próbówka z krwią
©カシス/Fotolia

Jak bada się pH krwi i jakie są jego normy?

próbówka z krwią
©カシス/Fotolia

Wskaźnik pH krwi określa, czy w organizmie zachowana jest równowaga kwasowo-zasadowa. Zbyt wysokie lub zbyt niskie pH krwi może świadczyć o nieprawidłowej pracy, np. ciężkiej niewydolności nerek i płuc. Aby zbadać pH krwi, przeprowadza się badanie krwi zwane gazometrią.

Na czym polega badanie pH krwi?

Badanie równowagi kwasowo-zasadowej i wymiany gazowej, czyli gazometria, polega na pobraniu krwi z tętnicy udowej lub promieniowej lub z opuszki palca lub płatka ucha. Podczas analizy próbki krwi oznacza się m.in. pH krwi.

Jakie są normy pH krwi?

Prawidłowy wynik pH dla krwi tętniczej to wynik z przedziału 7,35-7,45. Dla krwi żylnej norma wynosi 7,32-7,42. Niższe wyniki mogą świadczyć o kwasicy, czyli zbyt dużej ilości kwaśnych substancji we krwi albo obniżonej ilości substancji zasadowych, np. anionów wodorowęglanowych. Wyższe wyniki natomiast pozwalają zdiagnozować zasadowicę, nadmiar zasad we krwi.

Normy dla pvO2, paO2, pvCO2, paCO2, HCO3 i BE

Inne parametry, które są oznaczane w gazometrii, pomagają zdiagnozować postać kwasicy lub zasadowicy oraz przyczyny nieprawidłowego pH krwi. Te parametry to:

  • ciśnienie parcjalne tlenu w krwi żylnej (pvO2) – 35-40 mm Hg,
  • ciśnienie parcjalne tlenu w krwi żylnej (paO2) – 35-40 mm Hg,
  • ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla w krwi żylnej (pvCO2) – 45-47 mm Hg,
  • ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla w krwi tętniczej (paCO2) – 32-45 mm Hg,
  • aktualne stężenie wodorowęglanów w osoczu (HCO3 akt) – 21-27 mmol/l,
  • standardowe stężenie wodorowęglanów (HCO3 std) – 24 (21-25) mmol/l,
  • nadmiar zasad (BE) – od -2,3 do +2,3 mEq/l.

 

Dzięki analizie tych czynników można np. zdiagnozować, czy kwasica lub zasadowica ma charakter metaboliczny czy oddechowy. Zbyt wysokie pCO2 świadczy o kwasicy, a zbyt niskie o zasadowicy oddechowej. Zbyt wysokie stężenie jonów HCO3 to symptom zasadowicy, a zbyt niskie – kwasicy metabolicznej.


Przeładuj

Czy nowy Quebonafide podoba się Natalii Szroeder? Piosenkarka zdobyła się na szczere wyznanie

zobacz 01:33