kobieta trzymająca się za klatkę piersiową
©SENTELLO/Fotolia

Czynniki ryzyka POChP

kobieta trzymająca się za klatkę piersiową
©SENTELLO/Fotolia

POChP to proces zapalny oskrzeli i miąższu płuc, który je otacza. Przewlekła obturacyjna choroba płuc charakteryzuje się zmniejszeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe i niewłaściwą zapalną reakcją płuca na pyły i gazy znajdujące się we wdychanym powietrzu.

 

Przyczyną zmniejszenia przepływu powietrza jest obturacja – zwiększony opór w małych oskrzelach i oskrzelikach z równoczesnym ograniczeniem przepływu wydechowego, spowodowanego zmianami rozedmowymi.

Dym tytoniowy najczęstszym czynnikiem ryzyka POChP

Przyczyny powstania POChP nie są w pełni znane. Znane są czynniki ryzyka, które przyczyniają się do ujawnienia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

 

Należą do nich:

  • dym tytoniowy – za 90% przypadków zachorowań odpowiada dym tytoniowy. W największej grupie ryzyka znajdują się palacze papierosów. W grupie zagrożonych, choć w mniejszym stopniu, znajdują się także palacze cygar i fajek. Narażone są także osoby wdychające dym tytoniowy.
  • narażenie zawodowe i zanieczyszczenia powietrza – narażenie zawodowe na substancje chemiczne i pyły przemysłowe wpływa na rozwój przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Czynniki te odpowiadają za 10-20% przypadków zachorowań na POChP. Negatywnie wpływa także spalanie biomasy w warunkach domowych (źle wentylowane pomieszczenia) oraz skażenie powietrza atmosferycznego.
  • czynniki genetyczne – zależność wielogenowa ma także istotny wpływ na rozwój POChP. Najlepiej udokumentowany wpływ na powstawanie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc ma wrodzony niedobór α1 – antytrypsyny. Osoby dotknięte tym schorzeniem cierpią na rozedmę, która z czasem upośledza czynności płuc. Inne dysfunkcje genowe dotyczą zaburzeń genów kodujących TGF-β1 (polipeptyd, który m.in. kontroluje wzrost komórek)), TNF-α (czynnik martwicy nowotworu) i mikrosomalną hydrolazę epoksydową typu 1 (pełni funkcję w detoksykacji organizmu z węglowodanów).

 

Inne czynniki ryzyka powstania POChP to zaburzenia rozwoju płuc w okresie płodowym, stres oksydacyjny (stan braku równowagi pomiędzy biologiczną zdolnością do szybkiej detoksykacji a działaniem reaktywnych form tlenu). Czynnikiem przyczyniającym się do powstania lub zaostrzeń przewlekłej obturacyjnej choroby płuc są także częste infekcje bakteryjne i wirusowe w wieku dziecięcym.

 

Przeładuj

Anna Mucha w półfinale "Czaru Par"! "Małżeństwo to jest obóz przetrwania"

zobacz 00:30