załamany mężczyzna u psychoterapeutki
©zinkevych/Fotolia.com
Styl życia

Zespół urojeniowy - przyczyny, objawy i leczenie. Jakie są rodzaje urojeń?

Zespół urojeniowy jest chorobą psychiczną polegającą na obecności urojeń, np. prześladowczych, erotycznych, zazdrości czy hipochondrycznych. W leczeniu zaburzeń urojeniowych stosuje się leki przeciwpsychotyczne, psychoterapię i psychoedukację.

Zespół urojeniowy jest chorobą psychiczną polegającą na obecności urojeń, np. prześladowczych, erotycznych, zazdrości czy hipochondrycznych. W leczeniu zaburzeń urojeniowych stosuje się leki przeciwpsychotyczne, psychoterapię i psychoedukację.

Zespół urojeniowy jest zaburzeniem psychicznym, które charakteryzuje się występowaniem urojeń o różnej treści. Osoba chora może mieć np. fałszywe przekonanie o tym, że jest śledzona, stale obserwowana i prześladowana. Nie ma jednak świadomości swojej choroby.

Na czym polega zespół urojeniowy?

Zespół urojeniowy jest chorobą psychiczną. Jego istotą jest występowanie u osoby chorej usystematyzowanych i spójnych urojeń, które mogą mieć różną treść. Nie towarzyszą im zaburzenia struktury osobowości ani intelektu. Urojenia są zaburzeniami myślenia. Polegają na przekonaniu o istnieniu pewnych zjawisk, rzeczy lub wydarzeń, których w rzeczywistości nie ma. Niektóre z tych zdarzeń mogą mieć miejsce, jednak osoba chora tworzy wokół nich chorobowe treści, przypisuje im nieadekwatne znaczenie. W ten sposób formuje się tzw. system urojeń. Chory jest całkowicie przekonany o prawdziwości urojeń, które nie poddają się korygowaniu - osoba chora nie dopuszcza do siebie racjonalnych argumentów, nie można jej wytłumaczyć, że to, w co wierzy w rzeczywistości nie istnieje. W niektórych przypadkach zdarza się, że opisywane przez chorego zjawiska i wydarzenia są prawdopodobne, co powoduje, że osoby bliskie i znajome wierzą w ich prawdziwość. Do niedawna zaburzenia urojeniowe określane były jako paranoja. Obecnie w klasyfikacji ICD-10 utworzonej przez Światową Organizację Zdrowia określane są jako “uporczywe zaburzenia urojeniowe”.

Kasia gotuje z Polki.pl: zupa gulaszowa

Jakie mogą być przyczyny zespołu urojeniowego?

Zespół urojeniowy może być spowodowany różnymi przyczynami. Za jego rozwój często odpowiada nadużywanie substancji psychoaktywnych - alkoholu, narkotyków czy tzw. “dopalaczy”. Zaburzenia urojeniowe mogą pojawić się również w przebiegu otępienia starczego i choroby Alzheimera. Niekiedy za ich wystąpienie odpowiada choroba somatyczna, np. zaburzenia elektrolitowe lub rozwijająca się choroba schizofreniczna. W diagnostyce zespołu urojeniowego lekarz psychiatra uwzględnia czynniki psychologiczne, biologiczne, społeczne oraz środowiskowe. W niektórych przypadkach określenie dokładnej przyczyny choroby oraz czynników wpływających na jej przebieg nie jest możliwe. Uważa się, że na rozwój zespołu urojeniowego może mieć wpływ silny stres spowodowany np. traumą z dzieciństwa czy nagłą śmiercią bliskiej osoby. Zaburzenia urojeniowego mogą być wynikiem zadziałania czynników genetycznych.

