kobieta mierzy ciśnienie u lekarza
©Syda Productions/fotolia

Specyfika niemiarowości zatokowej oddechowej

kobieta mierzy ciśnienie u lekarza
©Syda Productions/fotolia

Niemiarowość zatokowa oddechowa jest to fizjologiczna zmiana częstości uderzeń serca. Polega na szybszym biciu serca przy wdechu i zwalnianiu rytmu serca podczas wydechu.

 

Niemiarowość zatokowa oddechowa jest spowodowana rytmicznym hamowaniem aktywności nerwów błędnych (najdłuższe z nerwów czaszkowych; prowadzą włókna czuciowe, ruchowe i przywspółczulne) przy wydechu. Zniesienie aktywności nerwów błędnych daje możliwość ujawnienia efektów nerwów współczulnych (odpowiadających za mobilizację ustroju). Niemiarowość zatokowa oddechowa to zjawisko, które często występuje u osób młodych i dzieci. Po 40 roku życia niemiarowość oddechowa występuje rzadko. Niemiarowość nie ma zwykle znaczenia klinicznego. Nie wymaga też diagnostyki ani leczenia. Odmianą niemiarowości zatokowej oddechowej jest niemiarowość zatokowa bezładna. Dotyczy rytmu zatokowego (prawidłowy, fizjologiczny rytm serca nadawany przez węzeł zatokowy) i pozostaje bez związku z oddychaniem. Niemiarowość zatokowa bezładna może występować przy organicznych chorobach serca.

Kryteria rozpoznania niemiarowości zatokowej oddechowej w badaniu EKG

  • stwierdzenie cech rytmu zatokowego: akcja serca wynosi 60-100/min; załamki P (określenie fragmentu zapisu elektrokardiograficznego odpowiadającego pobudzeniu przedsionków serca) dodatnie w odprowadzeniu I (różnica potencjałów pomiędzy elektrodami „lewa ręka” a „prawa ręka”) i II (różnica potencjałów pomiędzy elektrodami „lewa goleń” a „prawa ręka”), a ujemne w aVR (elektroda „prawa ręka”); zespół QRS (opisuje pobudzenie mięśni komór serca) występujący po każdym załamku P;
  • różnice długości trwania odstępów PP większe niż 160 s;
  • niemiarowość oddechowa – miarowy rytm przy wstrzymywaniu oddechu;
  • niemiarowość bezładna – niemiarowy rytm przy wstrzymywaniu oddechu.
 

Więcej na temat choroby układu krążenia
Przeładuj

Widzimy się wieczorem! Antek Królikowski zorganizował dla swoich gości prawdziwą włoską ucztę

zobacz 01:01