kobieta na tle zachodu słońca
Pixabay/geralt/CC0 1.0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0

Cztery typy temperamentu: flegmatyk, choleryk, sangwinik i melancholik

kobieta na tle zachodu słońca
Pixabay/geralt/CC0 1.0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0

Temperament to zespół wrodzonych cech człowieka, które wpływają na to, jak kształtuje się jego osobowość. Jednym z najwcześniejszych podziałów typów osobowości jest typologia Hipokratesa-Galena. Zgodnie z nią ludzie dzielą się na: flegmatyków, choleryków, sangwiników i melancholików. Osoby o różnych typach osobowości różnią się pod względem: zachowania, sposobu przeżywania emocji i myślenia.

Teoria temperamentów Hipokratesa-Galena

Hipokrates był greckim lekarzem, urodzonym w V w. p.n.e. Nazywany jest ojcem medycyny. Jego wkład w rozwój medycyny obejmuje między innymi pierwszą typologię temperamentów. Hipokrates uważał, że w ludzkim organizmie znajdują się cztery podstawowe płyny: krew (gr. sanguis), żółć (gr. chole), śluz (gr. flegma) i czarna żółć (gr. mélanos – czarny, chole – żółć). Od tego, który płyn dominuje w organizmie danego człowieka, zależy jego charakter. Rzymski lekarz Galen w II w. n.e. rozwinął teorię Hipokratesa. Uważał on, że temperament człowieka wpływa na predyspozycje do pewnych chorób.

Kim są flegmatycy?

Flegmatycy są osobami zrównoważonymi, spokojnymi, introwertycznymi, cierpliwymi i powściągliwymi. Cenią sobie prywatność. Zawsze starają się być obiektywni w swoich ocenach. Zanim coś postanowią, dokładnie analizują sytuację. Są ostrożni, nie lubią się spieszyć. Często brakuje im inicjatywy, ale potrafią zadowolić się tym, co mają. Bywają doskonałymi mediatorami, ponieważ potrafią spojrzeć na sprawę obiektywnie i nie dają ponieść się emocjom.

Kim są cholerycy?

Cholerycy są wybuchowi, impulsywni, myślą szybko i tak też działają. Czasem podejmują pochopne decyzje i bywają niecierpliwi. Cholerycy są ekstrawertyczni i często egocentryczni. Mają skłonność do dominacji. Nie najlepiej znoszą krytykę lub sprzeciw. Są bardzo ambitni, potrafią dobrze planować i skutecznie realizować swoje zamierzenia. Są dobrymi przywódcami, ponieważ swoim entuzjazmem potrafią zarażać innych.

Kim są sangwinicy?

Osoby o temperamencie sangwinicznym lubią towarzystwo i zabawę. Sangwinicy są rozmowni, beztroscy i na ogół pogodni. Bywają też kreatywni i mają dużo pomysłów. Nie zawsze udaje im się jednak dokończyć to, co zaczęli. Często podejmują się zbyt wielu zadań jednocześnie, o wielu z nich zapominają. Mogą mieć problem z dotrzymywaniem terminów i planowaniem swojej pracy.

Kim są melancholicy?

Melancholicy są introwertyczni, ostrożni i zamknięci w sobie. Ich nastroje są zmienne, mogą być podatni na depresję. Preferują pracę w samotności, towarzystwo ludzi może być dla nich męczące. Nie potrafią swobodnie nawiązywać kontaktów. Źle znoszą krytykę. Są perfekcjonistami, często uzdolnionymi artystycznie.

Czy można mieć cechy różnych typów temperamentu?

Ten podział dosyć trafnie opisuje różnice temperamentalne między ludźmi. Prawie każdy po przeczytaniu charakterystyki temperamentów może określić, do którego jest mu najbliżej. Często jednak ludzka osobowość w mniejszym lub większym stopniu łączy w sobie cechy dwóch lub trzech typów temperamentu. Najczęściej cechy melancholików łączą się z cechami flegmatyków, a cechy sangwiników z cechami choleryków.

Przeładuj

W niedzielę wybierzemy też pierwszą damę! Kim są i czym zajmują się żony kandydatów na prezydenta?

zobacz 03:19