budzik, leki i szklanka z wodą
©Andrey Popov/Fotolia

Skutki uboczne stosowania barbituranów i benzodiazepiny na sen

budzik, leki i szklanka z wodą
©Andrey Popov/Fotolia

Benzodiapiny są bezpieczniejszymi lekami nasennymi od stosowanych wcześniej powszechnie barbituranów. Barbiturany mają działanie uzależniające.

 

Leki nasenne mają niedługą historię (barbiturany wprowadzono do leczenia na początku XX wieku). Jednak ze względu na to, że wykazują działanie uzależniające, są toksyczne i stwierdza się przedawkowania prowadzące do zgonu, zastąpiono je bezpieczniejszymi benzodiazepinami.

Wpływ barbituranów na stan zdrowia

Pochodne kwasu barbiturowego dzieli się na 4 grupy w zależności od okresu trwania działania: długo, średnio, krótko i bardzo krótko działające.

 

Barbiturany w zależności od przyjętej dawki w różnym stopniu wywołują senność. Na początku jest to sen z zachowaną reakcją na bodźce słowne, potem ta reakcja zostaje zniesiona, również ta związana z bodźcami bólowymi. W następstwie dochodzi do śpiączki z brakiem odruchów. Początkowo źrenice osoby, która przyjęła nadmierną ilość leków nasennych, są wąskie, natomiast w przypadku ciężkiego zatrucia stają się rozszerzone i nierówne. Ostatecznie dochodzi do obniżenia temperatury ciała i ciśnienia krwi. Następuje porażenie układu oddechowego.

Benzodiazepiny jako leki nasenne

Leki z tej grupy stanowią najczęstszą przyczynę zatruć, mimo że cechują się wysokim indeksem bezpieczeństwa. Większe dawki benzodiazepin ułatwiają zasypianie, natomiast przyjmowanie ich w mniejszych porcjach ma działanie przeciwlękowe. Wykazują też właściwości przeciwpadaczkowe i miorelaksujące.

 

Dzieli się je (ze względu na biologiczny czas półtrwania) na bardzo krótko działające, krótko i długo działające. Pochodne benzodiazepin o średnim i krótkim okresie działania stosuje się jak leki nasenne (wyróżnia się flurazepam, temazepam, midazolam, triazolam). Benzodiazepiny łatwo przedostają się do płynu mózgowo-rdzeniowego, do mleka matki karmiącej. Pokonują granicę łożyska i kumulują się w tkankach płodu.

Wpływ benzodiazepiny na stan zdrowia

Pochodne benzodiazepin mogą ze względu na dłuższy czas przyjmowania wywołać objaw uzależnienia, ponieważ wykazują działanie euforyzujące. Tolerancja wobec ich działania nasennego rozwija się najwolniej. Benzodiapeiny, które działają krótko, są wykorzystywane jako środki nasenne. Mogą wywołać zaburzenia psychiczne, które objawiają się depersonalizacją. Pojawiają się także inne objawy psychotyczne.

 

Zatrucie pochodnymi benzodiazepin objawia się sennością, a nawet śpiączką. Może dojść do zaburzeń koordynacji i równowagi, mogą wystąpić problemy z mową i podwójne widzenie. Zatrucie prowadzi do obniżenia sprawności intelektualnej. Ponadto może wystąpić depresja ośrodka oddechowego i hipotermia. Co istotne, nawet w przypadku dużego przedawkowania leków nasennych objawy mają łagodny charakter. Przedawkowanie tylko benzodiazepin rzadko powoduje zgon. 

 

Więcej na temat sen uzależnienia
Przeładuj

Grzegorz Hyży zniknął z sieci! Co się z nim dzieje? Tłumaczy Agnieszka Hyży!

zobacz 02:15