Fiolki laboratoryjne
Pixabay/kropekk_pl/CC0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

O czym informuje RDW-SD w morfologii

Fiolki laboratoryjne
Pixabay/kropekk_pl/CC0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

Wskaźnik RDW-SD (red blood cell distribution width, standard deviation) opisuje rozpiętość rozkładu objętości czerwonych krwinek (erytrocytów). Jest miarą, która pomaga postawić trafną diagnozę na podstawie wyników badania morfologii krwi.

O czym informuje RDW-SD?

Nie wszystkie erytrocyty mają tę samą objętość. Średnią objętość czerwonej krwinki opisuje wskaźnik morfologiczny MCV. Jednak sama średnia nie zawsze jest trafną miarą. Wyobraźmy sobie, że w grupie 20 osób 10 osób ma 1,5 m wzrostu, a 10 – 2 m, średni wzrost w tej grupie wynosi 175 cm. W rzeczywistości wzrost każdej osoby w grupie znacznie odbiega od tej liczby. Dla pewnych grup średnia nie jest więc miarą wystarczającą do adekwatnego opisu jakiejś cechy. Dopiero obliczenie dodatkowej miary: odchylenia standardowego (SD) dałoby nam informację o tym, jak bardzo wzrost poszczególnych osób w tej grupie odbiega od średniej. W tym przypadku jest to +/- 25 cm. Wskaźnik RDW-SD w wynikach badań morfologii krwi uzupełnia wskaźnik MCV właśnie o informację na temat odchylenia od średniej i pomaga w postawieniu odpowiedniej diagnozy.

Norma RDW-SD

Prawidłowy wynik RDW-SD to 11,5-14,5%. Wynik mieszczący się w tych granicach świadczy o stosunkowo jednolitej objętości czerwonych krwinek. Wysoki wynik RDW oznacza natomiast dużą różnorodność w zakresie objętości komórek (tzw. anizocytozę).

O czym świadczy wysoki i niski RDW-SD?

Wynik RDW-SD interpretowany jest zazwyczaj razem z MCV, co pozwala na zdiagnozowanie przyczyn niedokrwistości. Niski MCV i wysoki RDW-SD może świadczyć o niedoborze żelaza i talasemii (wrodzonych ilościowych zaburzeniach syntezy hemoglobiny). Niski MCV przy normalnym RDW-SD jest charakterystyczny dla przewlekłej niedokrwistości. Podwyższenie wyników zarówno MCV, jak i RDW-SD może natomiast świadczyć o anemii hemolitycznej, w której erytrocyty ulegają przedwczesnemu rozpadowi, lub o chorobach wątroby.

 

Rozpiętość rozkładu objętości erytrocytów rośnie też po przetoczeniu krwi, po podaniu witaminy B12 lub kwasu foliowego, towarzyszy ona także stanom zapalnym, np. ostremu zapaleniu trzustki.

 

Niski RDW-SD (poniżej 10,2%) jest typowy dla anemii makrocytarnej, kiedy organizm wytwarza mało erytrocytów, a te, które wyprodukuje, są duże. Może on również świadczyć o anemii mikrocytarnej, kiedy wytwarzane czerwone krwinki są bardzo małe.

 


Innym ważnym wskaźnikiem, który powinien być brany pod uwagę podczas odczytu wyników badań morfologicznych, jest badanie hematologiczne krwi - hematokryt.

Przeładuj

"Hotel Paradise": Tak Klaudia El Dursi przygotowywała się do nowej roli. Jak jej poszło?

zobacz 00:45