Objawy zespołu urojeniowego: rodzaje urojeń

Zespół urojeniowy może mieć różne objawy w zależności od treści występujących u chorego urojeń. Niekiedy zaburzenia urojeniowe rozwijają się stopniowo i długotrwale. Powoduje to, że osoby bliskie nie zauważają niepokojących objawów u chorego, a pojawiająca się u niego “dziwność” przypisywana jest cechom osobowości. Często diagnozowanym rodzajem urojeń są urojenia prześladowcze. Charakteryzują się one przekonaniem u osoby chorej, że jest ciągle obserwowana, śledzona i podglądana. Ma ona poczucie, że inni ludzi, np. sąsiedzi, członkowie rodziny, współpracownicy, a nawet duże grupy ludzi lub całe systemu instytucji chcą ją skrzywdzić i spowodować jej cierpienie. Tego rodzaju sądom bardzo często towarzyszą urojenia ksobne. Polegają one na tym, że osoba chora odnosi do siebie wszelkie zaobserwowane gesty, zachowania, rozmowy innych ludzi, a także wypowiedzi usłyszane w radiu, telewizji lub przeczytane w gazecie. Urojenia ksobne powodują, że chory ma poczucie, iż jest przedmiotem zainteresowania całego otoczenia. Wyróżnia się także inne rodzaje urojeń.

  • Urojenia zazdrości - osoba chora jest przekonana, że partner/partnerka ją zdradza. Chory ciągle sprawdza i szpieguje partnera w celu wykrycia urojonej zdrady. Ten rodzaj zaburzeń urojeniowych często diagnozuje się u alkoholików i określany jest jako zespół Otella.
  • Urojenia erotyczne - chory jest przekonany, że inna osoba jest w nim zakochana. Stale dąży do organizowania kontaktów z tą osobą, mimo, że ta w rzeczywistości nie jest nim zainteresowana.
  • Pieniactwo - chorobliwa skłonność do nieustannego dochodzenia urojonych krzywd oraz domagania się swoich praw. Bardzo często polega na wytaczaniu spraw sądowych z najbardziej błahych powodów.
  • Urojenia hipochondryczne - osoba chora jest przekonana o swojej ciężkiej i śmiertelnej chorobie, np. o nowotworze. Wszelkie objawy i doznanie, które się pojawiają uważa za symptomy urojonej choroby.

Leczenie zespołu urojeniowego

Osoba cierpiąca na zaburzenia urojeniowe jest zwykle nieświadoma swojej choroby. Leczenie zespołu urojeniowego powinno mieć kompleksowy charakter. Obejmuje ono farmakoterapię polegającą na stosowaniu leków przeciwpsychotycznych, psychoedukację oraz psychoterapię. Psychoedukacja odgrywa dużą rolę w leczeniu zaburzeń urojeniowych. Opiera się na przekazywaniu osobie chorej przez psychiatrę wiedzy na temat choroby, jej przebiegu oraz możliwości wyleczenia dzięki wdrożeniu systematycznego leczenia farmakologicznego. Psychoterapia stanowi uzupełnienie farmakoterapii i jest szczególnie zalecana przy zaburzeniach urojeniowych dotyczących określonego obszaru życia.

Człowiek z zakrytą twarzą
©LoloStock/Fotolia
Styl życia
Urojenia: skąd biorą się dziwne przekonania?
Urojenia to częsty objaw chorób psychicznych, m.in. schizofrenii paranoicznej czy Alzheimera. Są to przede wszystkim trudne do uzasadnienia, chorobliwe przekonania na temat otoczenia. Urojenia często są spowodowane chorobą alkoholową, zażywaniem narkotyków lub depresją.

Urojenia to częsty objaw chorób psychicznych, m.in. schizofrenii paranoicznej czy Alzheimera. Są to przede wszystkim trudne do uzasadnienia, chorobliwe przekonania na temat otoczenia. Urojenia często są spowodowane chorobą alkoholową, zażywaniem narkotyków lub depresją.   Urojenia stają się uciążliwe dla osoby chorej – wykrzywiają rzeczywistość, niszczą relacje międzyludzkie, stają się powodem konfliktów. Mogą dotyczyć każdego aspektu życia – od urojeń ksobnych (dotyczą samej osoby chorej, np. „wszyscy mnie obserwują, chcą mnie skrzywdzić” ), przez urojenia na tle religijnym (np. „Rozmawiałem z Bogiem, przyszedł do mnie”) po urojenia nihilistyczne (przekonanie o własnej śmierci lub rozpadzie ciała, np. „Umarłem wczoraj, a dziś przyszedłem cię ostrzec, że tutaj jest lepiej”). Przyczyną występowania tych zaburzeń postrzegania otoczenia jest m.in.:   choroba alkoholowa – po długim czasie picia alkoholu w zachowaniu alkoholika dochodzi do zmian postrzegania. Typowym urojeniem alkoholowym jest zespół Otella, kiedy to osoba chora jest chorobliwie zazdrosna o partnera i każde wydarzenie jest dla niej dowodem jego niewierności.   zażywanie narkotyków – uzależnienie od środków psychoaktywnych prowadzi często do zaburzeń na tle psychicznym. Jednym z objawów schizofrenii (najczęstszego następstwa narkomanii) lub psychozy amfetaminowej są właśnie urojenia.   zażywanie dopalaczy  – jako środki o działaniu psychoaktywnym mogą również spowodować urojenia.   delirium  – w przypadku głębokiego uzależnienia od alkoholu silny syndrom odstawienia potrafi wywołać zespół majaczenia. Osoba uzależniona po 2-3 dobach niepicia będzie odczuwać mdłości, lęk i dezorientację, ale również doświadczać urojeń.   zespół splątania – jest to jeden z najcięższych stanów człowieka....

