Para kłócąca się
Image by Lifetimestock.com

Kocha czy nie kocha, czyli najczęstsze przyczyny rozwodu

Para kłócąca się
Image by Lifetimestock.com

Przyczyna rozwodu może być zawiniona lub niezawiniona. Według statystyk co trzecie małżeństwo kończy się rozwodem, a najczęściej pojawiającym się powodem rozstania jest niedopasowanie charakterów.

 

Przyczyny rozwodu biorąc pod uwagę kryterium winy dzielą się na trzy grupy:

  • przyczyna zawiniona,
  • przyczyna niezawiniona,
  • przyczyna, która w zależności od sytuacji może być potraktowana jako zawiniona lub niezawiniona.

Przyczyna zawiniona rozwodu

Przyczyna zawiniona rozwodu to wyraźna wina jednego ze współmałżonków. Zalicza się do niej takie zachowania jak: przemoc, zdrada, bigamia, alkoholizm, nieróbstwo, zaniedbywanie współmałżonka zarówno w codziennym życiu, jak i w sferze seksualnej lub wyraźnie złe nastawienie do jego rodziny i najbliższego otoczenia. Jednym z ostatnich, ale najbardziej oczywistych przewinień doprowadzających do rozpadu małżeństwa jest opuszczenie współmałżonka.

Przyczyna niezawiniona rozwodu

Przyczyny niezawinione rozwodu to przyczyny, na które współmałżonek nie ma wpływu, a jednak powodują sytuację, w której można złożyć wniosek o rozwód:

  • choroba (fizyczna, psychiczna),
  • upośledzenie umysłowe,
  • problemy ze sferą seksualną,
  • niedopasowanie charakterów (najczęstsza przyczyna rozwodów).

 

Pozostaje jeszcze ostatnia grupa przyczyn rozwodu, która w zależności od towarzyszących okoliczności może być uznana za winę lub przyczynę niezawinioną: duża różnica wieku lub światopoglądów, wrogie nastawienie rodziny współmałżonka wobec małżeństwa lub bezpłodność.  

Przeładuj

Kiedy premiera drugiej części "365 dni"?! Jak koronawirus wpłynął na plany produkcji? Zdradziła Anna Maria-Siekulcka!

zobacz 02:56