kobieta i mężczyzna u terapeuty
©auremar/Fotolia.com

Kiedy się udać do terapeuty par oraz jak wygląda sesja?

kobieta i mężczyzna u terapeuty
©auremar/Fotolia.com

Psychoterapia par jest formą pomocy psychologicznej, w której biorą udział partnerzy i terapeuta. Spotkania trwają zwykle 1,5 godziny, a proces kończy się znacznie szybciej niż w przypadku terapii indywidualnej. Charakter pomocy zależy od nurtu, w którym szkolił się terapeuta (np. psychodynamiczny, poznawczo-behawioralny). Na psychoterapię par warto się udać w przypadku każdej formy kryzysu w związku.

Większość związków doświadczyło przynajmniej raz kryzysu, który rzutował na całą jakość życia partnerów. Najczęściej przyczyną tego często są trudności, które zostały wyniesione z domu rodzinnego.

Psychoterapia par – na czym polega?

Terapia par polega na rozmowie partnerów i psychoterapeuty. Na sesji poruszane są wszystkie kwestie, które mogą mieć związek z problemem w relacji. Na początku terapii psycholog definiuje trudność, przedstawia obszary, na których związek może się rozwinąć oraz wyodrębnia zasoby partnerów. Proces jest prowadzony w zależności od szkoły terapeutycznej – terapeuta psychodynamiczny będzie skupiał się na nieuświadomionych konfliktach partnerów, a poznawczo-behawioralny przeanalizuje ich schematy myślenia. Jednak każda psychoterapia par daje szansę na zrozumienie się nawzajem oraz pozwala spojrzeć na kryzys z innego punktu widzenia. Psychoterapeuta będzie nakłaniał partnerów do odważnego mówienia o swoich uczuciach, ponieważ przyspieszy to proces pomocowy. Niektóre problemy wynikają z nieuświadomienia sobie ich źródła.

W jakich przypadkach warto udać się do terapeuty par?

Do psychoterapeuty par warto się udać gdy:

  • partnerzy często się kłócą i nie mogą dojść do porozumienia,
  • jedna osoba czuje się nieszanowana i krzywdzona,
  • partnerzy nie mają wspólnych zainteresowań, przez co nie mogą pogodzić planów,
  • każdy ma swój pomysł na wychowywanie dzieci,
  • partnerzy stracili zainteresowanie seksualne sobą,
  • relacja jest jednostronna, np. tylko mąż podejmuje decyzje w domu,
  • partnerzy nie wspierają się wzajemnie i nie mają do siebie zaufania,
  • osoby w związku wspólnie przeżywają traumę związaną np. ze śmiercią bliskiej osoby.

Kiedy psychoterapia par jest skuteczna?

Psychoterapia par ma szanse powodzenia tylko wtedy, gdy obie strony są równie zainteresowane pracą nad polepszeniem sytuacji w związku. Jeśli np. sesje trwają ze względu na zaangażowanie tylko żony lub męża, terapeuta niekiedy umawia się na sesje indywidualne z członkami osobno. Barierą nie do przeskoczenia jest też sytuacja, gdy jeden z partnerów prowadzi aktualnie związek pozamałżeński.

Sesja psychoterapii par – jak wygląda?

Na sesję z terapeutą najlepiej umówić się przez telefon i już na pierwszym spotkaniu trzeba pojawić się wspólnie. Jedna sesja trwa zwykle 1,5 godziny, a pomoc kończy się najczęściej po kilku lub kilkunastu spotkaniach. Pierwsza wizyta ma charakter konsultacyjny, na której każdy z członków przedstawia swoją wersję problemu. Terapeuta jest głównie obserwatorem komunikacji i zachowania partnerów. Na tej sesji ustala się też oczekiwania od spotkań oraz zasady, których należy przestrzegać. Na dalszych etapach procesu terapeutycznego psycholog będzie zadawał pytania odnośnie relacji i życia partnerów oraz zadba, aby każdy miał wystarczająco dużo czasu na wypowiedź. Często też terapeuta używa własnych technik, które wspierają proces pomocy, np. stosowanie elementów dramy. Psycholog ma za zadanie dawać bodźce, które poruszają sztywne myślenie i skłaniają partnerów do działania na innych torach. Praca terapeutyczna jest ukierunkowana na nowe sposoby wyjścia z kryzysu.

Przeładuj

Kate i William przez lata trzymali to w tajemnicy. Teraz wszystko wyszło na jaw! Kate będzie wściekła?

zobacz 01:06