mężczyzna dzwoniący do kogoś
© Photographee.eu/Fotolia.comPhotographee.eu
Styl życia
Psychoza charakteryzuje się urojeniami, halucynacjami, brakiem świadomości
Psychoza objawia się: urojeniami, halucynacjami, chaosem w myślach i zachowaniu, bezsennością, utratą apetytu i brakiem energii. Osoba psychotyczna może nie wiedzieć o swoim zaburzeniu.

Psychoza objawia się: urojeniami, halucynacjami, chaosem w myślach i zachowaniu, bezsennością, utratą apetytu i brakiem energii. Osoba psychotyczna może nie wiedzieć o swoim zaburzeniu.   Psychoza powstaje w efekcie zaburzeń w ośrodkowym układzie nerwowym. Osoba psychotyczna  widzi świat po swojemu i nie rozumie panujących w nim zasad. Niezrozumienie ze strony innych ludzi oraz poczucie dyskomfortu prowadzą do jej wyobcowania. Na czym polega psychoza? Psychoza (zwana również stanem psychotycznym) jest zaburzeniem psychicznym w zakresie umiejętności badania rzeczywistości. Psychoza może mieć wiele przyczyn (na przykład wada genetyczna, choroba lub uraz mózgu). Osoba psychotyczna ma problem ze zrozumieniem i interpretacją zasad panujących na świecie i w stosunkach międzyludzkich. Miewa halucynacje , napady histerii i urojenia , a przez społeczeństwo jest uznawana za obłąkaną. Osoba cierpiąca na psychozę może nie być świadoma swojego zaburzenia i uważać się za zdrową. Zaburzenie czasem jest objawem choroby psychicznej, na przykład schizofrenii, depresji lub depresji dwubiegunowej . Przyczyny powstawania psychozy Do psychozy dochodzi na skutek zaburzeń w pracy mózgu. Dzieje się tak w wyniku chorób, na przykład mózgu, tarczycy, wątroby, nerek oraz w przypadku depresji. W niektórych sytuacjach stan psychotyczny jest skutkiem zatruć środkami chemicznymi lub przyjmowania leków psychotropowych, narkotyków lub alkoholu. Zaburzenie może rozwinąć się u osób starszych, u których występują zaburzenia pamięci. Główne zwiastuny psychozy Do najpopularniejszych objawów psychozy należą: halucynacje – omamy słuchowe, zapachowe lub wzrokowe (na przykład: dostrzeganie postaci, które nie istnieją); urojenia – wyobrażanie sobie sytuacji, która nie jest prawdziwa (na przykład: osoba psychotyczna uważa, że jest śledzona, podglądana lub ktoś jej...

Mężczyzna siedzi na ulicy i trzyma się za głowę
©lassedesignen/Fotolia
Styl życia
Zespół Cotarda to negacja swojego życia i przekonanie o tym, że ciało się rozkłada
Zespół Cotarda, nazywany jest inaczej syndromem chodzącego trupa. Jego objawami są urojenia nihilistyczne: przekonanie, że jest się martwym, a ciało pozbawione jest niektórych części. Zespół Cotarda często towarzyszy depresji psychotycznej oraz schizofrenii. Leczy się go podobnie jak te choroby, przede wszystkim poprzez farmakoterapię.

