mężczyznę bolą mięśnie
©Syda Productions/Fotolia

Elektromiografia pomaga w ocenie diagnostycznej czynności mięśni i nerwów

mężczyznę bolą mięśnie
©Syda Productions/Fotolia

Badanie EMG (elektromiografia) to badanie zlecane w diagnostyce neurologicznej. Jego wyniki pomagają lekarzowi ocenić czynności elektryczne nerwów obwodowych i mięśni: obecność lub brak uszkodzeń, ich lokalizację i stopień zmian.

Kiedy wykonuje się badanie EMG?

Elektromiografia wykonywana jest u osób, które zgłaszają się do lekarza m.in. z objawami następujących chorób i zaburzeń natury neurologicznej:

  • zespół cieśni nadgarstka,
  • uszkodzenie nerwów, np. łokciowego, promieniowego, twarzowego,
  • uszkodzenia korzeni i splotów nerwowych,
  • stany zapalne nerwów,
  • choroby metaboliczne o objawach ze strony układu nerwowego (m.in. cukrzyca),
  • choroby mięśni (np. dystrofia mięśniowa),
  • miastenia.

Jaki jest przebieg elektromiografii?

Podstawowe badanie EMG składa się z dwóch etapów: właściwego badania elektromiograficznego oraz badania elektroneurograficznego. Pierwsze ma pomóc w ocenie czynności mięśni. Wykonuje się je za pomocą igły-elektrody wprowadzanej do mięśnia. Elektroneurografia natomiast ma sprawdzić przewodnictwo impulsów we włóknach nerwowych (czuciowych, ruchowych bądź mieszanych). Polega na elektrycznej stymulacji włókien czuciowych i ruchowych nerwów obwodowych za pomocą elektrody przymocowanej do skóry. Przebieg czynności mięśni i nerwów widoczny jest na monitorze.

 

Czasem dodatkowo wykonuje się tzw. próbę tężyczkową, pozwalającą na ocenę nadmiernej pobudliwości nerwowo-mięśniowej, oraz próbę miasteniczną, czyli elektryczną stymulację wybranego mięśnia.

Jak należy przygotować się do badania EMG?

Przed poddaniem się elektromiografii nie trzeba rezygnować z jedzenia ani przyjmowania leków. Lekarz przeprowadzający badanie powinien jednak zostać poinformowany o tym, że dana osoba przyjmuje leki obniżające krzepliwość krwi, w tym heparynę i aspirynę. Nie stanowi to jednak na ogół przeciwwskazania do przeprowadzenia badania.

Więcej na temat badania diagnostyczne
Przeładuj

Mikołaj Roznerski nie spędził walentynek z Adrianą Kalską! Nad ich związkiem zawisły czarne chmury?

zobacz 00:25