Psychoterapia psychodynamiczna
© loreanto/Fotolia.com

Psychoterapia psychodynamiczna, czyli skuteczna metoda leczenia zaburzeń psychicznych

Psychoterapia psychodynamiczna
© loreanto/Fotolia.com

Psychoterapia psychodynamiczna jest formą terapii wykorzystywaną w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych, np. osobowościowych oraz nerwic. Polega na rozmowie między teraupetą a pacjentem, której celem jest wykrycie wewnętrznych i nieświadomych konfliktów zaburzających prawidłowe funkcjonowanie człowieka.

 

Psychoterapia psychodynamiczna jest metodą terapii zaburzeń psychicznych. W podejściu psychodynamicznym zakłada się, że człowiekiem sterują nieświadome i ukryte mechanizmy działania, a także wewnętrzne i nierozwiązane konflikty.

Czym jest psychoterapia psychodynamiczna?

Psychoterapia psychodynamiczna jest formą indywidualnej terapii opartej na regularnych spotkaniach terapuety i pacjenta, najczęściej 1-2 razy w tygodniu. Czas trwania terapii jest indywidualny, zwykle obejmuje od 6 do kilkunastu miesięcy. Sesje terapuetyczne polegają na rozmowie, która ma na celu wspomóc pacjenta w zrozumieniu wewnętrznych mechanizmów zakłócających jego prawidłowe funkcjonowanie. Psychoterapia psychodynamiczna opiera się na założeniach teorii psychoanalizy, której autorem jest Zygmunt Freud. Zgodnie z tą teorią życiem człowieka kierują nieuświadomione, wewnętrzne mechanizmy działania, nieujawnione potrzeby oraz przeszłe i nierozwiązane konflikty. Psychoterapia psychodynamiczna obecnie wykorzystywana jest w leczeniu wielu zaburzeń psychicznych, takich jak nerwice oraz zaburzenia lękowe, depresyjne i osobowościowe. Ten rodzaj terapii zakłada, że przyczyną objawów chorobowych są przesunięte do nieświadomości wspomnienia i przeżycia nieakceptowane przez człowieka. Treści ukryte w nieświadomości uzewnętrzniają się w postaci słów, przejęzyczeń, marzeń sennych, lęków.

Jak przebiega psychoterapia psychodynamiczna?

Psychoterapia psychodynamiczna opiera się na relacji terapeutycznej, której istotą jest obustronnie akceptowana i silna więź między terapuetą a pacjentem. W klasycznym modelu tego rodzaju terapii pacjent przyjmuje pozycję leżącą, a terapueta - psychoanalityk siedzi w fotelu ustawionym za głową pacjenta. Osoba badana zachęcana jest do mówienia i swobodnego dzielenia się własnymi fantazjami, skojarzeniami oraz myślami. Pacjent może opowiadać o wszystkim, co wiąże się z jego problemem w tym o kwestiach osobistych, wstydliwych i krępujących bez konieczności dbania o logiczność i sensowność wypowiedzi. Zadaniem terapuety jest analizowanie i interpretowanie tych słów oraz poszukiwanie wspólnie z pacjentem nowego zrozumienia ukrytych potrzeb i przeżyć psychicznych. W trakcie sesji terapuetycznej ważną rolę odgrywa stworzenie atmosfery bezpieczeństwa oraz komfortu psychicznego. Psychoterapia psychodynamiczna umożliwia rozwiązanie nieświadomych konfliktów i przywrócenie prawidłowego funkcjonowania człowieka.

Czym jest “przeniesienie” w psychoterapii psychodynamicznej?

Podczas psychoterapii w podejściu psychodynamicznym dochodzi do mechanizmu “przeniesienia”. Polega on na tym, że pacjent przenosi na terapuetę np. swoje uczucia żywione w przeszłości do określonej osoby lub osób będących źródłem emocjonalnego konfliktu. Często okazują się nimi rodzice lub jeden z nich. Terapueta ma umożliwić pacjentowi przeżycie tzw. “korekcyjnego doświadczenia emocjonalnego”. Dzięki niemu dochodzi do trwałych zmian w osobowości, a tym samym do pozytywnych zmian w funkcjonowaniu człowieka.

Przeładuj

Kate i William przez lata trzymali to w tajemnicy. Teraz wszystko wyszło na jaw! Kate będzie wściekła?

zobacz 01:06