Party Stories
Krystian Ferretti z "Hotel Paradise 3"
Luiza "Hotel Paradise 3"
Małgorzata Rozenek w białym garniturze
Radosny chłopiec na łące
©Halfpoint/Fotolia
Styl życia

Czy twoje dziecko cierpi na zaburzenia integracji sensorycznej? Objawy zaburzenia

Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci mogą objawiać się problemami z koncentracją, koordynacją wzrokowo-ruchową, nadmierną aktywnością fizyczną lub unikaniem jej, nadwrażliwością na dotyk lub jej deficytem.

Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci mogą objawiać się problemami z koncentracją, koordynacją wzrokowo-ruchową, nadmierną aktywnością fizyczną lub unikaniem jej, nadwrażliwością na dotyk lub jej deficytem.

 

Zaburzenia integracji sensorycznej bywają przyczyną problemów w nauce, trudności z przystosowaniem się do nowych warunków, obniżonej samooceny i częstego przeżywania negatywnych emocji: lęku, wstydu, złości.

Czym jest integracja sensoryczna?

Integracja sensoryczna to zdolność mózgu do prawidłowego odbierania, interpretowania i organizowania docierających bodźców. Dotyczy to zarówno bodźców z otoczenia, jak i z organizmu. Prawidłowa interpretacja bodźca umożliwia adekwatną reakcję. Osoba, u której nie występują problemy z integracją sensoryczną, na przypadkowe oparzenie dłoni zareaguje gwałtownym odsunięciem dłoni od źródła ciepła. Osoba z zaburzeniami integracji sensorycznej może w tej samej sytuacji zareagować z opóźnieniem lub nie zareagować.

 

Dziecko, które w szkole narażone jest na hałas, na ogół potrafi pomimo niego skoncentrować się na swoich zadaniach. Dziecko, które cierpi na zaburzenia integracji sensorycznej, na hałas może reagować lękiem, może próbować schować się np. pod ławką. Może też jednak starać się przekrzyczeć inne dzieci. Objawy zaburzeń integracji sensorycznej można pogrupować według tego, w jaki sposób reagują na stymulację.

Zaburzenia integracji sensorycznej: nadwrażliwość na bodźce

Dziecko, u którego zaburzenia integracji sensorycznej manifestują się nadwrażliwością na bodźce, w sposób przesadny reaguje na dźwięki, ruch, dotyk. Dziecko może obawiać się zabiegów kosmetycznych, ponieważ konieczny podczas nich kontakt fizyczny jest dla niego nieprzyjemny. W miejscach, gdzie dużo się dzieje, np. na szkolnym korytarzu podczas przerwy, może odczuwać silny lęk. Może też poruszać się z przesadną ostrożnością. Dziecko może czuć się nieswojo, kiedy blisko niego znajduje się inny człowiek. Innym objawem nadwrażliwości na bodźce jest odruch wymiotny podczas mycia zębów.

Zaburzenia integracji sensorycznej: obniżona wrażliwość na bodźce

Przeciwnym biegunem objawów zaburzenia integracji sensorycznej jest obniżona wrażliwość na bodźce. Objawia się ona ignorowaniem bólu lub zdolnością do długotrwałego znoszenia niewygodnej pozycji ciała. Dziecko o obniżonej wrażliwości na bodźce może sprawiać wrażenie apatycznego i niezainteresowanego zmianami zachodzącymi w otoczeniu.

Zaburzenia integracji sensorycznej: poszukiwanie stymulacji

Zaburzenia integracji sensorycznej mogą też przejawiać się dążeniem do stymulacji sensorycznej. Dzieci, u których występuje ten typ zaburzenia, bywają bardzo ruchliwe. Przebywanie przez dłuższy czas w tej samej pozycji jest dla niego bardzo trudne. Szybko się nudzi, trudno jest mu się skoncentrować i przez dłuższy czas wykonywać tę samą czynność. Łatwo się irytuje i obraża.

Zaburzenia integracji sensorycznej: inne objawy

O zaburzeniach integracji sensorycznej mogą świadczyć też m.in.:

  • niechęć do współpracy z innymi dziećmi,
  • mylenie strony prawej i lewej,
  • trudność z utrzymaniem równowagi,
  • brak dominacji jednej ręki,
  • trudności w rzucaniu i łapaniu piłki,
  • odwracanie liter i cyfr,
  • niepewne wchodzenie i schodzenie po schodach.

Żaden z opisanych powyżej objawów, jeśli występuje pojedynczo, nie świadczy o zaburzeniach. Można je podejrzewać dopiero wtedy, kiedy objawów jest więcej i utrudniają one dziecku funkcjonowanie społeczne. Zaburzenia integracji sensorycznej wymagają terapii psychologicznej.


Komentarze
Zapraszamy do dyskusji
Czekamy na Twoją opinię w tym temacie. Dołącz do dyskusji!
Czym jest i dla kogo jest skierowana terapia integracji sensorycznej?
© ilkercelik/Adobe Stock
Styl życia
Terapia integracji sensorycznej - czym jest i co warto o niej wiedzieć?
erapia integracji sensorycznej nazywana również terapią zaburzeń przetwarzania sensorycznego jest formą terapii dla dzieci mających zaburzenia przetwarzania sygnałów płynących z otoczenia. Jej głównym celem jest poprawa lub całkowite przywrócenie prawidłowego odbierania, przetwarzania i reakcji sygnałów zmysłowych. Dzięki dużej efektywności takich zajęć, cieszą się one coraz większą popularnością wśród rodziców dzieci z tego typu zaburzeniami.

