Lekarz wykonuje operację
©BillionPhotos.com/Fotolia

Zapchane tętnice, żylaki, miażdżyca – zadania dla chirurgii naczyniowej

Lekarz wykonuje operację
©BillionPhotos.com/Fotolia

Kiedy przepływ krwi przez żyły i tętnice jest utrudniony, organizm przestaje działać poprawnie. Zatkane tętnice prowadzą do zawału, a niedrożne żyły skutkują niebezpiecznymi i nieestetycznymi żylakami. Chirurgia naczyniowa zajmuje się przywracaniem prawidłowego przepływu krwi w naczyniach krwionośnych.

Chirurgiczne poszerzenie naczyń krwionośnych – angioplastyka i stenty

Angioplastyka jest zabiegiem wykonywanym przez skórę. Przeprowadza się ją w celu poszerzenia albo udrożnienia naczyń krwionośnych. Lekarz do zwężonego naczynia wprowadza cewnik z balonikiem o średnicy od 1,5 mm do 4,5 mm, a jeśli zabieg dotyczy tętnic obwodowych, to od 6 do 8 mm. Ów balonik umieszcza się w miejscu zwężenia i wypełnia go. Podczas procedury do tak przygotowanego naczynia wprowadza się stent. Zabieg umieszczenia w tętnicy stentu w ramach angioplastyki pierwotnej wykonuje się w świeżym zawale mięśnia sercowego oraz w stabilnej chorobie wieńcowej. Stent działa jak sprężynka. Jednak jako że to ciało obce, czasem dochodzi to tworzenia nowej tkanki, która zmniejsza światło naczynia. Zjawisko to nosi nazwę restenozy. Współcześnie używa się stentów, które wprowadzone do organizmu uwalniają substancje hamujące rozrost tkanki pod wpływem podrażniania naczynia przez stent.

Ominięcie zwężenia tętnicy wieńcowej – operacja wszczepienia bajpasów

U chorych na miażdżycę, u których nie można poprawić przepływu krwi dzięki angioplastyce, wszczepia się bajpasy. Bajpasy to inaczej pomosty aortalno-wieńcowe. Zabieg ten polega na ominięciu zwężonych miejsc w naczyniach. Dzięki temu krew do serca płynie niejako „objazdem”. Budując pomosty aortalno-wieńcowe, można wykorzystać sztuczne naczynia albo pobrać od chorego jego własne. Nadają się do tego: żyła odpiszczelowa (z podudzia), tętnice piersiowe wewnętrzne lewa i prawa oraz tętnica promieniowa (z przedramienia). Chirurgia naczyniowa wciąż się rozwija, jednak operacja wszczepienia bajpasów nadal jest bardzo inwazyjna i wiąże się z powikłaniami. Żeby utworzyć pomost pomiędzy naczyniami, trzeba zatrzymać krążenie i podłączyć osobę operowaną do płucoserca.

Przeładuj

Ewa Kasprzyk będzie jak babcia Wolańska w czwartej części "Kogla Mogla"?! Wszystko przez... Shakirę!

zobacz 02:36