kobieta podczas badania piersi
©Arto/Fotolia

Leczenie raka piersi: jak działa trastuzumab?

kobieta podczas badania piersi
©Arto/Fotolia

Trastuzumab, znany też pod nazwą herceptyny, to monoklonalne humanizowane przeciwciało przeciwko zewnątrzkomórkowej domenie receptora HER-2. Nadekspresja HER-2 występuje przy najgroźniejszych nowotworach, które nie reagują na chemioterapię i leczenie hormonalne. Trastuzumab hamuje namnażanie się tego receptora, dzięki czemu poprawia rokowania pacjentek o 30%.

Wskazania do stosowania trastuzumabu

Trastuzumab jest przeznaczony do leczenia nowotworów, które wykazują nadekspresję receptorów HER-2. Rodzina receptorów HER buduje system wzajemnej komunikacji komórek organizmu i występuje w błonie każdej z nich. Nadekspresja, czyli zwielokrotnienie liczby receptorów HER-2 następuje w warunkach patologii nowotworowej. Zdarza się to u 20-30% chorych i znacznie obniża rokowania, bo wiąże się z opornością na wiele popularnych schematów hormonoterapii i chemioterapii. Trastuzumab, który jest przeciwciałem monoklonalnym, posiada zdolność wiązania się z domeną pozakomórkowej części HER-2. Dzięki temu blokuje receptor i hamuje namnażanie się patologicznych komórek. Leczenie trastuzumabem zmniejsza ryzyko zgonu pacjentek z rakiem piersi o 30%, a ryzyko nawrotu choroby – o 50%. Dobre rezultaty przynosi zwłaszcza skojarzony z chemioterapią i pertuzumabem. Terapia jest jednak bardzo kosztowna (ok. 100 tys. USD w skali roku) i nierefundowana przez NFZ.

Podawanie trastuzumabu

Trastuzumab podaje się dożylnie lub podskórnie co tydzień albo raz na trzy tygodnie (wtedy dawka jest większa). Chętniej stosuje się aplikację podskórną, bo trwa ona zaledwie kilka minut. Wlew dożylny zajmuje od 0,5 do 1,5 h, zaburza więc normalne funkcjonowanie chorych. Ma to jeszcze większe znaczenie z uwagi na to, że podawanie trastuzumabu jest bolesne i może wiązać się z dodatkowymi dolegliwościami, jak np. duszności. Poza tym podawanie podskórne nie wymaga angażowania specjalistycznej aparatury i dawkowania zgodnego z wagą pacjenta.

Przeciwwskazania do stosowania trastuzumabu

Trastuzumabu nie można stosować przy nadwrażliwości na ten lek, ciężkiej duszności spoczynkowej, ciężkiej niewydolności serca i w połączeniu z antracyklinami (ani na 25 tyg. przed lub po kuracji nimi). Antracykliny w zetknięciu z trastuzumabem sprawiają, że znacznie wzrasta ryzyko uszkodzenia mięśnia sercowego.

Skutki uboczne leczenia trastuzumabem

W 7% przypadków trastuzumab powoduje zakłócenia pracy serca, np. tachyarytmię nadkomorową, rozszerzenie naczyń krwionośnych, obniżenie ciśnienia, kołatanie serca. Pierwsze iniekcje mogą się wiązać z gorączką, dreszczami, bólami brzucha czy klatki piersiowej, zaburzeniami oddechowymi, nudnościami i wymiotami, biegunką, wysypką. Rzadziej występują takie działania niepożądane, jak np.:

  • obrzęk,
  • zapalenie stawów,
  • astma,
  • zakażenie układu moczowego,
  • choroby odbytnicy,
  • tkliwość wątroby.

Lista możliwych skutków ubocznych jest bardzo długa, ale prawdopodobieństwo ich wystąpienia i zagrożenie, że doprowadzą do zgonu – o wiele mniejsze w porównaniu do chemioterapii

Przeładuj

Tomson i Baron w szoku! Występ uczestników "The Voice of Poland" mocno zaskoczył jurorów!

zobacz 01:11