wykres EKG
©AlexanderZam/Fotolia

Załamki i rytm serca w interpretacji wyniku EKG

wykres EKG
©AlexanderZam/Fotolia

Pierwszy załamek w cyklu na wykresie EKG to załamek P. Pokazuje on moment skurczu przedsionków serca. Załamek P wskazuje, czy rytm serca jest zatokowy, czyli prawidłowo wygenerowany w węźle zatokowym.

 

Wynikiem badania EKG jest wykres, który składa się z załamków i odcinków. Interpretacji poddawany jest nie tylko wygląd fragmentów zapisu, ale też długość ich trwania. Najistotniejsza jest ocena podstawowych załamków i odległości między nimi.

 

Przeprowadzenie badania elektrokardiograficznego serca nie nastręcza trudności, ale już odczytanie wyniku EKG może być problematyczne.

Załamki w zapisie EKG

Lekarz, który analizuje wynik badania EKG, zwraca uwagę na liczbę załamków i odległości pomiędzy nimi. Ocenia, czy w każdym odprowadzeniu występują wszystkie załamki. W prawidłowym wyniku badania między poszczególnymi załamkami P powinien znajdować się zespół załamków QRS i załamek T. W przypadku braku obecności zespołu QRS między dwoma załamkami P można podejrzewać problemy zdrowotne, na przykład blok w sercu, który może doprowadzić nawet do zatrzymania akcji tego mięśnia.

 

Istotna jest również odległość pomiędzy poszczególnymi załamkami w danym odprowadzeniu. Jeżeli stwierdzi się, że nie jest ona jednakowa, może to być oznaka zaburzeń rytmu serca. Jeżeli w wyniku badania EKG występują wyłącznie załamki P, może być to sygnał migotania komór. Natomiast jeśli obserwuje się obecność tylko załamków zespołu QRS, może to oznaczać migotanie przedsionków. Lekarz sprawdza również, czy poszczególne załamki są skierowane w odpowiednią stronę (do góry czy w dół).

Załamek P

Załamek P jest pierwszym załamkiem przed zespołem QRS, który odpowiada czynności elektrycznej komór serca i przed załamkiem T obrazującym powrót mięśnia sercowego do stanu przed skurczem.

Rytm serca w analizie wyniku badania EKG

Częstość rytmu serca oceniana jest na podstawie pomiaru od jednego załamka do drugiego. Bierze się przy tym pod uwagę szybkość przesuwania się papieru i wielkość jego kratek. Są to wielkości stałe i umieszcza się je na wyniku. Mając wiedzę na temat tego, jakiej części sekundy odpowiada jedna kratka, można obliczyć czas trwania każdego z załamków i odcinków, które są między nimi. W związku z tym na podstawie EKG można stwierdzić, czy serce bije za wolno, czy za szybko.

 

Przeładuj

Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak rozstali się, a jak wspominają początek znajomości? „Ty mi mówiłaś fejkowe informacje…”

zobacz 01:33