Badanie krwi - PTC
© ghazii/Fotolia.com

Morfologia PTC jest badaniem diagnostycznym, wykonywanym w celu określenia stężenia proklacytoniny we krwi. Dzięki temu badaniu można odróżnić infekcję bakteryjną od wirusowej i wdrożyć odpowiednio ukierunkowane leczenie. Morfologię PTC wykonuje się u osób z podejrzeniem ciężkiej infekcji organizmu, w tym przede wszystkim sepsy, zapalenia płuc oraz zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. 

Proklacytonina jest białkiem, będącym podstawowym markerem (wskaźnikiem) infekcji organizmu o podłożu bakteryjnym, wirusowym lub grzybiczym. Jej obecność we krwi jest jedną z reakcji organizmu na stan zapalny. 

Morfologia PTC – na czym polega i jakie są jej normy we krwi?

Badanie morfologii PTC polega na pobraniu od pacjenta próbki krwi (ok. 20 ml) oraz przesłaniu jej do laboratorium, w celu dokładnej analizy. Można je wykonywać zarówno metodą ilościową, jak i jakościową. Przy pierwszej z nich wykorzystuje się test immunoluminometryczny (ILMA), którego działanie opiera się na wiązaniu antygenu z przeciwciałem. Z kolei przy metodzie jakościowej, również stosuje się nieskomplikowane testy, których zadaniem jest wychwycenie cząsteczek prokalcytoniny we krwi. U osób zdrowych, stężenie PTC w osoczu zwykle wynosi mniej niż 0,5 ng/ml i wynik ten traktuje się jako normę. Co istotne, norma ta nie dotyczy noworodków, ponieważ w pierwszych dniach życia poziom PTC we krwi jest podwyższony.

Wskazania do wykonania morfologii PTC

Podstawowym wskazaniem do wykonania badania jest podejrzenie stanu zapalnego organizmu i potwierdzenie wstępnej diagnozy postawionej przez lekarza. Dzięki badaniu morfologii PTC można poznać podłoże infekcji i zastosować odpowiednio ukierunkowane leczenie. Ponadto zaletą tego badania jest możliwość wczesnego rozpoznania zakażenia organizmu oraz monitorowanie skuteczności wdrożonego leczenia. Wśród wskazań do wykonania morfologii PTC można wymienić podejrzenie: sepsy, zapalenia płuc, zapalenia dróg moczowych, zapalenia opon mózgowych oraz zapalenia trzustki. Badanie to wykonuje się również po zabiegach chirurgicznych oraz po transplantacji organów. 

PTC powyżej normy – o czym świadczy? 

Za wynik powyżej normy traktuje się stężenie PTC w surowicy krwi, wynoszące więcej niż 0,5 ng/ml. O przewlekłych infekcjach wirusowych, zapaleniach oraz chorobach, związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem układu odpornościowego, świadczy wynik, mieszczący się w przedziale od 0,5 ng/ml do 2ng/ml. Takie stężenie PTC we krwi właściwe jest także dla osób po zabiegach chirurgicznych, transplantacji organów oraz u noworodków w pierwszych dniach życia. Niekiedy może wystąpić również po rozległym oparzeniu ciała. Z kolei wynik morfologii PTC powyżej 2ng/ml najczęściej wskazuje na zakażenie o podłożu bakteryjnym lub grzybiczym. Taki wynik pojawia się często również przy zaawansowanych chorobach nowotworowych. Znacząco podwyższony wynik badania PTC (powyżej 50ng/ml) najczęściej jest spowodowany sepsą lub malarią (tropikalną chorobą pasożytniczą).