dziecko leżące w łóżku
©Pavla Zakova/Fotolia

Choroby u niemowląt: jak leczyć naczyniaki?

dziecko leżące w łóżku
©Pavla Zakova/Fotolia

Naczyniaki to guzy na powierzchni skóry i narządów wewnętrznych, które pojawiają się najczęściej u małych dzieci. Większość nie wymaga leczenia, ponieważ z czasem wchłania się samoistnie, ale jeśli zmiany są duże i zatykają naturalne otwory ciała, mogą zagrozić życiu dziecka. Dziecko z naczyniakami powinno być pod stałą kontrolą lekarza.

Naczyniaki – kiedy podjąć leczenie?

Rozległe naczyniaki, zwłaszcza na twarzy, wymagają interwencji kilku lekarzy – pediatrów, onkologów, chirurgów, dermatologów, laryngologów i okulistów. Oprócz tego, że mogą uciskać nerwy wzrokowe i zamykać kanał słuchowy, powodują też bezpośrednie zagrożenie życia – jeśli obejmują obszar brody, zwężają drogi oddechowe i prowadzą do niewydolności. Kiedy widać, że naczyniak jest guzowaty, a przy tym osiąga duże rozmiary, trzeba rozpocząć leczenie już w fazie intensywnego wzrostu, która może trwać do ukończenia 1. roku życia. Farmakologia zapobiega przybieraniu przez krwiaka monstrualnych rozmiarów, deformujących twarz dziecka. Innymi wskazaniami do rozpoczęcia leczenia są powikłania: owrzodzenia, zakażenia czy krwawienie.

Przebieg leczenia naczyniaków

Rozległe naczyniaki zdarzają się bardzo rzadko, dlatego nie odkryto jeszcze wielu metod ich leczenia. Przed podjęciem jakichkolwiek działań konieczne jest wykonanie:

Potem zwykle wdraża się terapię steroidową – doustnie lub przez ostrzykiwanie. Zalecana dzienna dawka jest zależna od wagi dziecka rodzaju podawanego steroidu (najczęściej 2,5 mg na 1 kg). W przypadku ostrzykiwania podaje się steroidy z większymi odstępami czasu (do kilku tygodni). Na początku, kiedy jeszcze naczyniaki są tak duże, że zagrażają życiu dziecka, konieczna jest hospitalizacja. Jeśli leczenie przynosi oczekiwany efekt, maluch może zostać wypisany do domu, ale steroidoterapię trzeba kontynuować przez pół roku.

Powikłania po steroidowym leczeniu naczyniaków

Tak długie podawanie steroidów wiąże się z efektami ubocznymi, ale ryzyko wystąpienia niektórych z nich można minimalizować poprzez podawanie suplementów (ranitydyny dla ochrony żołądka, witaminy D i wapnia dla wzmocnienia kości). Do najczęstszych powikłań oprócz podrażnień błony śluzowej żołądka i demineralizacji kości należą:

Steroidoterapia znacznie osłabia odporność, więc w czasie leczenia i przez kilka miesięcy po jego zakończeniu trzeba uważać, by dziecko nie miało kontaktu z nosicielami chorób zakaźnych. Przez 3 miesiące nie należy szczepić dziecka.


Przeładuj

Julia Wieniawa i Viki Gabor są w tej samej wytwórni! Rywalizują ze sobą?

zobacz 01:34