smutny chłopiec
© Photographee.eu/Fotolia.com

Rzadko występujące choroby serca u dzieci

smutny chłopiec
© Photographee.eu/Fotolia.com

Rzadkie choroby serca u dzieci to choroby wrodzone, występujące u mniej niż 10 na 10 000 dzieci. Są to ciężkie upośledzenia pracy serca i wymagają jak najszybszego rozpoczęcia leczenia.

 

Rzadkie choroby serca u dzieci leczy się chirurgicznie. Jest to jedyna znana metoda leczenia. Wrodzone wady serca można wykryć bardzo wcześnie, jeszcze w okresie płodowym. Również w tym czasie w niektórych przypadkach można wykonać operację – jest to kardiochirurgia prenatalna.

Zespół niedorozwoju lewego serca (HLHS)

HLKS, z angielskiego hypoplastic left heart syndrome, to inaczej hipoplazja serca lewego. Jest to wada zaliczana do grupy serca jednokomorowego. HLKS to rzadka choroba serca – występuje ona u od 2 do 3 na 10 000 żywo urodzonych dzieci (zobacz badania).

 

Zespół niedorozwoju lewego serca oznacza, że:

  • zastawka mitralna (zapobiegająca cofaniu się krwi z lewej komory do lewego przedsionka) jest zwężona lub całkowicie zarośnięta,
  • lewa komora serca jest nieprawidłowo rozwinięta lub w ogóle jej nie ma,
  • zastawka aortalna (zapobiegająca cofaniu się krwi z aorty do lewej komory) jest zwężona lub zarośnięta,
  • występuje niedorozwój aorty wstępującej i łuku aorty.

 

Ta rzadka choroba serca u dzieci stanowi od 1,4 do 8,6% wszystkich wrodzonych wad serca u dzieci.

Zespół niedorozwoju prawego serca (HRHS)

Zespół niedorozwoju prawego serca (hypoplastic right heart syndrome) należy do grupy serca jednokomorowego i analogicznie do hipoplazji serca lewego polega na nieprawidłowej budowie serca. Występuje u 4 na 10 000 żywych porodów (zobacz badania).

 

HRHS polega na:

  • zarośnięciu lub zwężeniu zastawki trójdzielnej (zapobiegająca cofaniu się krwi z prawej komory do prawego przedsionka),
  • niedorozwoju prawej komory serca,
  • zwężeniu lub zarośnięciu zastawki płucnej (zapobiegająca cofaniu się krwi z pnia płucnego do prawej komory).

Wspólny pień tętniczy – wada serca wpływająca na płuca

Wada ta stanowi od 1 do 4% wrodzonych chorób serca u dzieci. Polega ona na tym, że od podstawy serca odchodzi pojedyncze naczynie, które dzieli się na:

  • aortę wstępującą,
  • tętnice płucne,
  • tętnice wieńcowe.

 

Wspólny pień tętniczy występuje w połączeniu z ubytkiem w przegrodzie międzykomorowej. U połowy chorych z tą wadą nieprawidłowa może być liczba naczyń wieńcowych, ich przebieg i odejście. U około 14% wystąpi także niedorozwój lub przerwanie łuku aorty. Z tą wadą w parze idzie nadciśnienie płucne.

Kardiomiopatia restrykcyjna u dzieci

Kardiomiopatia restrykcyjna występuje u 1 dziecka na 100 000 żywych urodzeń i stanowi 5% wszystkich rodzajów kardiomiopatii. Połowa chorych umiera w ciągu 2 lat od rozpoznania (zobacz badania).

 

Kardiomiopatia restrykcyjna oznacza zmniejszenie elastyczności komór serca. Powoduje to niewydajną pracę mięśnia sercowego, który nie jest w stanie pompować wystarczającej ilości krwi. Wskutek tego dochodzi do niewydolności serca.

Przeładuj

Życie serialowej babci z "rodzinki.pl" Haliny Skoczyńskiej było pełne dramatów: "W wieku 30 lat uciekłam grabarzowi spod łopaty"

zobacz 02:05