Smutna kobieta z niemowlęciem
© Monkey Business/Fotolia.com

Jak rozpoznać dziecięce porażenie mózgowe?

Smutna kobieta z niemowlęciem
© Monkey Business/Fotolia.com

W ciągu pierwszych miesięcy życia bardzo trudno rozpoznać u dziecka mózgowe porażenie dziecięce. W przypadku wszelkich wątpliwości, zawsze należy skonsultować się z neurologiem, by rozpocząć jak najszybciej ewentualną terapię.

Wczesne objawy dziecięcego porażenia mózgowego

Objawy mózgowego porażenia dziecięcego mogą się pojawić już u noworodków – dziecko asymetrycznie układa swoje ciało (główkę kładzie zawsze po jednej stronie ciała), ma trudności w połykaniu pokarmu, pojawia się nadmierna wiotkość mięśni, a jednocześnie drgawki. W ciągu pierwszego roku, gdy zdrowe dzieci zaczynają pełzać, wyciągać rączki po zabawki czy unosić główkę, dzieci z dziecięcym porażeniem mózgowym jeszcze tego nie robią lub wykonują te czynności w nietypowy sposób. Mają kłopoty ze ssaniem piersi, nie mogąc objąć brodawki, kopią tylko jedną nóżką, zaciskają tylko jedną piąstkę. Są także nadwrażliwe na zmiany temperatury i hałas.

Objawy dziecięcego porażenia mózgowego – zaburzenia ruchowe

Mózgowe porażenie dziecięce objawia się przede wszystkim zaburzeniami ze strony motoryki i można je podzielić na kilka sfer:

  • Zaburzenia napięcia mięśniowego – może mieć postać zarówno wzmożonego (spastyczność) jak i obniżonego (hipotonia) napięcia mięśni. Znacznie ogranicza to zakres ruchomości, w wyniku czego dziecko nie próbuje stawiać pierwszych kroków ani siadać,
  • Bezwład lub niedowład określonej części ciała – uniemożliwia lub ogranicza to wykonywanie ruchów,
  • Zaburzenia rozwoju psychomotorycznego – rozwój różnych umiejętności nie jest harmonijny, co oznacza, że niektóre umiejętności pojawiają się wcześniej, inne później. Może pojawić się nadaktywność, zaburzenia koncentracji, problemy w uczeniu się.
  • Mimowolne ruchy – ruchy pojawiające się niezależnie od woli dziecka (choreoatetoza), mogą mieć postać zaburzeń koordynacji całego ciała (ataksja), ruchów wywołujących skręcanie i wyginanie różnych części (dystonia).

Inne objawy dziecięcego porażenia mózgowego

Mózgowemu porażeniu dziecięcemu mogą towarzyszyć także inne schorzenia:

  • padaczka,
  • zaburzenia zachowania,
  • zaburzenia słuchu, wzroku,
  • zaburzenia mowy,
  • niepełnosprawność intelektualna.

Przeładuj

Wojewódzki w "Idolu" nazwał ją "Pączkiem". Dziś Nina Cieślińska pracuje w telewizji i wygląda jak zupełnie inna osoba

zobacz 00:48