elektrokardiogram
Pixabay/PublicDomainPictures/CC0 1.0 pixabay.com/pl/users/PublicDomainPictures-14/

EKG holterowskie – całodobowe monitorowanie rytmu serca

elektrokardiogram
Pixabay/PublicDomainPictures/CC0 1.0 pixabay.com/pl/users/PublicDomainPictures-14/

Holter to odmiana EKG – elektrokardiografii, czyli badania mięśnia sercowego za pomocą elektrod. Zapis czynności bioelektrycznej jest możliwy dzięki skurczom, które są generowane przez pobudzenie elektryczne w mięśniu sercowym. Możesz spotkać się także z nazwami: badanie EKG metodą Holtera (od nazwiska twórcy), badanie holterowskie, całodobowe monitorowanie rytmu serca.

Na czym polega standardowe badanie EKG?

Na EKG warto przyjść kilka minut wcześniej, aby chwilę odpocząć – to właściwie jedyne zalecenie. Do badania konieczne jest odsłonięcie klatki piersiowej. Miejsca, do których zostaną przypięte elektrody przemywa się substancją z alkoholem oraz smaruje żelem. W trakcie EKG używa się zwykle dziesięciu elektrod: sześć jest przymocowanych do klatki piersiowej, dwie do rąk i dwie do nóg. Przez około minuty należy leżeć nieruchomo ze wstrzymanym oddechem. Całe badanie przeprowadza się w spoczynku. Standardowe EKG trwa około 5 minut. Jest zupełnie bezbolesne i nieszkodliwe. Elektrokardiograf (inaczej aparat EKG – urządzenie kontrolujące pracę serca) zapisuje w postaci linii i załamków pracę mięśnia sercowego. EKG rejestruje zmiany stałe: zaburzenia rytmu, ukrwienia mięśnia sercowego, problemy elektrolitowe oraz przewodzenie przedsionkowo – komorowe. Wiek powyżej 45 lat, bóle w klatce piersiowej, duszności, kołatanie serca, powinny skłonić do zainteresowania się badaniem EKG.

EKG metodą Holtera – opis badania

Holter, podobnie jak zwykłe EKG, bada pracę serca, ale trwa znacznie dłużej – 24 godziny. W tym czasie osoba badana nie powinna zmieniać rozkładu swojego typowego dnia – urządzenie rejestruje skurcze mięśnia sercowego zarówno podczas spoczynku, jak i w ruchu (także podczas snu). Specjalny aparat mocuje się przy pasku w talii. Odchodzi od niego pięć elektrod, doczepionych do lewej piersi. Zazwyczaj odkaża się ją spirytusem. Ważne jest, aby nie zamoczyć urządzenia. Osoba badana powinna prowadzić zapis czynności, wraz z dokładnym określeniem czasu i towarzyszącymi im objawami. Wyniki Holtera zapisywane są elektronicznie za pomocą wykresów. Do badania nie trzeba się przygotowywać. Jest nieszkodliwe, mogą wykonywać je także kobiety w ciąży. EKG metodą Holtera pozwala na kontrolę zmian dynamicznych w sercu: Holter doskonale wykrywa symptomy choroby niedokrwiennej serca. Wykrycie arytmii serca nie jest możliwe w przypadku zwykłego badania EKG.

Wskazania do badania metodą Holtera

Napady duszności, kołatanie serca, omdlenia i zaburzenia neurologiczne to niepokojące sygnały, które zweryfikuje EKG metodą Holtera. Osoby, które chorują na cukrzycę powinny badać się profilaktycznie, gdyż w ich przypadku choroba serca może przebiegać bezobjawowo. Holter wskazany jest dla wszystkich osób, u których występuje podejrzenie nieprawidłowości rytmu serca.

Przeładuj

Dlaczego Michał Gała odszedł z Teamu X? Skomentował też "ucieczkę" Lexy Chaplin!

zobacz 03:47