Lekarz trzyma pacjenta za rękę
©rocketclips/Fotolia

Zespół wyniszczenia organizmu w chorobach nowotworowych

Lekarz trzyma pacjenta za rękę
©rocketclips/Fotolia

Kacheksja nowotworowa rozwija się u 80% osób w nieuleczalnych stadiach raka. Związane jest to ze znacznym ubytkiem masy ciała, utratą łaknienia i rozpadem tkanki mięśniowej.

Kacheksja nowotworowa – objawy wyniszczenia organizmu

Kacheksja nowotworowa najczęściej obserwowana jest w przebiegu nowotworów: prostaty, płuc, trzustki, przełyku, żołądka, jelita grubego, odbytu i piersi oraz chłoniaków nieziarniczych.

 

W ocenie klinicznej kacheksji nowotworowej bierze się pod uwagę szerokie spektrum dolegliwości, do najczęściej wymienianych należą:

  • znaczny ubytek masy ciała,
  • jadłowstręt, mdłości, wymioty,
  • upośledzona perystaltyka jelit oraz upośledzone wchłanianie składników odżywczych z pokarmu,
  • depresja,
  • zmęczenie i apatia,
  • zaburzenia czucia,
  • niedokrwistość,
  • redukcja i zaniki tkanki mięśniowej,
  • obrzęki.

Kacheksja nowotworowa – przyczyny chorobowego wyniszczenia organizmu

W różnych typach nowotworów przebieg kacheksji wygląda inaczej. Wpływ na to ma przede wszystkim miejsce występowania zmian złośliwych oraz zabiegi wykonywane w trakcie ich leczenia. Spadek masy ciała przy nowotworach układu pokarmowego, takich jak: rak przełyku, żołądka lub wątroby będzie znacznie szybszy niż w raku piersi czy płuc. Przy niektórych terapiach, szczególnie wykorzystujących leki sterydowe, spadek masy ciała uwidacznia się z dużym opóźnieniem. Ważne jest wczesne zdiagnozowanie kacheksji nowotworowej, aby jak najszybciej podjąć leczenie.

Kacheksja nowotworowa – leczenie kacheksji nowotworowej

Leczenie kacheksji nowotworowej ma prowadzić przede wszystkim do ogólnej poprawy stanu zdrowia. Polega na unormowaniu choroby podstawowej (czyli nowotworu) – jeżeli jest to możliwe, poprawie łaknienia poprzez redukcję mdłości i wymiotów, poprawie upośledzonej perystaltyki jelit. Często występujące zaburzenia wchłaniania leczone są preparatami enzymów trzustkowych. Ważne jest opanowanie w możliwie jak największym stopniu niedokrwistości, redukcja bólu i leczenie depresji. Prowadzone obecnie badania nad alternatywnymi metodami leczenia kacheksji nowotworowej z użyciem, m. in. melatoniny, greliny oraz inhibitorów konwertazy angiotensyny dają nadzieję, że w przyszłości leczenie tego schorzenia może przynosić lepsze rezultaty. 


Więcej na temat odporność nowotwór
Przeładuj

Doda o karierze Viki Gabor i Roksany Węgiel. Która z młodych artystek ma szansę na karierę zagraniczną?

zobacz 01:31