nastolatka
Flickr/Dawn Ashley/CC BY-ND 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/

Poznaj 5 najczęstszych przyczyn białaczki

nastolatka
Flickr/Dawn Ashley/CC BY-ND 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/

Białaczka przebiega w różny sposób i daje odmienne objawy. Częściej chorują na nią mężczyźni. W leczeniu ostrej białaczki stosuje się chemioterapię.

Czym jest białaczka?

Białaczka to nazwa chorób nowotworowych układu krwiotwórczego. W jej trakcie dochodzi do zmian co do jakości oraz liczby leukocytów (granulocytów, monocytów i limfocytów) we krwi, narządach wewnętrznych (jak śledziona i węzły chłonne) i szpiku kostnym. Nazwa tej choroby wiąże się z białym kolorem próbki krwi pobranej od osoby chorej. Częściej na białaczkę chorują mężczyźni niż kobiety (w stosunku 3 do 2). U małych dzieci diagnozowana jest najczęściej ostra białaczka limfocytowa, a u dorosłych stwierdza się ostrą białaczkę szpikową.

 

Wyróżnia się rodzaje białaczki ze względu na kryterium stopnia ich nasilenia, a zatem białaczkę ostrą (występującą częściej) i przewlekłą (występującą rzadziej). Kolejny podział związany jest z komórkami, które ulegają masowemu namnażaniu, a więc: limfatyczne, gdy wzrasta liczba leukocytów, i szpikowe, gdy wzrasta liczba innych białek krwi. W związku z tymi podziałami wskazuje się cztery rodzaje białaczek:

  • ostrą limfatyczną,
  • ostrą szpikową,
  • przewlekłą limfatyczną,
  • przewlekłą szpikową.

Co powoduje białaczkę?

Mimo że badania nad białaczką są nieustannie prowadzone, trudno o wskazanie jej przyczyn. Zazwyczaj kilka wskazywanych przez lekarzy czynników ryzyka łączy się, co powoduje zmiany leukocytowe, a to z kolei prowadzi do osłabienia organizmu chorej osoby. Przyczyny są poszlakowe i trudne do jednoznacznego udowodnienia.

 

Badacze wskazują, że na wystąpienie białaczki może mieć wpływ:

  • narażenie na działanie promieniowania jonizującego, które powoduje specyficzne zmiany w DNA komórek szpiku kostnego;
  • narażenie na wybrane substancje chemiczne (na przykład benzen), związane z wykonywaniem pracy w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym, farb i lakierów oraz przemyśle tworzyw sztucznych;
  • wrodzone predyspozycje genetyczne, ponieważ odnotowano przypadki rodzinnych zachorowań. Za przyczynę białaczki wskazuje się także mutacje genetyczne. Podaje się, że białaczka częściej spotyka osoby z zespołem Downa niż te, które nie posiadają zmutowanego genu. Mutacje genetyczne wykrywa się u 4/5 chorych na białaczkę. Inne choroby genetyczne, które zwiększają ryzyko zachorowania na białaczkę to: zespół Fanconiego i zespół Shwachmana-Diamonda;
  • zanieczyszczenie środowiska spowodowane pestycydami, rozpuszczalnikami i paleniem papierosów;
  • stosowanie chemioterapii w przypadku leczenia innych chorób.

Przeładuj

Widzimy się wieczorem! Antek Królikowski zorganizował dla swoich gości prawdziwą włoską ucztę

zobacz 01:01