człowiek wycierający nos chusteczką
© underdogstudios/Fotolia.com

Wszystko o okresie zasiłkowym: kiedy i komu przysługuje, ile trwa oraz jakie daje uprawnienia

człowiek wycierający nos chusteczką
© underdogstudios/Fotolia.com

Okres zasiłkowy to czas, w którym mamy prawo najpierw do wynagrodzenia chorobowego, następnie zaś do zasiłku chorobowego z ZUS. Trwa co do zasady 182 dni, natomiast w wyjątkowych przypadkach okres ten jest przedłużony do 270 dni – dzieje się tak w wypadku ciąży lub chorowania na gruźlicę.

Okres zasiłkowy przypada na czas niezdolności do pracy. Jeśli okresy tej niezdolności dzieli przerwa, nawet jednego dnia, okres zasiłkowy liczy się od nowa. Istnieją jednak wyjątki od tej zasady.

Okres zasiłkowy: co oznacza?

Okres, w którym możemy otrzymywać zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy, to okres zasiłkowy. W okresie zasiłkowym pracownik ma prawo do pobierania zasiłku chorobowego, a również wynagrodzenia chorobowego, które przysługuje pracownikom przez pierwsze 33 dni niezdolności do pracy w danym roku kalendarzowym. Inaczej jest, gdy pracownik ukończył 50 rok życia – wówczas okres ten trwa 14 dni. Oznacza to, że w tym czasie środki wypłaca nam pracodawca. Po upływie 33 lub 14 dni – obowiązek ten przechodzi na ZUS.

Okres zasiłkowy: jak długo możemy otrzymywać zasiłek chorobowy?

Okres zasiłkowy trwa nie dłużej niż 182 dni. W tym czasie możemy pobierać zasiłek chorobowy. Inaczej jest w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej gruźlicą lub ciążą – wówczas zasiłek chorobowy może być wypłacany przez 270 dni.

 

W przypadku gdy np. ciąża wystąpi bezpośrednio po okresie niezdolności do pracy spowodowanej innymi przyczynami, to nie powstaje prawo do nowego zasiłku. Oba okresy zlicza się razem, tak iż nie mogą w sumie przekroczyć 270 dni. Natomiast jeżeli niezdolność do pracy z pozostałych powodów powstanie po okresie pobierania zasiłku przez okres ciąży lub chorowania na gruźlicę, wówczas powstaje prawo do pobierania zasiłku chorobowego przez kolejne 182 dni – okres zasiłkowy liczy się od nowa.

Okres zasiłkowy: co się do niego wlicza?

Obliczając długość okresu zasiłkowego zlicza się wszystkie poszczególne okresy, w których występowała niezdolność do pracy, bez względu na to, jaka przyczyna je spowodowała. Jeśli niezdolność do pracy spowodowana jest przez tę samą chorobę, a przerwa trwała do 60 dni – wówczas oba te okresy zlicza się jako jeden okres zasiłkowy. Jeśli zaś okresy niezdolności do pracy nie następują jeden po drugim i spowodowane są różnymi przyczynami – okres zasiłkowy nalicza się od nowa.

 

  • Do okresu zasiłkowego wlicza się również niektóre okresy niezdolności do pracy, w których nie przysługuje prawo do wynagrodzenia chorobowego ani zasiłku chorobowego:
  • przez 5 pierwszych dni niezdolności do pracy spowodowanej nadużyciem alkoholu,
  • jeśli pracownik wykonywał pracę zarobkową w okresie niezdolności do pracy – przez ten okres,
  • czas niezdolności do pracy spowodowanej popełnieniem przestępstwa lub wykroczenia.

Okres zasiłkowy: jakie okresy nie podlegają wliczeniu?

Do okresu zasiłkowego nie są wliczane okresy, w których powstała niezdolność do pracy, jeśli w tym czasie pracownik nie miał prawa do pobierania zasiłku chorobowego. Dzieje się tak, jeśli:

  • pracownik pozostaje w okresie wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego – jest to 30 dni w przypadku ubezpieczenia obowiązkowego, 90 dni – w przypadku ubezpieczenia dobrowolnego,
  • pracownik przebywa na urlopie bezpłatnym,
  • pracownik przebywa na urlopie wychowawczym,
  • w okresie tymczasowego aresztowania lub pobytu w więzieniu, chyba że w tym czasie wykonuje pracę na podstawie skierowania do pracy.

Okres zasiłkowy: co się dzieje, gdy go przekroczymy?

Niezdolność do pracy w okresie zasiłkowym daje prawo do pobierania zasiłku chorobowego, natomiast po upływie tego okresu możemy się starać o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego. Jeśli okres zasiłkowy zostanie przekroczony, powstanie jego nadpłata, podlegająca zwrotowi.

 

Przeładuj

Pierwsza scena filmu "Artyści przeciw nienawiści" zaczyna się od... przekleństw Dody! Artystka zdradza kulisy tej sytuacji

zobacz 00:49