Skorupka jajka i żarówka
Image by LifetimeStock.com

Jak zaprogramowany jest nasz umysł? Najważniejsze metaprogramy, według których funkcjonujemy

Skorupka jajka i żarówka
Image by LifetimeStock.com

Metaprogramy to pojęcie z zakresu neurolingwistycznego programowania (NLP). Są one czymś w rodzaju filtrów poznawczych, które wpływają na to, jak oceniamy rzeczywistość, jak postrzegamy nasze miejsce w społeczeństwie, jakie sposoby działania wybieramy, zęby osiągać swoje cele.

 

Do samego NLP większość psychologów woli zachować dystans. Teoria metaprogramów jest jednak o tyle interesująca, że dzięki niej można odkryć pewne schematy, według których się funkcjonuje – lepiej poznać samego siebie.

Metaprogram: ja-inni

Niektórzy ludzie oceniają możliwości, które oferuje im rzeczywistość, pod kątem tego, co sami mogą na nich skorzystać lub stracić, jaki wpływ dane działanie będzie miało na nich samych. Inni natomiast w analogicznych sytuacjach na pierwszym miejscu stawiają dobro innych ludzi i to ono stanowi dla nich kryterium decydujące o tym, czy powinni angażować się w coś, czy zaniechać działania.

Metaprogram: unikanie-dążenie

Niektórzy z nas podejmują w życiu decyzje, żeby uniknąć czegoś, inni, żeby coś zyskać. Przykładem dwóch rodzajów motywacji występujących w tej samej sytuacji może być poszukiwanie pracy. Podczas gdy jedni ludzie szukają jej przede wszystkim po to, żeby uniknąć bezrobocia, inni kierują się raczej tym, że w nowej pracy będą zarabiali więcej pieniędzy i realizowali swoje pasje.

Metaprogram: podobieństwa-różnice

Ludzie dzielą się też na tych, którzy w kontakcie z innymi większą wagę przykładają do cech, które odróżniają ich od nich samych i tych, którzy zwracają większą uwagę na podobieństwa.

Metaprogram: kreatywność-procedury

Wobec konieczności rozwiązania jakiegoś problemu niektórzy ludzie są nastawieni na samodzielne wytwarzanie jak największej liczby pomysłów i potencjalnych rozwiązań. Inni natomiast w analogicznej sytuacji poszukują raczej instrukcji, procedur, przykładów z życia.

Metaprogram: autorytet zewnętrzny-autorytet wewnętrzny

Kiedy osoba z metaprogramem „autorytet zewnętrzny” musi podjąć jakąś ważną decyzję, np. kupić drogi sprzęt, poszukuje specjalistycznych opinii, konsultuje się z ekspertami, szuka recenzji i opinii innych użytkowników. Osoba z metaprogramem „autorytet wewnętrzny” ufa raczej swojej intuicji i kupuje to, co najbardziej się jej spodoba.

Przeładuj

Diety gwiazd. Kto w ostatnich dniach przeszedł największą metamorfozę?

zobacz 02:10