Białaczka limfocytowa
© Photographee.eu/Fotolia.com

Białaczka limfocytowa a białaczka limfoblastyczna: leczenie i rokowania

Białaczka limfocytowa
© Photographee.eu/Fotolia.com

Leczenie białaczki limfoblastycznej u dzieci daje niemal stuprocentowe szanse na pokonanie choroby. Terapia w przypadku białaczki limfocytowej, jeśli jest konieczna (gdy choroba daje objawy), ma gorsze rokowania ze względu na zaawansowany wiek chorych, choć remisję udaje się uzyskać u ponad 70% leczonych osób.

 

Objawy białaczki limfoblastycznej i białaczki limfocytowej są w większości takie same: gorączka, chudnięcie, osłabienie, powiększenie węzłów chłonnych, wątroby i śledziony, częste infekcje i skaza krwotoczna (siniaki, wybroczyny, krwotoki ze śluzówek). W ostrej białaczce limfoblastycznej mogą pojawić się też bóle stawów, owrzodzenie błon śluzowych trudne do wyleczenia i powiększenie jąder.

Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej nie zawsze jest konieczne

Białaczka limfocytowa nie zawsze wymaga leczenia, w przeciwieństwie do ostrej białaczki limfoblastycznej. Leczenie białaczki limfocytowej opiera się na chemioterapii, a w przypadku zajęcia przez nowotwór śledziony – także radioterapii lub leczeniu chirurgicznym. Przeszczep szpiku przeprowadza się wyłącznie u chorych poniżej 60. roku życia, którzy są w fazie remisji białaczki.

 

Rokowania w białaczce limfocytowej zależą od jej postaci: „tląca”, czyli przebiegająca bezobjawowo – nie wpływa na długość życia, ostra daje do 3 lat życia, jeśli zostanie podjęte leczenie.

Konieczność leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej

Ostra białaczka limfoblastyczna zawsze wymaga szybkiego rozpoczęcia leczenia. Terapia przeciwnowotworowa w tym wypadku bazuje na chemioterapii i pozwala już w pierwszej fazie leczenia na pełną remisję choroby u 97 do 98% dzieci. Druga faza leczenia nosi nazwę konsolidacji i polega na wyeliminowaniu pozostałych komórek rakowych z organizmu. Trzecim etapem jest profilaktyka bądź leczenie ośrodkowego układu nerwowego, jeśli został zajęty przez chorobę. Ostatnią fazą jest leczenie podtrzymujące, które powinno trwać minimum 2 lata od zakończenia leczenia. Jeśli stan ogólny chorego po chemioterapii na to pozwala, można przeprowadzić przeszczep szpiku kostnego. Lekarz prowadzący dla konkretnego przypadku musi ocenić, czy korzyści płynące z przeprowadzenia tego zabiegu przewyższają możliwe ryzyko.

 

Rokowania w ostrej białaczce limfoblastycznej zależą od wieku chorego oraz podtypu białaczki limfoblastycznej. Największe szanse na wyleczenie mają dzieci pomiędzy 2 a 10 rokiem życia – 97-98%, szanse na pokonanie choroby maleją z wiekiem. W przypadku ostrej białaczki limfoblastycznej u dorosłych remisję udaje się uzyskać u od 70 do 92% chorych. Natomiast średnia przeżywalność (5-letnie przeżycie całkowite) wynosi 37%.

 

Więcej na temat nowotwór Białaczka
Przeładuj

Paulina Krupińska zdradziła, o jakim zawodzie marzy jej córeczka! Tata, Sebastian Karpiel Bułecka, nie jest szczęśliwy!

zobacz 02:08