zmartwiona dziewczyna
©BillionPhotos.com/Fotolia

Epizod depresyjny – pół roku smutku

zmartwiona dziewczyna
©BillionPhotos.com/Fotolia

Epizod depresyjny to obniżenie nastroju, które utrzymuje się przez minimum dwa tygodnie. Jest zaliczany do zaburzeń afektywnych, czyli związanych ze sferą emocjonalną.

Po czym poznać, że to już epizod depresyjny?

Epizod depresyjny może mieć różne stopnie nasilenia, w związku z tym bywa mylony ze zwykłą chandrą. Podstawowym kryterium jego rozpoznania jest czas trwania – gdy obniżony nastrój trwa dłużej niż dwa tygodnie, nie jest to już zwykły gorszy okres i należy skonsultować się z lekarzem. Epizod depresyjny trwa około pół roku, po czym następuje okres remisji lub całkowite wyleczenie. W Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10, która obowiązuje w Polsce od 1996 roku, znajdziemy go pod numerem F32.

Objawy epizodu depresyjnego

Według wspomnianej już klasyfikacji, aby zdiagnozować epizod depresyjny, przez dwa tygodnie muszą u osoby wystąpić przynajmniej dwa z poniższych objawów:

 • obniżenie nastroju,
 • zmniejszenie energii i aktywności,
 • utrata zainteresowań i anhedonia (czyli niemożność cieszenia się).

Dodatkowo muszą też wystąpić co najmniej dwa z poniższej listy:

 • niska samoocena,
 • poczucie winy i niskiej wartości,
 • zaburzenia snu,
 • zmniejszony apetyt,
 • czarnowidztwo i pesymizm,
 • problemy z koncentracją.

Rodzaje epizodów depresyjnych

Wyróżniamy kilka rodzajów epizodów depresyjnych:

 • łagodny,
 • umiarkowany,
 • ciężki bez objawów psychotycznych (czyli halucynacji, urojeń, irracjonalnego myślenia),
 • ciężki z objawami psychotycznymi.

Mogą więc przypominać bardziej przewlekły smutek, melancholię lub przybrać formę niemal całkowitego oderwania od rzeczywistości i skupienia na negatywnych emocjach. Gdy epizody depresyjne się powtarzają, mówimy o tzw. zaburzeniach depresyjnych nawracających, które podobnie jak epizody, mogą być łagodne, umiarkowane lub ciężkie. Klasyfikacja ICD-10 umieszcza je pod numerem F33, czyli tuż po epizodzie depresyjnym.

Czy epizod depresyjny to już depresja?

Określenie „depresja” jest pewnym umownym terminem, ponieważ istnieje wiele zaburzeń depresyjnych. Mówiąc o depresji możemy więc mieć na myśli i epizod depresyjny, i nawracające zaburzenia depresyjne. W amerykańskiej klasyfikacji chorób DSM-IV epizod depresyjny jest nazywany „dużą depresją”, jednak w Polsce w środowisku specjalistycznym stosuje się inną nomenklaturę. Mówienie o depresji, a nie o epizodzie depresyjnym może stworzyć mylne wrażenie, że jest to pewien ciągły stan typowy dla danej osoby, natomiast epizod podkreśla, że jest to pewien okres, który minie, co jest bliższe prawdy.


Więcej na temat depresja porady psychologiczne
Przeładuj

Ania z "Hotelu Paradise" jest zadowolona z tego jak wypadła w programie? To naprawdę szczere wyznanie uczestniczki

zobacz 02:11