grupa tancerzy
©luckybusiness/Fotolia.com

Psychologiczna koncepcja przepływu - co oznacza flow i jak go osiągnąć?

grupa tancerzy
©luckybusiness/Fotolia.com

Flow, czyli przepływ, jest pozytywnym doświadczeniem przynoszącym satysfakcję i radość. Pojawia się przy wykonywaniu określonej czynności, w której człowiek jest całkowicie pogrążony i traci poczucie przemijania czasu.

Flow jest psychologiczną teorią odnoszącą się do doświadczenia, podczas którego uwaga jest całkowicie skoncentrowana na określonej czynności. Stan przepływu przynosi głęboką satysfakcję oraz przyjemność. Istotną cechą tego stanu jest zaburzone poczucie upływu czasu.

Co oznacza stan przepływu?

Flow w języku polskim oznacza “przepływ” lub “zaabsorbowanie”. Jest to psychologiczna koncepcja stworzona przez węgierskiego psychologa - Mihály Csíkszentmihályi. Stan przepływu oznacza, że człowiek jest maksymalnie skoncentrowany na określonym działaniu. Jego uwaga jest zogniskowana na wykonywanej czynności, która jest dla niego ważna, pochłania go. Stan flow przynosi odczucie głębokiej satysfakcji, radości i energii. Uwaga osoby znajdującej się w stanie przepływu jest skupiona na samym procesie tworzenia, a nie na jej końcowym rezultacie. Pojawia się zautomatyzowanie działania, gdyż praktycznie nie myśli się o wykonywanej czynności. Charakterystyczną cechą stanu flow jest brak uczucia przemijania czasu, który dla osoby pogrążonej w działaniu przestaje istnieć, zatrzymuje się. Człowiek przeżywający to pozytywne doświadczenie przebywa w innej rzeczywistości czasowo - przestrzennej, dlatego kontakt z nim może być utrudniony.

Jak osiągnąć stan przepływu?

Osiągnięcie stanu flow jest możliwe dzięki wystąpieniu równowagi między trudnością zadania a umiejętnościami niezbędnymi do jego wykonania. Podejmowane działanie musi być subiektywnie odczuwane jako trudne, natomiast posiadane umiejętności jako wysokie. Osoba w stanie flow ma poczucie pełnej kontroli oraz tego, że jest całkowicie skoncentrowana na swoim działaniu. Pojawienie się stanu flow jest również związane z posiadaniem konkretnych i jasno sformułowanych celów. Istotną cechą jest to, że za największą nagrodę uznaje się samo wykonanie określonej czynności bez względu na jej końcowy rezultat.

Kiedy stan flow może wystąpić?

Stan przepływu może wystąpić przy wykonywaniu różnego rodzaju czynności. Bardzo często doświadczany jest podczas uprawiania sportu oraz przy podejmowaniu się działań artystycznych czy gier zespołowych. W stanie flow znajdują się również dzieci w trakcie zabawy, kiedy są całkowicie skupione i pogrążone w swojej aktywności. Osiągnięcie przepływu jest również możliwe w zwykłych i codziennych sytuacjach, takich jak: praca, czytanie czy surfowanie po stronach internetowych. W stanie flow nie pojawia się poczucie straconego czasu, a wykonywanie określonej czynności przyczynia się do rozwoju intelektualnego lub fizycznego.

Przeładuj

#PARTYWDOMU Ćwiczymy z trenerką gwiazd! Dziś cudowne ćwiczenia na brzuch!

zobacz 02:17