kobieta u lekarza
©Picture-Factory/Fotolia

Co powoduje agrawację?

kobieta u lekarza
©Picture-Factory/Fotolia

Agrawacja to wyolbrzymianie i przejaskrawianie istniejących objawów chorobowych. Agrawacja może służyć zdobyciu zainteresowania otoczenia, może mieć podłoże nerwicowe.

Warto pamiętać o odróżnieniu agrawacji od symulacji. Symulacja to pozorowanie objawów fizycznych i psychicznych świadomie, udawanie i stwarzanie nieprawdziwych pozorów o dolegliwościach, które u danej osoby nie występują. To zachowanie wynika z pobudek zewnętrznych.

Na czym polega agrawacja i jakie są jej przyczyny?

Agrawacja występuje wówczas, gdy pacjent wyolbrzymia i przejaskrawia niewielkie dolegliwości chorobowe, z którymi aktualnie się zmaga. W ten sposób oszukuje osoby ze swojego otoczenia, by osiągnąć subiektywne korzyści o charakterze emocjonalnym (na przykład ich wielkoduszność lub zainteresowanie) albo prawnym (na przykład świadczenia pieniężne). Celem agrawacji objawów jest także chęć przedłużenia hospitalizacji, podtrzymania zainteresowania pacjentem personelu szpitalnego oraz wzbudzenia współczucia w otoczeniu chorego. Agrawacja może być także wynikiem choroby nerwicowej.

Jeżeli agrawacja powtarza się, konieczna jest konsultacja z psychologiem. Takie zachowanie wpływa na utrudnienie zdiagnozowania zaburzeń psychicznych i ich leczenie. Powoduje wzrost ryzyka wystąpienia pomyłki. Dodatkowo leczenie pacjentów, którzy tego nie wymagają, wpływa na ograniczenie czasu poświęcanego tym, którzy rzeczywiście potrzebują pomocy medycznej.

 

Objawy chorobowe wyolbrzymiają nie tylko osoby chore psychicznie. Jest to zjawisko znane w medycynie sądowej, ponieważ czasami obserwuje się je w przypadku osób poszkodowanych w wypadkach drogowych czy na skutek pobicia.

Agrawacja u dzieci

W przypadku dzieci motywacją do agrawacji jest postawa życzeniowa lub roszczeniowa. Najczęstsze przypadki takiego zachowania obserwuje się u najmłodszych. Mogą one pragnąć (świadomie lub częściowo nieświadomie) skoncentrować na sobie uwagę rodziców. Innym powodem może być wola uniknięcia przykrej dla nich sytuacji czy obowiązku, na przykład zwolnienie z lekcji w szkole albo z wykonania prac domowych. 

Przeładuj

Sylwia Bomba z "Gogglebox. Przed telewizorem" pomagała Big Boyowi schudnąć? Wiemy!

zobacz 00:58