oko starszej kobiety
© Syda Productions/Fotolia.com

Zanik kory mózgowej w wyniku uszkodzenia, chorób i infekcji mózgu

oko starszej kobiety
© Syda Productions/Fotolia.com

Zanik kory mózgowej to przyczyna demencji. Objawia się spadkiem sprawności umysłowej, zmianami osobowości, pogorszeniem wzroku i problemami z mową. Choroby powodujące zanik kory mózgowej dają także inne symptomy, m.in. mimowolne ruchy ciała.

 

Profilaktyka demencji polega na prowadzeniu aktywnego trybu życia, dbaniu o serce, wysypianiu się i „trenowaniu” mózgu poprzez zaangażowanie społeczne i intelektualne. Komfort życia osób z demencją poprawiają leki stosowane w leczeniu m.in. choroby Alzheimera czy choroby Parkinsona.

Demencja, czyli otępienie – jeden z objawów zaniku kory mózgowej

Zanik kory mózgowej objawia się demencją, czyli otępieniem. Pierwsze symptomy demencji pojawiają się zwykle między 50. a 60. rokiem życia (zobacz badania). Są to przeważnie problemy z widzeniem i percepcją, gdy zanika tylna część kory mózgowej (PCA). Niepokój powinny wzbudzić takie zaburzenia jak:

 • problem z oceną odległości,
 • pogorszenie wzroku,
 • kłopoty z rozróżnianiem przedmiotów ruchomych i nieruchomych,
 • trudności w używaniu i rozpoznawaniu przedmiotów codziennego użytku.

 

Objawy zaniku kory mózgowej to także:

 • zaburzenia pamięci i myślenia, przetwarzania informacji,
 • utrata orientacji,
 • osłabienie zdolności rozumienia,
 • problemy z liczeniem,
 • zmniejszona zdolność do przyswajania wiedzy,
 • problemy z mową,
 • zaburzenia świadomości,
 • rozdrażnienie,
 • apatia,
 • rozchwianie emocjonalne.

 

Symptomy demencji w miarę postępu atrofii (zaniku) kory mózgowej się nasilają. Mogą być inne u poszczególnych chorych, ponieważ obszar zaniku kory mózgowej zależy od przyczyny tego zjawiska.

Uszkodzenia, choroby i infekcje powodujące zanik kory mózgowej

Kora mózgowa może zacząć zanikać na skutek fizycznego uszkodzenia mózgu. Powodem uszkodzenia może być rana odniesiona w wypadku, udar niedokrwienny mózgu lub  długotrwałe stosowanie kortykosteroidów (zobacz badania).

 

Przyczynami zaniku kory mózgowej powodującego demencję mogą być również choroby i zaburzenia. Nie tylko powodują one zanik kory mózgowej, ale też mogą go znacznie przyspieszać. Są to:

 • choroba Alzheimera (powodująca m.in. demencję, utratę pamięci krótkotrwałej, dezorientację, zmienność nastrojów, problemy z mową i apatię),
 • porażenie mózgowe (upośledzające koordynację ruchową),
 • demencja starcza, otępienie naczyniowe, otępienie czołowo-skroniowe,
 • choroba Picka (powodująca demencję i utratę zdolności mowy),
 • choroba Huntingtona (znana głównie z mimowolnych ruchów pląsawicznych i zmiany osobowości),
 • choroba Parkinsona (choroba zwyrodnieniowa ośrodkowego układu nerwowego powodująca m.in. drżenie kończyn i spowolnienie ruchowe),
 • leukodystrofie (choroby istoty białej mózgu, czyli składnika ośrodkowego układu nerwowego),
 • stwardnienie rozsiane,
 • padaczka,
 • zaburzenia odżywiania, w tym anoreksja i bulimia,
 • niedożywienie,
 • cukrzyca typu 2,
 • encefalopatie mitochondrialne (powodujące uszkodzenie mózgu i skutkujące zaburzeniami zachowania).

Kora mózgowa może zanikać także w wyniku ostrego zapalenia mózgu, kiły mózgowo-rdzeniowej (zakażenie mózgu lub rdzenia kręgowego bakteriami o nazwie krętek blady) oraz w przebiegu AIDS (zespół nabytego niedoboru odpornościowego).

Więcej na temat zaburzenia neurologiczne
Przeładuj

Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak rozstali się, a jak wspominają początek znajomości? „Ty mi mówiłaś fejkowe informacje…”

zobacz 01:33