Dziecko w inkubatorze
© Tobilander/Fotolia.com

Anemia, ciężka żółtaczka a nawet śmierć grożą dziecku, gdy występuje konflikt serologiczny. Choroba hemolityczna noworodków jest następstwem niezgodności czynnika Rh bądź grupy krwi matki i płodu. Może mieć łagodny lub ciężki przebieg, jednak zawsze stanowi zagrożenie dla dziecka, jeśli w porę nie podejmiemy środków zapobiegawczych.

Żółtaczka – najczęstsza u noworodków

40% dzieci urodzonych w terminie i aż 100% wcześniaków przechodzi tzw. żółtaczkę fizjologiczną, która nie wymaga leczenia i z czasem ustępuje samoistnie. Inaczej jest w przypadku żółtaczki jako objawu choroby hemolitycznej noworodków – jej przebieg jest ciężki, może prowadzić do groźnych powikłań, w tym uszkodzenia mózgu lub nawet zgonu. Gdy stężenie bilirubiny we krwi jest bardzo wysokie, może dojść do żółtaczki jąder podkorowych mózgu a w konsekwencji nawet do śmierci dziecka. Jeśli spowoduje uszkodzenie mózgu, rozwój psychiczny dziecka zostanie zahamowany, mogą występować zaburzenia napięcia mięśniowego, równowagi i padaczka. Taka żółtaczka pojawia się w pierwszych 24 godzinach po porodzie, nadaje skórze dziecka i białkom oczu żółtawe zabarwienie.

Anemia u noworodka

Choroba hemolityczna noworodków występuje, gdy matka ma czynnik Rh ujemny, a dziecko dodatni. Kiedy dojdzie do kontaktu krwi matki i płodu, organizm matki zaczyna wytwarzać przeciwciała, które niszczą krwinki czerwone płodu, czego następstwem jest anemia. Niedokrwistość u malucha może zaburzać krążenie, a także powodować obrzęk wątroby i śledziony. Tego rodzaju anemia może wystąpić i trwać do 6 tygodni po porodzie.

Obrzęk płodu

Bardzo ostra niedokrwistość jest szczególnie niebezpieczna, gdy dziecko zachoruje na nią jeszcze przed porodem. Do kontaktu krwi matki i płodu może dojść między innymi w wyniku uszkodzenia łożyska czy zabiegów naruszających ściany macicy w trakcie ciąży. Intensywne niszczenie czerwonych krwinek dziecka skutkuje wzrostem ryzyka wystąpienia zapaści krążeniowej za sprawą zwiększenia przepuszczalności naczyń. Kolejnym skutkiem jest obrzęk ogólny płodu, czyli nadmierne gromadzenie płynu w tkankach narządów. Anemia hemolityczna w okresie ciąży prowadzi do obumarcia płodu lub do śmierci dziecka niedługo po porodzie.

Więcej na temat opieka nad dzieckiem