Dziecko
tanyakotenko9/Fotolia

Dysleksja u dzieci – jak rozpoznać czy dziecko jest dyslektykiem?

Dziecko
tanyakotenko9/Fotolia

Dysleksja u dzieci objawia się specyficznymi trudnościami w pisaniu i w czytaniu. Może to być np. mylenie podobnie wyglądających liter, kłopoty z nauką czytania na głos, nierozumienie tego, co się przeczytało. Dysleksja u dzieci obawia się także kłopotami z orientacją w przestrzeni czy nawet wiązaniem sznurowadeł.

Dysleksja u dzieci – odmiany zaburzenia

Dysleksja rozwojowa może przybrać formę:

 • dysortografii (problemy ze stosowaniem zasad poprawnej pisowni),
 • dysgrafii (problemy z pisaniem w sposób czytelny),
 • dysleksji (problemy z pisaniem i czytaniem).
 • Wymienione rodzaje zaburzeń mogą występować samodzielnie lub łącznie.

Dysleksja u dzieci – jak rozpoznać objawy?

Jeszcze zanim dziecko dyslektyczne pójdzie do szkoły, można u niego zauważyć zmiany niezwiązane bezpośrednio z pisaniem i czytaniem, które wskazują na dysleksję. Później dochodzą do nich zaburzenia prawidłowego pisania i czytania. Najczęstszymi objawami dysleksji u dzieci są:

 • kłopot ze sznurowaniem butów, zapinaniem ubrań;
 • kłopot z odwzorowaniem szlaczków;
 • kłopot z wykonywaniem kilku rzeczy jednocześnie;
 • kłopot z zapamiętaniem liter o podobnych kształtach, np. p i b.
 • zamiana głosek i sylab;
 • opuszczanie krótkich wyrazów;
 • skracanie słów;
 • mylenie kierunków: prawa-lewa;
 • pismo „lustrzane” przy pisaniu od prawej do lewej strony;
 • nieprawidłowe trzymanie długopisu (przy dużym napięciu mięśniowym);
 • kłopot z zapamiętywaniem dat, nazw tygodnia, miesiąca;
 • trudności z nauką czytania, zwłaszcza metodą fonetyczną (łączenie sylab w wyrazy i wymawianie na głos);
 • niezrozumienie przeczytanego tekstu;
 • problemy z koncentracją;
 • niechęć do zabaw ruchowych;
 • niechęć do układania puzzli, zabawy klockami;
 • wady wymowy;
 • kłopoty w utrzymywaniu równowagi;
 • problem z opanowaniem zaimków, np. na stole, pod stołem, obok stołu itd.

 

Jeśli dziecko ma przynajmniej pięć z wymienionych objawów dysleksji, należy udać się do poradni pedagogiczno-psychologicznej w celu przebadania dziecka pod kątem specyficznych trudności w nauce.

Przeładuj

Czy nowy Quebonafide podoba się Natalii Szroeder? Piosenkarka zdobyła się na szczere wyznanie

zobacz 01:33