Zespół Cotarda, nazywany jest inaczej syndromem chodzącego trupa. Jego objawami są urojenia nihilistyczne: przekonanie, że jest się martwym, a ciało pozbawione jest niektórych części. Zespół Cotarda często towarzyszy depresji psychotycznej oraz schizofrenii. Leczy się go podobnie jak te choroby, przede wszystkim poprzez farmakoterapię.   Zaburzenie zostało opisane przez francuskiego neurologa Jules'a Cotarda w 1880 roku. Przyczyny zespołu Cotarda Zespół Cotarda najczęściej pojawia się jako jedno z zaburzeń towarzyszących schizofrenii oraz depresji klinicznej . Występuje on także u osób ze schorzeniami neurologicznymi, np. z uszkodzeniami płatów: czołowego (w środkowej części) i ciemieniowego mózgu. Objawy zespołu Cotarda Dla zespołu Cotarda charakterystyczne są urojenia nihilistyczne . Osoba, która cierpi na to zaburzenie, jest przekonana, że nie żyje, a jej ciało rozkłada się, jest pozbawione niektórych części i organów. Stąd inna nazwa tego zaburzenia: zespół chodzącego trupa. Często występują także urojenia negacyjne: poczucie, że się nie istnieje, nie ma się ciała, a więc nie można umrzeć. Z tego względu niektóre osoby z tym syndromem nie myją się i nie chcą jeść. Znane są przypadki, kiedy to śmierć osoby z tym zaburzeniem nastąpiła wskutek wygłodzenia .   Z badań przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii ( zobacz badanie ) wynika, że urojenia związane z ciałem występują u 86% osób z zespołem Cotarda, urojenia dotyczące nieistnienia – u 69%, a poczucie nieśmiertelności u 55%. Dodatkowo występują u nich: lęk, poczucie winy oraz urojenia hipochondryczne, czyli nieprawdziwe przekonanie o chorobach, na które rzekomo się cierpi. Aż 89% osób ze zdiagnozowanym zespołem Cotarda cierpi także na depresję .   Zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 zespół Cotarda może być...

Nasze akcje
Gwiazdy
Newsy
Chcesz dobrze czuć się we własnej skórze tak, jak największe gwiazdy? Działaj metodą małych kroków!
Partner
Skuteczny trening bez wysiłku? Teraz to możliwe!
Newsy
Skuteczny trening to nie tylko siłownia!
Partner
Weleda
Newsy
Kosmetyki, które łączą tradycję z nowoczesnością. Poznaj je!
Partner
Nowości
PartyExtra
Małgorzata Rozenek-Majdan uśmiechnięta
Newsy
Małgorzata Rozenek-Majdan
BZ
Julia Wieniawa w neonowej sukience na lato
Newsy
Julia Wieniawa
BZ
Katarzyna Cichopek na 59 Festiwalu w Opolu
Newsy
Katarzyna Cichopek
BZ
Klaudia El Dursi na plaży
TV-Show
Hotel Paradise
BZ
Ślub od pierwszego wejrzenia x-news
TV-Show
Ślub od pierwszego wejrzenia
BZ
Versace wiosna-lato 2022
Fleszstyle
Trendy w koloryzacji włosów na wiosnę i lato 2022. Te odcienie robią mocne wrażenie
Marcelina Zielnik
Gorący trend: Dopamine dressing
Fleszstyle
Dopamine dressing to najgorętszy trend sezonu. Obłędną koszulę w stylu Małgorzaty Rozenek-Majdan kupisz w Sinsay za 39,99
Anna Kusiak
Klaudia Halejcio w najmodniejszych spodniach tego lata. Niemal identyczne kupisz w Sinsay za 35 zł
Newsy
Klaudia Halejcio w najmodniejszych spodniach tego lata. Podobne kupisz w Sinsay za 35 zł
Urszula Jagłowska-Jędrejek
Anna Lewandowska w swetrze za ponad tysiąc złotych
Newsy
Anna Lewandowska w modnym swetrze ponad tysiąc złotych. W Sinsay kupisz podobny za 50 złotych!
Aleksandra Skwarczyńska-Bergiel
Moda uliczna wiosna-lato 2022
Fleszstyle
Najmodniejsze buty na wiosenno-letni sezon. Te modele ma w szafie każda it-girl
Marcelina Zielnik