Zdjęcie rtg mózgu
Image by LifetimeStock.com

Neuropsychologia jako dziedzina psychologii

Zdjęcie rtg mózgu
Image by LifetimeStock.com

Neuropsychologia jest dziedziną psychologiczną i jest to nauka o związkach zachodzących pomiędzy mózgiem, a funkcjonowaniem psychicznym.

Neuropsychologia – co to jest?

Neuropsychologia bada zależności jakie zachodzą pomiędzy mózgiem a jego funkcjami. Wyróżnia się neuropsychologię kliniczną i edukacyjną. Ta pierwsza zajmuje się diagnozą skutków chorób neurologicznych i bada uszkodzenia mózgu podczas udaru, czy urazu, a druga zajmuje się analizą przyczyn trudności podczas uczenia się.

Neuropsychologia wykorzystywana przy uszkodzeniu mózgu

Neuropsycholog zajmuje się pacjentami, u których podejrzewa się uraz bądź uszkodzenie mózgu, które prowadzi do zaburzeń funkcji umysłowych, takich jak mowa, myślenie, czy pamięć. Pomocy neuropsychologa potrzebują przede wszystkim chorzy na takie choroby, jak: choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, czy choroba Huntingtona. Osoby psychicznie chore także poddawane są coraz częściej neuropsychologii. Badanie neuropsychologiczne ustala stopień i rodzaj zaburzeń funkcji poznawczych. Podczas badania pacjent wykonuje kilka różnorodnych testów, na podstawie których lekarz ocenia jego zdolności umysłowe i poznaje zaburzenia procesów mózgu. Dzięki badaniu specjalista może wprowadzić w życie właściwą rehabilitację, a także wykryć wszelkie trudności towarzyszące osobie chorej na co dzień i w pracy zawodowej.

Neuropsychologia – terapia

Terapia neuropsychologiczna ma zwalczyć objawy zaburzeń procesów poznawczych, które powstały przez uszkodzenie mózgu i skupia się przede wszystkim na zaburzeniach pamięci, percepcji, myślenia i mówienia. Osoba chora zazwyczaj przestaje być zdolna, by wykonywać swój zawód, dlatego terapeuta dąży do redukcji objawów. Stosuje się terapię neuropsychologiczną, której mogą podjąć się osoby mające trudności z nauką, są nadpobudliwe, osoby po urazach i uszkodzeniach mózgu, a także cierpiące np. na chorobę Alzheimera. Terapia wspomaga sprawność umysłową i rozwija uzdolnienia (np. wybór szkoły, kierunku studiów czy wybór pracy). 

Przeładuj

W przeszłości Doda została Miss... Tytuł wybłagała jej mama? Musicie usłyszeć tę historię

zobacz 00:36