Zdjęcie rentgenowskie mózgu
©sudok1/Fotolia

Padaczka jest chorobą, która charakteryzuje się nawracającymi napadami drgawek o różnym nasileniu. Często występują drgawki toniczno-kloniczne z towarzyszącą utratą przytomności.

 

Padaczka jest zaburzeniem neurologicznym. Jej charakterystycznym objawem są napady silnych wstrząsów przebiegających z utratą świadomości osoby chorej. W Polsce na padaczkę cierpi około 1 procent populacji.

Przyczyny padaczki

Padaczka, inaczej epilepsja jest schorzeniem neurologicznym. Jej podłożem jest zaburzona czynność bioelektryczna mózgu. Może powstać w określonej części, a z czasem ulec rozprzestrzenieniu na cały mózg. Przyczyną rozwoju epilepsji może być uszkodzenie mózgu, do którego doszło w okresie okołoporodowym bądź w późniejszych latach życia. Padaczka pojawiająca się u dzieci i osób młodych jest najczęściej wynikiem urazu, natomiast u ludzi starszych skutkiem niedokrwienia mózgu. U osób dorosłych może również wiązać się z uzależnieniem alkoholowym.

Rodzaje napadów padaczkowych

Padaczka objawia się powtarzającymi napadami drgawek o różnym charakterze. Wśród napadów padaczkowych wyróżnia się:

  • ogniskowe (częściowe) – dotyczą części jednej półkuli mózgu, mogą pojawić się w każdym wieku, są najpowszechniejszym rodzajem napadów,
  • uogólnione – obejmują obie półkule mózgu, mogą przebiegać z drgawkami lub bez,
  • atoniczne – dochodzi do utraty świadomości przebiegającej z nagłym zwiotczeniem mięśni co skutkuje upadkiem i często ciężkimi urazami głowy,
  • miokloniczne – są to krótkie i gwałtowne zrywania mięśni, dotyczą dzieci i najczęściej występują rano po nieprzespanej nocy, nie dochodzi do utraty świadomości,
  • toniczno-kloniczne – mogą wystąpić w każdym wieku, przebiegają z utratą świadomości; czas trwania napadu wynosi około 1 – 3 minuty.

Drgawki toniczno–kloniczne

Jednym z rodzajów napadów drgawkowych w padaczce są drgawki toniczno-kloniczne. Określane są mianem dużego napadu, w trakcie którego osoba chora traci przytomność oraz upada. Mięśnie ulegają bardzo silnemu napięciu, natomiast głowa odchyla się do tyłu. Dochodzi do zatrzymania oddychania i pojawienia się drgawek głowy oraz kończyn. Silne drgawki mogą doprowadzić do przegryzienia języka, a także do niekontrolowanego oddania moczu bądź stolca.

Fazy drgawek toniczno-klonicznych

W trakcie napadu drgawek toniczno-klonicznych wyróżnia się dwie fazy:

  • faza toniczna – dochodzi do skurczu całego ciała, oddech zatrzymuje się bądź staje się nieregularny; sprzyja to niedotlenieniu organizmu wskutek czego usta i skóra ulegają zasinieniu; może wystąpić szczękościsk i ślinotok;
  • faza kloniczna – dochodzi do skurczów mięśni oraz drgawek na całym ciele; po tej fazie osoba chora zapada w tak zwany sen ponapadowy, który może trwać od kilku minut do kilku godzin.

Stan padaczkowy

Stan padaczkowy jest bardzo groźną formą napadu padaczkowego i stanowi bezpośrednie zagrożenie życia pacjenta. Jest to napad, którego czas trwania wynosi ponad 30 minut bądź występuje w postaci kilku następujących po sobie napadów.