nauczycielka z dziećmi
©Dejan Ristovski/Fotolia

Logodydaktyka – wiedza+kompetencje = sukces

nauczycielka z dziećmi
©Dejan Ristovski/Fotolia

Logodydaktyka ma uzupełnić edukację szkolną o niezbędne dziś cechy i umiejętności. Poza wiedzą do osiągnięcia sukcesu niezbędna jest też wiara w siebie, pozytywne myślenie i kontrolowanie stresu.

 

Logodydaktyka to autorska koncepcja rozwoju człowieka opracowana przez psycholog i trenera – Iwonę Majewską-Opiełkę. Opiera się na metodzie psychoterapii austriackiego psychologa i psychiatry – Viktora Frankla.

 

Publikacja - „Logodydaktyka w edukacji” została opublikowana w listopadzie 2014 roku przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Logodydaktyka powstała w odpowiedzi na potrzeby współczesnego szkolnictwa – wiedza i umiejętność krytycznego myślenia – według autorki - nie wystarczą, żeby dobrze prosperować we współczesnym świecie. Postulaty zawarte w książce mają na celu wypełnienie luki we współczesnym szkolnictwie. Młody człowiek powinien realizować cele społeczne, które uczynią go szczęśliwym. Fundamentem jest pewność siebie oraz umiejętność zarządzania własnym czasem.

Logodydaktyka – założenia

  • samo wychowanie merytoryczne nie wystarczy;
  • konieczne jest kształtowanie poczucia własnej wartości i pozytywnego myślenia;
  • należy położyć nacisk na zarządzanie czasem, radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych oraz kontrolowanie stresu;
  • celem jest skuteczna komunikacja.

 

Uczeń powinien znaleźć pomysł na swoje życie i konsekwentnie do niego dążyć w oparciu o plan działania. Logodydaktyka to narzędzie, które umożliwia odnalezienie sensu w życiu. Każdy człowiek ma ogromny potencjał, dlatego zamiast skupiać się na niedoskonałościach, powinien rozwijać swoje kompetencje. Zarówno kontrolowane działanie, jak i podświadomość wpływają na kształtowanie charakteru. Hasło – „poradzę sobie” jest podstawą do odnoszenia sukcesów w każdej sferze życia. Wyobraźnia, intuicja i niezależność to cechy, które trzeba stymulować. Jako pierwsi program szkoleń powinni przejść nauczyciele, żeby przekonać się o zasadności logodydaktyki i z przekonaniem wprowadzać ją w pracy z młodzieżą. W logodydaktyce kładzie się nacisk na współpracę z rodzicami, którzy jako pierwsi mają zasadniczy wpływ na wychowanie młodych ludzi. Jeśli dorośli zobaczą wartość, jaką niesie ze sobą logodydaktyka, łatwiej będzie dostrzec to dzieciom i młodzieży.

Logodydaktyka – metody

Logodydaktykę należy wprowadzać na każdym poziomie kształcenia. W książce opisane zostało zarówno podłoże teoretyczne, jak i program szkoleń. Metody, które służą do realizacji celów w logodydaktyce, to: indywidualny trening osobisty, konsultacje coachingowe oraz opracowanie zadań zgodnie z samodzielnie sporządzonym grafikiem. Logodydaktykę można wprowadzać na każdej lekcji, niezależnie od przedmiotu. Publikacja zawiera 30 tematów do zrealizowania w całym procesie kształcenia. Zgodnie z założeniem autorki, we współczesnej szkole należy kłaść większy nacisk na kompetencje, których nie da zmierzyć się testami, ale które zaowocują dobrymi decyzjami na płaszczyźnie społecznej – spełnieniu zawodowym i osobistym.

Przeładuj

Ewa Kasprzyk będzie jak babcia Wolańska w czwartej części "Kogla Mogla"?! Wszystko przez... Shakirę!

zobacz 02:36