starszy mężczyzna
© Monkey Business/Fotolia.comPhotographee.eu

Demencja: objawy, które powinny zaniepokoić

starszy mężczyzna
© Monkey Business/Fotolia.comPhotographee.eu

Demencja, zwana też otępieniem starczym, dotyka najczęściej osób powyżej 65. roku życia. Pierwsze objawy tej dolegliwości to osłabienie pamięci krótkotrwałej, niezdolność do wykonywania codziennych czynności, problemy z orientacją, obniżenie nastroju i trudności w komunikacji.

 

Demencja dotyka najczęściej seniorów mało aktywnych, wychodzących z domu tylko okazjonalnie. Rzadziej zapadają na nią osoby czytające książki, rozwiązujące krzyżówki, sudoku, grające w szachy lub warcaby.

Osłabiona pamięć krótkotrwała

Cierpiący na demencję mają problemy z pamięcią krótkotrwałą, ale jednocześnie pamiętają zdarzenia sprzed wielu lat. Osoba dotknięta tym schorzeniem może zapomnieć, co robiła przed chwilą, czy zażyła leki, co jadła na obiad tego samego dnia. Często jest jednak w stanie opowiadać ze szczegółami o swojej młodości, a nawet pamięta nazwiska znajomych ze szkoły.

Niezdolność do pracy i wykonywania codziennych czynności

Demencja może objawić się niechęcią do pracy i wykonywania obowiązków, zwłaszcza do czynności wymagających zaangażowania intelektualnego. U osób dotkniętych otępieniem starczym obniża się zdolność rozumienia, umiejętność planowania, dokonywania wyborów i podejmowania racjonalnych decyzji. Często uniemożliwia to czytanie książek i gazet ze zrozumieniem, rozwiązywanie krzyżówek, a nawet wykonywanie najprostszych czynności, takich jak zrobienie zakupów.

Problemy z orientacją

Osoby dotknięte demencją często mają problemy z orientacją w terenie. Dotyczy to nie tylko miejsc nowych, widzianych po raz pierwszy, ale również doskonale wcześniej znanych. Cierpiący na otępienie mogą zapomnieć drogę do codziennie odwiedzanego sklepu albo zgubić się na własnym osiedlu.

Apatia i obniżenie nastroju

Objawy demencji mogą być też związane ze strefą emocjonalną. Otępienie starcze często powoduje wahania nastroju oraz jego trwałe obniżenie, a nawet depresję. Następuje także spłycenie życia uczuciowego. Cierpiący na demencję przestają odczuwać silne emocje, takie jak radość, strach, złość. Stają się często apatyczni i wycofani.

Trudności w komunikacji

Demencja obniża zdolność do komunikacji. Osoby dotknięte tym schorzeniem często mają problemy z wysłowieniem się, zapominają słów lub mylą ich znaczenie. W skrajnych przypadkach może wystąpić afazja, czyli poważne zaburzenie mowy, a nawet całkowita utrata zdolności mówienia.

Demencja a Alzheimer

Otępienie starcze często jest mylone z chorobą Alzheimera. Jest tak dlatego, ponieważ objawy demencji i choroby Alzheimera są bardzo podobne. Różnica polega na tym, że w odróżnieniu od Alzheimera, demencja nie jest jednostką chorobową. Otępienie starcze to obniżenie sprawności umysłowej, które nie musi być związane z żadną chorobą. Najczęściej jest jednak skutkiem właśnie choroby Alzheimera, parkinsonizmu, choroby Huntingtona, choroby Creutzfeldta-Jakoba i AIDS.

Więcej na temat zaburzenia neurologiczne
Przeładuj

Wojewódzki w "Idolu" nazwał ją "Pączkiem". Dziś Nina Cieślińska pracuje w telewizji i wygląda jak zupełnie inna osoba

zobacz 00:48