kobieta trzymająca się za głowę
©inesbazdar/Fotolia

Ruchy mimowolne: dyskineza późna, drżenie, tiki, mioklonie i atetoza

kobieta trzymająca się za głowę
©inesbazdar/Fotolia

Terminem ruchy mimowolne, czyli inaczej hiperkinezy, w medycynie określa się ruchy, które są objawem chorób układu pozapiramidowego.

 

Do ruchów mimowolnych zalicza się: drżenie, ruchy atetotyczne, ruchy o charakterze balizmu oraz ruchy pląsawicze, które występują u osób w starszym i średnim wieku. Stwierdza się również tiki i mioklonie.

 

Mimowolne ruchy mogą wystąpić w niemal każdej części ciała, włączając szyję, kończyny dolne i górne oraz twarz. Jest wiele przyczyn powstawania niekontrolowanych ruchów. Zazwyczaj pojawiają się na skutek uszkodzenia nerwów odpowiedzialnych za koordynację. Mimowolne ruchy mogą być okresowe i szybko mijać lub stanowić problem zdrowotny i nasilać się.

Dyskineza późna

Dyskineza późna to objaw schorzeń neurologicznych. Powstaje u osób z zaburzeniami psychicznymi na skutek. terapii lekami neuroleptycznymi. Niekontrolowane ruchy dotyczą rąk, języka i twarzy. Dyskineza późna objawia się m. in. wysuwaniem języka, szybkim mruganiem oczami i mlaskaniem. Co istotne, te symptomy mogą utrzymywać się nawet już po przerwaniu stosowania leków neuroleptycznych.

Drżenie

Drżenie spoczynkowe to rytmiczne ruchy części ciała: rąk, głowy, warg. Są wywołane przez skurcze mięśni antagonistycznych. Zazwyczaj można je zaobserwować w pozycji spoczynkowej, w czasie ruchu są mniej dostrzegalne. Drżenie może wystąpić w reakcji na niski poziom cukru we krwi, wyczerpanie, stres i nadmiar wrażeń czy odstawienie alkoholu. Takie hiperkinezy mogą być również związane z zaburzeniami: chorobą Parkinsona czy stwardnieniem rozsianym.

Mioklonie

Mioklonie to zrywania mięśniowe, które powstają nagle i są gwałtowne. Są związane ze zmianami w ośrodkowym układzie nerwowym. Występują naturalnie w trakcie snu (w czasie fazy snu głębokiego), czkawki, wzmożonego wysiłku fizycznego albo w momencie zaskoczenia. Dla miklonii charakterystyczne są szarpnięcia mięśni. Mogą być spowodowane poważnymi zaburzeniami zdrowotnymi: epilepsją i chorobą Alzheimera.

Tiki

Do ruchów mimowolnych zwanych tikami zalicza się machanie rękami i wzruszanie ramionami, mrużenie oczu czy marszczenie czoła. Są to ruchy ciała występujące nagle i na krótko. Mogą się powtarzać. Tiki dzieli się na proste, na przykład zginanie palca, i złożone, na przykład machanie ramionami, w zależności od tego, ile mięśni angażują. Przyczyn występowania tików u osób dorosłych upatruje się w zażywaniu narkotyków lub doznanych urazach. Tiki mają również związek z chorobami – w przypadku dzieci obserwuje się je u chorych na zespół Tourette’a, a wśród dorosłych u osób z chorobą Parkinsona.

Atetoza

Atetoza to nazwa powolnych hiperkinez, które cechują się brakiem rytmiczności. Najczęściej ten rodzaj ruchu mimowolnego dotyczy górnych kończyn i objawia się nienaturalnym wyginaniem palców. Ruchy atetotyczne występują u dzieci i mogą towarzyszyć mózgowemu porażeniu i chorobie hemolitycznej noworodków.


Przeładuj

Wojewódzki w "Idolu" nazwał ją "Pączkiem". Dziś Nina Cieślińska pracuje w telewizji i wygląda jak zupełnie inna osoba

zobacz 00:48