kobieta podczas treningu biegowego w zimie
©Eric Hood/Fotolia.com

Postanowienia noworoczne – co zrobić, aby je skutecznie zrealizować?

kobieta podczas treningu biegowego w zimie
©Eric Hood/Fotolia.com

Postanowienia noworoczne należy formułować w sposób skonkretyzowany i jednoznaczny. W realizacji zamierzonych celów pomocne jest stworzenie szczegółowego planu działania. Dążąc do określonych zmian, należy pamiętać o tym, by jednocześnie skupiać się wyłącznie na jednej z nich.

Początek Nowego Roku to czas podejmowania postanowień, które chcemy realizować przez najbliższe miesiące. Często jednak brakuje nam konsekwencji i motywacji w dążeniu do wyznaczonego sobie, wymarzonego celu. Jedną z ważniejszych zasad w dotrzymaniu postanowień noworocznych jest umiejętna ocena własnych możliwości.

Jak realizować noworoczne cele?

Postanowienia noworoczne powstają jako odpowiedź na zakończenie starego i rozpoczęcie Nowego Roku. Jego nadejście przez wiele osób traktowane jest jako czas wprowadzania w swoje życie zmian mających zapewnić lepszą przyszłość. Kluczem do zaplanowania postanowień możliwych do realizacji jest prawidłowe ich sformułowanie. Tworząc noworoczne obietnice, należy pamiętać, by obrać jeden cel, a więc skupić się na jednej zmianie. Stawiając sobie więcej postanowień niż jedno, musimy je realizować kolejno, a nie jednocześnie. Możliwe do osiągnięcia cele zawsze spełniają pięć podstawowych cech, a więc muszą być: skonkretyzowane, mierzalne, osiągalne, realne oraz określone w czasie. Wyznaczając sobie nierealne cele, prowadzi się do szybkiego zniechęcenia, odrzucenia ich, a nawet uczucia przygnębienia i pojawienia się braku wiary we własne możliwości.

Zasada „krok po kroku” i precyzyjne formułowanie postanowień

Dążąc do dotrzymania swojego postanowienia noworocznego, należy pamiętać o zasadzie „krok po kroku”. Niezależnie od postawionego sobie celu ważne jest rozpoczęcie od małych zmian, które stopniowo doprowadzą nas do wymarzonych efektów. Chcąc zrzucić 10 kilogramów, nie należy formułować postanowienia w formie zdania: „w tym roku schudnę 10 kilogramów”. Realniejszym celem będzie schudnięcie o 1 kilogram miesięcznie. Podobnie np. z postanowieniem biegania – trzeba porzucić myśl o natychmiastowym uczestnictwie w maratonie. Swoją przygodę z bieganiem należy rozpocząć od 10-15 minut trzy razy w tygodniu. Skutecznym sposobem na dotrzymanie postanowień noworocznych jest stworzenie szczegółowego i konkretnego programu zakładanych zmian. Ważne jest, by założone cele nie były sformułowane ogólnikowo. Postanowienia noworoczne powinny być jasno sprecyzowane. Chcąc stać się lepszym rodzicem, należy dokładnie określić zmiany, które to umożliwią, np. „dwa razy w miesiącu zabiorę córkę na wspólną wycieczkę”. Napisanie planu działania ukazuje, jakie kolejno podjąć kroki, aby stopniowo dojść do postawionego sobie celu. Ma również działanie motywujące.

Pozytywne podejście kluczem do sukcesu

Bardzo ważnym czynnikiem pozwalającym na dotrzymanie postanowień noworocznych i ich skuteczną realizację jest pozytywne nastawienie. Składane sobie obietnice i podejmowane cele nie mogą być karą, ale muszą sprawiać przyjemność. Tylko wówczas będą realizowane w sposób konsekwentny, a co za tym idzie – skuteczny. Zakładane zmiany muszą stać się częścią „nowego” życia, nie mogą być więc traktowane jako przymus.

Najczęstsze błędy popełniane przy formułowaniu postanowień noworocznych

Motywacja do realizacji postanowień noworocznych najczęściej spada w wyniku nieprawidłowego sformułowania celów i błędnego określenia własnych możliwości. Niedotrzymanie postawionych sobie obietnic często jest wynikiem wygórowanych wymagań w stosunku do samego siebie. Planowanie wielu zmian i wprowadzanie ich jednocześnie w życie prowadzi do ich nadmiernego rozdrobnienia. Człowiek staje się przytłoczony nadmierną liczbą celów, które stają się niemożliwe do osiągnięcia. Czynnikiem skutkującym zaprzestaniem dążenia do postanowionych zmian jest często zbyt ogólnikowe określenie celów, bez dokładnego i szczegółowego zaznaczenia, do czego się zmierza. Przykładem nieskonkretyzowanych postanowień jest np. „schudnę”, „będę lepszym człowiekiem”, „stanę się lepszą matką”. Realizując wyznaczone sobie postanowienia noworoczne, nie można być dla siebie zbyt surowym. Wprowadzanie drastycznych zmian, karanie siebie za niedotrzymanie obietnic prowadzi jedynie do przytłoczenia i „łapania się” każdej wymówki pozwalającej na odroczenie postanowień.

Przeładuj

Metamorfozy uczestniczek "Hotel Paradise"! Która z nich przeszła największą przemianę?

zobacz 01:27