Dziecko, które próbuje pełzać
Image by LifetimeStock.com

Objawy i leczenie martwiczego zapalenia jelit u noworodków

Dziecko, które próbuje pełzać
Image by LifetimeStock.com

Martwicze zapalenie jelit u noworodków objawia się przeważnie w 4. dobie życia. Powstaje wskutek niedotlenienia, niedokrwienia czy innych sytuacji zagrażających systemu obronnemu dziecka w pierwszych dniach po urodzeniu. Martwicze zapalenie jelit charakteryzuje się wymiotami czy wzdęciem brzucha, a jedyną formą leczenia jest przejście z tradycyjnego karmienia na karmienie pozajelitowe.

 

Martwicze zapalenie jelit u noworodków często powstaje z powodu wcześniactwa, posocznicy, wrodzonej wady serca czy zespołu zaburzeń oddychania. Choroba dotyczy głównie dzieci, których waga po urodzeniu wynosi poniżej 1,5 kilograma.

Objawy martwiczego zapalenia jelit

Bardzo łatwo zaobserwować objawy choroby, szczególnie, że pojawiają się około 4. doby po urodzeniu, kiedy rodzice skupiają na noworodku całą swoją uwagę. Do objawów należą:

  • wzdęcie brzucha,
  • wymioty,
  • przebarwienie/rumień w okolicy brzucha,
  • krew w kale i w wymiotach,
  • zasinienie brzucha,
  • skąpomocz i brak prawidłowej perystaltyki jelit.

 

Po zauważeniu nawet tylko niektórych z tych objawów, nie należy zwlekać – należy się bezzwłocznie zgłosić z dzieckiem na izbę przyjęć w szpitalu.

Leczenie martwiczego zapalenia jelit

Martwicze zapalenie jelit diagnozowane jest na podstawie obserwacji objawów, zdjęcia RTG i badania USG. Pierwszym krokiem po zdiagnozowaniu choroby u noworodka jest zaprzestanie karmienia doustnego. Taki sposób podawania pokarmu w tym przypadku tylko nasila objawy i prowadzi do wycieńczenia organizmu dziecka. Następnie rozpoczyna się karmienie pozajelitowe, poprzez założenie sondy do żołądka.

 

W ramach leczenia dziecka chorego na martwicze zapalenie jelit należy wyrównać poziom metaboliczny, podając potrzebne płyny i leki. Konieczne jest również zbadanie krwi – a w razie potrzeby jej przetoczenie.

 

Jeżeli leczenie ambulatoryjne zostało wprowadzone bardzo szybko, a dziecko we właściwym czasie przywieziono do szpitala, to z czasem może powrócić do całkowitego zdrowia. Okres powracania do stanu sprzed zapalenia jelit zależy od indywidualnych zdolności młodego organizmu. W ekstremalnych przypadkach, gdy podczas schorzenia doszło do pęknięcia ściany jelita i wymagana jest operacja, dziecko pozostaje w szpitalu nawet kilka tygodni. Jest jednak duża szansa, że powróci do zdrowia i normalnego życia.

 

Przeładuj

Czy "rodzinka.pl" wróci?! Tomasz Karolak ma doskonały pomysł! Ale czy to możliwe?

zobacz 02:33