Anoreksja seksualna
© Barabas Attila/Fotolia.com

Anoreksja seksualna – strach przed bliskością i intymnością

Anoreksja seksualna
© Barabas Attila/Fotolia.com

Anoreksja seksualna słusznie kojarzy się z anoreksją, nazywaną też jadłowstrętem psychicznym. Podobnie występuje uporczywe unikanie danej czynności i robienie wszystkiego, by tylko jej nie wykonywać, jednak problem dotyczy nie jedzenia, lecz wchodzenia w bliską, intymną relację z partnerem.

 

Anoreksja seksualna nie dotyczy jedynie unikania seksu. Nie można utożsamiać jej z oziębłością seksualną, czyli hipolibidemią, która polega głównie na spadku lub zaniku popędu płciowego. Anoreksja seksualna jest czymś więcej – polega na dużym lęku nie tylko przed pójściem do łóżka, ale też przed jakimkolwiek okazywaniem sobie czułości i intymności, a więc wszystkimi innymi aspektami bliskiej relacji.

Objawy anoreksji seksualnej

Anoreksja seksualna objawia się m.in.:

 • niechęcią lub niezdolnością do dzielenia się uczuciami,
 • powstrzymywaniem się od uprawiania seksu,
 • problemami z okazywaniem miłości,
 • nieumiejętnością chwalenia i przyjmowania pochwał,
 • brakiem czasu dla swojego partnera lub partnerki lub wręcz unikaniem go/jej,
 • byciem bardzo krytycznym w stosunku do innych, szczególnie partnera,
 • stosowaniem „cichych dni” jako kary dla partnera,
 • unikaniem bliższych relacji z innymi – unikanie randek, zażyłych przyjaźni lub nawet izolowanie się od ludzi,
 • skłonnością do wpadania w uzależnienia, które rekompensują braki w relacjach,
 • nałogowymi obsesjami, dotyczącymi osób, które są niedostępne i nie ma realnych szans na to, by się do nich zbliżyć fizycznie czy emocjonalnie.

Towarzyszy jej niska samoocena oraz bardzo duży, uogólniony lęk oraz strach przed konkretnymi doznaniami:

 • przed rozpoczynaniem związku i jego kończeniem,
 • przed seksualnością,
 • przed intensywnymi, dotychczas tłumionymi doznaniami,
 • przed intymnością i bliską relacją z innym człowiekiem.

 

Anoreksja seksualna nie oznacza, że ktoś prowadzi życie pustelnika i nigdy się z nikim nie wiąże. Ma jednak z tym problem i trudno jest takiej osobie budować satysfakcjonujący związek. Z zewnątrz może się też wydawać, że osobie nic nie dolega, ponieważ jest osobą towarzyską i ma wielu znajomych. Jednak anorektycy seksualni często starannie dobierają sobie znajomych w taki sposób, by były to osoby, z którymi nie ma ryzyka wejścia w romantyczne relacje.

Przyczyny anoreksji seksualnej

Anoreksja seksualna może być wynikiem różnego typu doświadczeń. Charakterystyczne jest to, że nie jest ona wynikiem problemów zdrowotnych w sensie zaburzeń, które uniemożliwiają współżycie.

Główną przyczyną są wewnętrzne, psychiczne bariery, mogące powstać w wyniku traumatycznych wydarzeń np.:

 • wykorzystania seksualnego lub fizycznego w przeszłości,
 • bardzo represyjnego wychowania, które negowało sferę seksualną,
 • dysmorfofobii, polegającej na przekonaniu o nieatrakcyjności swojego ciała,
 • straty członków rodziny lub opuszczenia przez kogoś w dzieciństwie,
 • braku modelu dobrych relacji seksualnych.

Niektórzy badacze wskazują także na związek anoreksji seksualnej ze współcześnie propagowanym nowoczesnym stylem życia, który zakłada dużą swobodę seksualną. Nie da się też ukryć, że niemal na każdym kroku można natknąć się na seksualne aluzje, co sprawia, że jesteśmy niejako osaczeni kulturą obnażania i seksu. Anoreksja seksualna, która ma podłoże psychiczne, według wspomnianych badaczy jest mechanizmem obronnym i reakcją na ten przesyt.

Jak leczyć anoreksję seksualną?

Niestety leki nie będą skuteczne w przypadku tego zaburzenia, ponieważ podstawowym sposobem leczenia jest zidentyfikowanie źródła barier, które uniemożliwiają budowanie intymności z innymi ludźmi. Kolejnym krokiem jest zmiana schematów myślenia oraz praca nad akceptacją i świadomością swojego ciała. Jeśli anorektyk seksualny jest w związku, zaleca się także terapię dla par, ponieważ w takiej sytuacji bardzo ważna jest też akceptacja partnera czy partnerki. Pomocne jest także uczestniczenie w grupowej terapii lub mitingach.


Przeładuj

Sylwia i Jan zostali rodzicami! Sylwia Bomba zdradza, jaką są parą! Te słowa wzruszają do łez

zobacz 01:50