Bakteria wywołująca zapalenie opon mózgowych.
©Ezume Images/fotolia

Jakie choroby układu nerwowego zagrażają dzieciom – zespoły dysrafii i zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Bakteria wywołująca zapalenie opon mózgowych.
©Ezume Images/fotolia

Dzieci znacznie częściej zapadają na choroby układu nerwowego niż na schorzenia ze strony innych układów. Do ich rozwoju mogą predysponować różne czynniki, określane mianem teratogennych.

 

Choroby układu nerwowego u dzieci rozwijają się wskutek działania na płód czynnika teratogennego czyli szkodliwie wpływającego i powodującego jego uszkodzenie. Rodzaj i stopień powstającego zaburzenia jest zależny od charakteru czynnika, czasu jego oddziaływania na płód oraz od tygodnia trwania ciąży, w którym doszło do zadziałania bodźca uszkadzającego.

Przyczyny chorób ośrodkowego układu nerwowego u dzieci

Do czynników teratogennych, zalicza się uwarunkowania genetyczne, zakażenia (wirus różyczki, grypy), czynniki fizyczne i/lub chemiczne (promieniowanie jonizujące, toksyny, urazy mechaniczne) oraz zaburzenia w dostarczaniu substancji odżywczych do płodu, co najczęściej jest konsekwencją niedożywienia przyszłej matki. Wzrost ryzyka rozwoju chorób układu nerwowego u dzieci obserwuje się u kobiet ciężarnych chorujących na cukrzycę oraz chorobę niedokrwienną serca – przy tych schorzeniach często utrudniony jest dopływ składników odżywczych do dziecka. Innym czynnikiem predysponującym jest przebycie gestozy, czyli zatrucia ciążowego.

Objawy uszkodzenia układu nerwowego (OUN) u dzieci

Istnieje wiele objawów sugerujących uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego u dziecka. Zalicza się do nich obecność ruchów mimowolnych czy zmienność napięcia mięśniowego. Na uszkodzenie móżdżku wskazują zaburzenia równowagi, mowy oraz niezborność ruchowa. Ponadto wyróżnia się objawy oponowe rozwijające się na skutek zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych – jednym z takich objawów jest sztywność karku.

Najczęstsze choroby OUN

Zespoły dysrafii, czyli wady cewy nerwowej, są najczęściej pojawiającymi się chorobami ośrodkowego układu nerwowego u dzieci. Wśród tej grupy zaburzeń wyróżnia się przepukliny oponowe i oponowo-rdzeniowe oraz rozszczep kręgosłupa i rdzenia. Innymi chorobami są wady rozwojowe struktur linii środkowej mózgu i wrodzone wodogłowie.

Zakażenia ośrodkowego układu nerwowego u dzieci

Do ostrych zaburzeń neurologicznych pojawiających się wśród dzieci należą choroby zakaźne mogące prowadzić do nieodwracalnych powikłań. Jedną z nich jest bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, najczęściej występujące u noworodków i niemowląt. Pierwszymi objawami będą oczopląs, drgawki, często rozwija się gorączka, przeczulica, dochodzi do zaburzeń świadomości oraz wymiotów. Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych może być również schorzeniem pochodzenia wirusowego, często atakującym dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Przebieg choroby jest łagodniejszy niż w przypadku zapalenia bakteryjnego. Do zakażeń OUN zalicza się również zapalenia mózgu, najczęściej wywołane przez wirusy. Objawiają się zaburzeniami świadomości, niedowładami, drgawkami. Bardzo często obok objawów mózgowych występują symptomy ze strony układu sercowo-naczyniowego. 


 

Więcej na temat dzieci choroba
Przeładuj

Wojewódzki w "Idolu" nazwał ją "Pączkiem". Dziś Nina Cieślińska pracuje w telewizji i wygląda jak zupełnie inna osoba

zobacz 00:48