Leczenie białaczki
© vadymvdrobot/Fotolia.com

Metody leczenie białaczki u dzieci i dorosłych – chemioterapia, radioterapia i przeszczep szpiku kostnego

Leczenie białaczki
© vadymvdrobot/Fotolia.com

Leczenie białaczki u dorosłych i dzieci przebiega podobnie. Rozpoczyna się od chemioterapii, czyli przyjmowania leków (doustnie i dożylnie). Niekiedy przeprowadza się radioterapię i przeszczep szpiku kostnego.

 

Białaczka jest nowotworem atakującym krew. Chorobę trudno wyleczyć w pełni. Proces leczenia zajmuje kilka lat (co najmniej rok). Przyczyny powstawania białaczki nie są obecnie znane.

Jak leczyć białaczkę u dzieci?

Leczenie białaczki u dzieci odbywa się w 5 krokach. Kolejne z nich stosuje się, jeśli wcześniejsze nie przyniosły rezultatów. U dzieci najczęściej wykrywa się ostre odmiany białaczki (tzw. białaczkę limfoblastyczną).

 

Kolejno stosuje się następujące metody leczenia:

 

1. Chemioterapia wstępna – dziecko otrzymuje doustnie różne leki, których rodzaj zależy od typu białaczki. Ma to na celu eliminację zmienionych chorobowo komórek. Po tym czasie choroba często staje się bezobjawowa, lecz komórki chorobotwórcze pozostają w organizmie.

 

2. Chemioterapia dokanałowa – stosuje się ją, jeśli komórki nowotworowe przejdą do mózgu bądź rdzenia kręgowego. W takiej sytuacji leki wstrzykuje się dożylnie, by trafiły bezpośrednio w te miejsca. Niestety ta metoda leczenia może spowodować ataki padaczki.

 

3. Radioterapia – może być uzupełnieniem dla chemioterapii, gdy w organizmie wytworzy się wyjątkowo duża liczba zmienionych chorobowo krwinek. Radioterapia polega na naświetlaniu organizmu promieniowaniem jonizującym.

 

4. Dalsza chemioterapia – kolejna chemioterapia zakłada zażywanie przez dziecko silniejszych leków, niż podczas chemioterapii wstępnej. Celem tej metody jest zniszczenie pozostałych komórek nowotworowych oraz zapobieganie nawrotom choroby. Leki muszą być inne niż w pierwszym etapie, gdyż pozostałe komórki nowotworu są już uodpornione na poprzedni zestaw. Chemioterapia może trwać od kilku miesięcy do kilku lat.

 

5. Przeszczep szpiku kostnego – polega na przeprowadzeniu operacji, podczas której wszczepia się dziecku zdrowe komórki macierzyste. Substancje te pochodzą od dawcy. Przeszczepione zostają również komórki szpiku kostnego. Przeszczep szpiku stosuje się, gdy szpital znajdzie dla pacjenta dawcę komórek macierzystych, a wszystkie poprzednie kroki leczenia zawiodą.

Leczenie białaczki u dorosłych

Leczenie białaczki u osób dorosłych odbywa się w następujących etapach:

 

1. Indukcja remisji – jej celem jest zastosowanie chemioterapii, czyli silnych leków. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe będzie usunięcie (remisja) zmienionych chorobowo komórek. Chemioterapia trwa ok. miesiąca.

 

2. Konsolidacja remisji – polega na usunięciu (np. poprzez naświetlenia) pozostałych po chemioterapii komórek chorobowych (tzw. choroby resztkowej). W tym okresie organizm jest szczególnie narażony na powrót nowotworu.

 

3. Leczenie pokonsolidacyjne – ma utrwalić stan remisji, dzięki czemu prawdopodobieństwo kolejnego nawrotu choroby będzie mniejsze. Stosuje się wówczas terapię podtrzymującą, polegającą na stałym przyjmowaniu leków przeciwnowotworowych. Chemioterapia trwa wówczas ok. 2-3 lat. W przypadku znalezienia dawcy szpiku kostnego można go przeszczepić osobie chorej.  

Przeładuj

Taniec z Gwiazdami. Czy były mąż Kuba Rzeźniczak kibicował Edycie Zając w finale? Odpowiedź modelki wymowna!

zobacz 01:43