kobieta u lekarza
©Photographee.eu/Fotolia

Hospitalizacja chorych na ostre zapalenie trzustki – przebieg leczenia

kobieta u lekarza
©Photographee.eu/Fotolia

Ostre choroby trzustki wymagają leczenia szpitalnego. Nie zawsze konieczna jest operacja, ale zwalczanie bólu, wyrównywanie niedoboru płynów i elektrolitów oraz przeciwdziałanie zakażeniom i powikłaniom muszą odbywać się pod nadzorem lekarzy.

Ostre zapalenie trzustki – badania

Podstawą do zdiagnozowania ostrego zapalenia trzustki jest wykonanie szeregu badań. Pierwsze, co czeka chorego tuż po przyjęciu na izbie przyjęć to zmierzenie gorączki i ciśnienia oraz sprawdzenie bolesności brzucha i osłuchanie perystaltyki jelit. Niezbędna jest też ocena aktywności amylazy i lipazy, dlatego pobiera się próbkę krwi i moczu do badania laboratoryjnego. Tendencja wzrostowa nie świadczy jednak jeszcze o ostrym zapaleniu trzustki, dlatego w następnej kolejności wykonuje się:

  • badanie USG,
  • tomografię komputerową,
  • endoskopową cholangiopankreatografię wsteczną,
  • RTG klatki piersiowej.

Badania te nie tylko ułatwiają postawienie diagnozy i ocenę stopnia ciężkości OZT, ale także umożliwiają wczesne wykrycie powikłań.

Leczenie OZT o łagodnym przebiegu

Przy OZT o łagodnym przebiegu (gdy dolegliwości nie są mocno obciążające dla chorego, a wszelkie powikłania wykluczone na etapie badań laboratoryjnych) leczenie polega na dożylnym uzupełnianiu płynów i elektrolitów oraz podawaniu środków przeciwbólowych. Jeśli występują wymioty, zakłada się do żołądka sondę, a odżywianie przez 8–10 dni odbywa się drogą pozajelitową (dożylną) albo dojelitową (bez pośrednictwa żołądka). Podaje się też antybiotyki, aby zapobiec zakażeniom.

Ostre zapalenie trzustki – leczenie operacyjne

Leczenie operacyjne jest konieczne przy ostrym zapaleniu trzustki o ciężkim przebiegu, zwłaszcza jeśli:

1. Doszło do martwicy trzustki lub powstały w jej obrębie ropnie.

2. Doszło do martwicy pętli jelitowych.

3. Przyczyną choroby jest kamica żółciowa.

4. Przyczyną choroby jest odkładanie się złogów w przewodach żółciowych.

W każdym z tych przypadków konieczne jest usunięcie fragmentów tkanek. Chory z ciężką postacią ostrego zapalenia trzustki wymaga intensywnej opieki medycznej oraz stałej kontroli funkcji życiowych i pracy narządów wewnętrznych (zwłaszcza płuc i nerek). Konieczne jest też wdrożenie leczenia wspomagającego, które ma na celu:

  • leczenie powstałych zakażeń i zapobieganie kolejnym,
  • leczenie powikłań,
  • zapobieganie nadmiernemu zagęszczeniu krwi.

Tak jak w przypadku OZT o łagodnym przebiegu, na skuteczność leczenia ogromny wpływ ma intensywne nawadnianie. Przy ciężkim przebiegu choroby żywienie pozajelitowe musi trwać przez kilka tygodni.

Ostre zapalenie trzustki – dieta

Leczenie ostrego zapalenia trzustki nie jest możliwe bez uwzględnienia dietetyki klinicznej. W początkach choroby obowiązuje bezwzględny zakaz przyjmowania pokarmów i płynów przez przewód pokarmowy. Wytwarzający się sok żołądkowy musi być na bieżąco odciągany za pomocą zgłębnika. Dopiero kiedy ustąpią ostre objawy, można rozpocząć stopniowe wdrażanie odżywiania doustnego (jednak nie przed pojawieniem się osłuchowych objawów perystaltyki jelit). Na początku dieta może zawierać tylko kaszki i kleiki bez dodatku tłuszczów (porcje nie większe niż 200–300 ml), ale po 2–3 dniach można ją rozszerzyć.

Przeładuj

Czy Agnieszka Kaczorowska zdecydowała się na karmienie piersią? Wiemy!

zobacz 01:23