rodzice z małym dzieckiem
©kolinko_tanya/Fotolia

Jakie szanse na zajście w ciążę daje sztuczne zapłodnienie?

rodzice z małym dzieckiem
©kolinko_tanya/Fotolia

Skuteczność in vitro mierzy się w procentach, ale są to wskaźniki tylko orientacyjne, gdyż szansa na powodzenie sztucznego zapłodnienia to kwestia niezwykle złożona, zależna w najwyższym stopniu od indywidualnych uwarunkowań organizmu.

 

Lekarze zgodnie twierdzą, że pierwsza próba nie jest przesądzająca, dlatego – jeśli nie ma przeciwwskazań medycznych i pozwala na to stan psychiczny pacjentki – warto przystąpić do zabiegu kilka razy. Statystycznie największe prawdopodobieństwo zajścia w ciążę zachodzi przy trzeciej próbie.

Od czego zależy skuteczność in vitro?

Na skuteczność in vitro ma wpływ bardzo wiele czynników, z których pierwszym i najważniejszym jest przyczyna bezpłodności. Szanse na zajście w ciążę maleją, jeśli kobieta obciążona jest poważnymi wadami budowy układu rozrodczego lub nasienie pochodzące od partnera jest złej jakości.

 

Drugim czynnikiem, jaki trzeba brać pod uwagę, są warunki w laboratorium embriologicznym, które muszą spełniać najwyższe standardy, bo to tam odbywają się najważniejsze etapy wczesnego rozwoju zarodka. Poza tym, aby ciąża miała szansę się utrzymać, kobieta musi być pod stałą opieką lekarską, obejmującą kontrolę poziomu hormonów i ewentualne zmiany w dawkowaniu leków.

 

Ważny jest też sam transfer zapłodnionych zarodków do macicy, w którym oprócz delikatności lekarza i tempa wstrzykiwania komórek, liczą się nawet tak na pozór błahe kwestie jak materiał, z którego wykonany jest cewnik. Oprócz tego bardzo istotny czynnik wpływający na skuteczność sztucznego zapłodnienia stanowi wiek kobiety – im jest on wyższy, tym mniejsze daje szanse na udane zapłodnienie.

 

Trzeba brać pod uwagę także liczbę podjętych prób, pamiętając jednak, że każda kolejna to dodatkowe obciążenie fizyczne i psychiczne obojga partnerów, stąd też nie zaleca się przystępowania do zabiegu więcej niż 6 razy. Zwłaszcza, że stan psychiczny osób poddających się in vitro, także ma niebagatelny wpływ na powodzenie zabiegu. Niezaprzeczalnym faktem jest również zależność skuteczności in vitro od możliwości finansowych pary starającej się o dziecko. Jednorazowy zabieg to koszt rzędu 8–12 tys. zł.

Udane zabiegi in vitro – wskaźniki procentowe

Zbiorcza ocena skuteczności zabiegów in vitro możliwa jest tylko na podstawie statystyk prowadzonych przez poszczególne placówki zajmujące się leczeniem niepłodności. Choć metoda ta jest najefektywniejszą ze znanych, w najlepszym wypadku tylko połowa kobiet objętych leczeniem metodą sztucznego zapłodnienia może cieszyć się potomstwem.

 

Wskaźnik jest najwyższy (50%) u pań, które nie przekroczyły 35. roku życia, nie mają wad w budowie układu rozrodczego i podchodzą do zabiegu po raz trzeci (przy większej liczbie prób obserwuje się tendencję spadkową). Po pierwszej próbie udaje się doprowadzić ciążę z in vitro do szczęśliwego finału u 20% par. Szacuje się, że z każdym rokiem życia kobiety szansa na powodzenie zabiegu in vitro spada o ok. 3,5%. U pań, które przekroczyły wiek 44 lat prawdopodobieństwo zajścia w ciążę metodą sztucznego zapłodnienia nie przekracza 10%.

Więcej na temat ciąża ginekologia
Przeładuj

Klaudia El Dursi szczerze o uczestnikach "Hotelu Paradise": "Cwaniactwo i sojusze!"

zobacz 01:47