Mężczyzna i kobieta bawią się z psem na plaży
©Drobot Dean/Fotolia

Jak psy i koty widzą kolory – widzenie barwne u zwierząt a widzenie barwne u ludzi

Mężczyzna i kobieta bawią się z psem na plaży
©Drobot Dean/Fotolia

Widzenie barwne oraz postrzeganie kształtów w dzień i w nocy możliwe jest dzięki fotoreceptorom obecnym w siatkówce oka: pręcikom i czopkom. Paleta rozpoznawanych barw przez zwierzęta, takie jak psy i koty, jest uboższa niż zakres barw rozpoznawanych przez człowieka. Wynika to z różnic w liczbie tych fotoreceptorów.

 

Podczas gdy ludzie mają w oku więcej czopków, odpowiadających za widzenie barw, oczy psów i kotów wyposażone są w większą liczbę pręcików, umożliwiających widzenie peryferyczne (dostrzeganie obiektów znajdujących się w skrajnych granicach pola widzenia).

Czopki to fotoreceptory odpowiedzialne za widzenie barw

Kolory obiektów, które nas otaczają, zależą od rodzaju fal elektromagnetycznych pochodzących z wiązki światła białego (dziennego lub sztucznego), które są przez te obiekty pochłaniane lub odbijane. W skład wiązki światła białego wchodzą fale elektromagnetyczne o różnej długości, odpowiadające poszczególnym kolorom. Przedmioty białe odbijają wszystkie fale, przedmioty czarne wszystkie pochłaniają. Przedmioty niebieskie odbijają falę niebieską, a czerwone czerwoną. Postrzeganie pozostałych kolorów zależy od specyficznej mieszaniny fal odbijanych przez obiekt. Za odbiór tych fal odpowiadają czopki, fotoreceptory znajdujące się w siatkówce ludzkiego oraz zwierzęcego oka. Ludzkie oko wyposażone jest w trzy rodzaje czopków. Czopków w ludzkim oku jest ponadto więcej niż w oku kota czy psa (na jeden pręcik u człowieka przypadają 4 czopki, u kota – 25). Odbierają one fale odpowiadające kolorom: czerwonemu, niebieskiemu i zielonemu. Barwy obiektów postrzegane przez człowieka są wypadkową długości tych fal, odbitych przez dany przedmiot. Kolory, które postrzegają zwierzęta, zależą od tego, jakie rodzaje czopków znajdują się w siatkówce oka zwierząt danego gatunku.

Jak psy widzą kolory

Badania naukowców z Laboratorium Przetwarzania Zmysłowego Rosyjskiej Akademii Nauk wykazały, że kolory mają dla psów bardzo duże znaczenie informacyjne, i potrafią je one rozróżniać. Choć paleta barw postrzeganych przez psy jest nieco uboższa niż u ludzi, wbrew obiegowej opinii nie widzą one świata wyłącznie w czerni i bieli. W psim oku znajdują się dwa rodzaje czopków. Psy rozróżniają kolory błękitny i żółty, ale nie rozpoznają czerwonego i zielonego. Paleta widzianych przez psy kolorów jest przez to uboższa niż u ludzi, występują w niej przede różne odcienie żółci i błękitu.

Jak koty widzą kolory

Koty, podobnie jak psy, mają w oku tylko czopki wychwytujące fale elektromagnetyczne o długości odpowiadającej kolorom żółtemu i niebieskiemu. Od 83 do 88% wszystkich czopków stanowią te, które umożliwiają dostrzeganie koloru żółtego. Widzą zatem podobnie do ludzi, którzy nie rozróżniają kolorów czerwonego i zielonego.

 

Więcej na temat choroby oczu psy
Przeładuj

Anna Mucha w półfinale "Czaru Par"! "Małżeństwo to jest obóz przetrwania"

zobacz 00:30