Królik w czarnym kapeluszu
Image by LifetimeStock.com

Czy da się czytać w myślach? Mentalizm – wyciąganie wniosków z obserwacji w służbie iluzji

Królik w czarnym kapeluszu
Image by LifetimeStock.com

Mentalizm określa się mianem iluzji, choć nie są to typowe sztuczki. Polega on na manipulacji umysłem i zachowaniem ludzi. Dlatego triki mentalistów mogą sprawiać wrażenie zjawisk nadprzyrodzonych.

Zjawiska pozornie nadprzyrodzone

Triki mentalisty mogą sprawiać wrażenie telepatii czy jasnowidztwa. Mentalista jest kimś, kto umie obserwować ludzi i z tych obserwacji wyciągać wnioski. Dzięki temu uzyskuje efekty dające złudzenie posiadania mocy nadprzyrodzonych. Podstawową techniką używaną w mentalizmie jest tzw. zimny odczyt. Nauka mentalizmu polega przede wszystkim na poznaniu metod analizowania osoby „odczytywanej”. Są to tzw. zimny odczyt i gorący odczyt.

Nauka mentalizmu – sprawność oczu i języka

„Odczytywanie” ludzi polega na zadawaniu im właściwych pytań i zauważaniu wskazówek w ich odpowiedziach. Wyróżnia się trzy techniki pozwalające na „czytanie w myślach”. Są to:

  • ostrzeliwanie,
  • sformułowania horoskopowe,
  • tęczowy fotel.

Pierwsza z nich polega na wygłaszaniu bardzo ogólnych informacji. Dzięki temu jest szansa, że osoba odczytywana będzie mogła odnieść którąś z nich do siebie. Na przykład: „Widzę bliskiego ci mężczyznę, z którym dawno się nie spotkałeś. On martwi się o ciebie”.

 

Kolejna technika – sformułowania horoskopowe – polega na wygłaszaniu stwierdzeń, które dotyczą dużej grupy ludzi. Ważne jest, by te zdania były formułowane tak, żeby można było doprecyzować je na różne sposoby. Trzeba pamiętać też o tym, by móc się wycofać z nietrafionych pomysłów. Na przykład: „W dzieciństwie miałeś nieprzyjemny incydent, który blokuje cię do tej pory” bądź „Masz problem z kimś, na kim ci zależy, z przyjacielem albo kimś z rodziny”. Technika ta skupia się na tym, by wypowiadane zdania prowokowały osobę „czytaną” do dookreślania. Pozwala to na konstruowanie bardziej szczegółowych opisów dotyczących tej osoby.

 

„Tęczowy fotel” wymaga dużej biegłości językowej. Chodzi o takie budowanie wypowiedzi, by zawierała ona „wszystkie możliwości”. Na przykład: „Zazwyczaj wywiązujesz się ze swoich obowiązków, ale czasami ogarnia cię wielkie lenistwo”. Mentalista powinien połączyć w jednym zdaniu cechę i jej przeciwieństwo i wskazać, że są one zależne od m.in. nastawienia czy czasu lub nastroju. Tzw. gorący odczyt jest uzupełnieniem „zimnego odczytu”. Polega na obserwacji mowy ciała, sposobu wypowiadania się czy wyglądu osoby „czytanej”.

Przeładuj

Mikołaj i Sylwia wystąpią w "Tańcu z Gwiazdami"? Mają jeden warunek!

zobacz 01:36