Mężczyzna mówi
© lassedesignen/Fotolia.com

Zastępowanie głoski r innymi głoskami

Mężczyzna mówi
© lassedesignen/Fotolia.com

Pararotacyzm to jedna z odmian rerania, czyli wady wymowy polegającej na niewłaściwym artykułowaniu głoski r. Może ona wynikać m.in. z nieprawidłowej budowy narządów mowy.

Trudny dźwięk r w dziecięcej mowie

Głoska r jest jednym z dźwięków przysparzających najwięcej trudności w wymowie. Dziecko może opanować prawidłową realizację tego dźwięku dopiero w wieku 4 czy 5 lat, jednak część maluchów potrafi mówić r znacznie wcześniej. Jeśli głoska r jest wymawiana nieprawidłowo albo zupełnie pomijana, wymaga to interwencji specjalisty w dziedzinie logopedii.

Pararotacyzm – wariant rerania

Reranie to określenie dla wad wymowy związanych z głoską r. Logopedia wyróżnia trzy podgrupy rotacyzmu ze względu na realizację dźwięku r. Pararotacyzm polega na zamianie r inną głoską – l, j, ł, w lub d. Przez to powstają słowa typu „lowelek” (zamiast „rowerek”) czy „jęce” (zamiast „ręce”). Kolejnym wariantem rerania jest mogirotacyzm. Dziecko z tą wadą wymowy pomija całkowicie głoskę r podczas mówienia, dźwięk ten nie występuje w ogóle w jego zasobie fonetycznym. Rotacyzm właściwy polega natomiast na zniekształcaniu wymowy r.

Wady rozwojowe albo problemy ze słuchem powodują pararotacyzm

Jeśli głoska r jest wypowiadana nieprawidłowo albo zamieniana na inny dźwięk, może to być powodem wadliwej budowy narządów mowy. Pararotacyzm może być też spowodowany wadą słuchu – gdy dziecko źle słyszy, nie jest w stanie rozróżnić głosek i tym samym prawidłowo ich artykułować. Zdarza się też, że ta wada wymowy powstaje na skutek tego, że w otoczeniu dziecka funkcjonują nieprawidłowe wzorce. Przyczynę rotacyzmu wskaże logopeda, zaleci też odpowiednie ćwiczenia, które pomogą rozwiązać problem.

 

Przeładuj

Gorąca bitwa Patryka i Karola w "The Voice of Poland"! Jurorzy nie wytrzymali...

zobacz 01:48