kobieta z migreną trzymająca-się za głowę
©goodluz/Fotolia.com

Migrena z aurą, czyli zaburzenia wzrokowe poprzedzające ból głowy. Jakie są jej przyczyny i czym się objawia?

kobieta z migreną trzymająca-się za głowę
©goodluz/Fotolia.com

Migrena z aurą najczęściej przybiera postać wzrokową. Towarzyszą jej objawy, takie jak: błyski przed oczami, niedowidzenie, a niekiedy całkowita utrata wzroku. Symptomy te mają charakter odwracalny.

Migrena jest dolegliwością o podłożu neurologicznym, która występuje najczęściej u kobiet. Podstawowym objawem jest bardzo silny, napadowy ból głowy. Migrena z aurą polega na symptomach wzrokowych, które pojawiają się przed bólem głowy.

Na czym polega migrena z aurą – przyczyny

Migrena jest powszechnie występującą dolegliwością neurologiczną, która polega na epizodach silnego bólu głowy. Można ją podzielić na dwa główne rodzaje: migrenę z aurą (inaczej oczną) oraz bez aury. Pierwsze napady migrenowe pojawiają się najczęściej między 25. a 50. rokiem życia. Przyczyny migreny nie są dokładnie poznane, ale prawdopodobnie odpowiadają za nią uwarunkowania genetyczne, gdyż obserwuje się rodzinne występowanie choroby. Czynnikami, które wyzwalają napad są: zmiany hormonalne, odwodnienie organizmu, stres, zaburzenia lub niedostatek snu, bardzo głośne dźwięki, używki (alkohol, napoje z dużą zawartością kofeiny), jasne światło oraz nadmierny wysiłek fizyczny. Atak migreny może być sprowokowany również przez niektóre produkty żywnościowe. Są to najczęściej sery pleśniowe oraz cytrusy. Migrena jest wynikiem zaburzeń nerwowo-naczyniowych. Zmiany w układzie nerwowym powodują tzw. odpowiedź naczyniową, czyli zwężenie naczyń krwionośnych. Skutkiem jest przejściowe niedokrwienie tkanki mózgowej prowadzące do aury migrenowej, której towarzyszą objawy wzrokowe lub słuchowe.

Objawy aury migrenowej

Aura migrenowa oznacza ogniskowe napady neurologiczne, które występują bezpośrednio (nie więcej niż godzinę) przed atakiem migreny, czyli napadowym bólem głowy. Objawy aury mogą mieć charakter wzrokowy lub słuchowy, jednak najczęstszym rodzajem jest aura wzrokowa, nazywana również oczną. Wyróżnia się jej dwa rodzaje. Pierwszym z nich jest aura oczna typowa, której symptomami są:

Wszystkie zaburzenia wzroku związane z aurą migrenową są odwracalne. Drugim rodzajem jest migrena z aurą nietypową, która objawia się w formie różnych symptomów ze strony układu nerwowego. Do najczęstszych należą:

  • zaburzenia ruchowe,
  • zaburzenia mowy, np. afazja – całkowite utracenie zdolności mówienia,
  • zaburzenia czucia, np. drętwienia, niedowład połowiczy,
  • zaburzenia równowagi i koordynacji.

Diagnostyka i leczenie migreny z aurą

Rozpoznanie migreny, a tym samym zaklasyfikowanie symptomów neurologicznych do aury migrenowej opiera się na obrazie klinicznym. Napad migrenowy w większości przypadków rozpoczyna się od jednostronnego bólu w okolicy czołowo-skroniowej, a z czasem narasta i rozprzestrzenia się, obejmując całą głowę. Bólowi głowy towarzyszą często inne objawy, takie jak: nudności i wymioty oraz nadwrażliwość na bodźce wzrokowe i dźwiękowe. Po zaobserwowaniu u siebie objawów aury i migreny należy udać się do lekarza w celu dopasowania i wdrożenia odpowiedniego leczenia. Przy napadach migrenowych z towarzyszącymi wymiotami przyjmuje się leki przeciwbólowe (paracetamol, niesteroidowe leki przeciwzapalne, np. naproksen) oraz przeciwwymiotne. W przypadku nieskuteczności tych leków, lekarz może przepisać tryptany – preparaty, które działają hamująco na przewodzenie czuciowe przez nerwy oka i oczodołu, łagodzą ból oraz zwalczają objawy współwystępujące z migreną.

Więcej na temat sen problemy psychiczne
Przeładuj

Metamorfozy uczestniczek "Hotel Paradise"! Która z nich przeszła największą przemianę?

zobacz 01:27