Terapia integracji sensorycznej nazywana również terapią zaburzeń przetwarzania sensorycznego jest formą terapii dla dzieci mających zaburzenia przetwarzania sygnałów płynących z otoczenia. Jej głównym celem jest poprawa lub całkowite przywrócenie prawidłowego odbierania, przetwarzania i reakcji sygnałów zmysłowych. Dzięki dużej efektywności takich zajęć, cieszą się one coraz większą popularnością wśród rodziców dzieci z tego typu zaburzeniami.   Pierwsze objawy zaburzeń można dostrzec u kilkuletnich dzieci, które powinny cechować się pewnymi typowymi aktywnościami, a z jakichś powodów tego nie robią. Czym są zaburzenia integracji sensorycznej i jak się objawiają? Rozwój integracji sensorycznej rozpoczyna się już w okresie płodowym i trwa nieprzerwanie do około 7. roku życia. Jeśli rozwój przebiega prawidłowo , to zachowanie dziecka nie odbiega od norm. Oznacza to, że mózg odpowiednio odbiera wszelkie bodźce zmysłowe, właściwie je przetwarza, segreguje, rozpoznaje i tworzy tzw. reakcję adaptacyjną. Najprościej rzecz ujmując, chodzi o naturalne reakcje ruchowe i myślowe względem otoczenia.   Należy podkreślić, że zaburzenia integracji sensorycznej nie są wynikiem uszkodzeń narządów zmysłów (np. niedosłuch). Zaburzenia te są związane z nieprawidłowościami z zakresu przetwarzania bodźców sensorycznych z takich systemów, jak: czuciowy, wzrokowy, słuchowy, smakowy, węchowy, przedsionkowy.   Objawy zaburzeń integracji sensorycznej mogą przybierać różną formę. Najczęściej obserwuje się takie objawy, jak: nieprawidłowy poziom aktywności ruchowej, niewłaściwy poziom uwagi i koncentracji, wzmożona lub obniżona wrażliwość na bodźce zewnętrzne, słaba...

Zabawski sensoryczne
© MNStudio/Adobe Stock
Styl życia
Zabawki wspierające rozwój sensoryczny dzieci
Zabawki dla dzieci mogą nie tylko cieszyć, ale też rozwijać. Ostatnio bardzo dużo uwagi poświęca się odpowiedniemu rozwojowi integracji sensorycznej dzieci, dlatego wybierając zabawki dla swojej pociechy, warto zwrócić uwagę na to, żeby znalazły się pośród nich również takie, które stymulują ten obszar.

Zabawki dla dzieci mogą nie tylko cieszyć, ale też rozwijać. Ostatnio bardzo dużo uwagi poświęca się odpowiedniemu rozwojowi integracji sensorycznej dzieci, dlatego wybierając zabawki dla swojej pociechy, warto zwrócić uwagę na to, żeby znalazły się pośród nich również takie, które stymulują ten obszar.   Na zabawki wspierające rozwój sensoryczny dzieci można wydać bardzo dużo pieniędzy, poddając się marketingowi. Warto jednak pamiętać, nie zawsze cena świadczy o jakości, a wiele takich zabawek można wykonać samemu. Co to jest integracja sensoryczna? Integracja sensoryczna to po prostu współdziałanie wszystkich zmysłów i umiejętność adekwatnego odbioru informacji z otoczenia. A więc to, że dziecko odczuwa światło, hałas, dotyk czy temperaturę w odpowiedni sposób, a nie zbyt silnie lub zbyt słabo i że potrafi te informacje połączyć z własną reakcją. Prawidłowa integracja sensoryczna wiąże się z takimi umiejętnościami, jak zachowywanie równowagi, pisanie, czytanie, liczenie. Jej wspieranie jest też niezwykle ważne u dzieci z diagnozą zaburzeń rozwojowych , trudności w nauce, FAS, ADHD i autyzmu. Jakie zabawki wspierają rozwój sensoryczny dziecka? Rozwój sensoryczny u dziecka wspierają wszystkie te zabawki, które oddziaływują na jego zmysły, więc tak naprawdę wszystkie, z którymi ma ono styczność. Niektóre z nich jednak zostały zaprojektowane z myślą o silniejszym oddziaływaniu na rozwój w tym zakresie: huśtawki , bujaczki, karuzele – rozwijają zmysł równowagi i czucia głębokiego; zabawki dotykowe o skomplikowanych fakturach, maty sensoryczne, gry z kształtami do wyczuwania dłonią, piasek kinetyczny, zabawki obciążeniowe – rozwijają zmysły dotyku i czucia głębokiego; zabawki percepcyjne , oparte o...

Schemat mózgu, na środku żołta kartka
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Zwiększenie koncentracji – 4 skuteczne wskazówki
Poprawienie koncentracji polega na wykonywaniu ćwiczeń, w których aktywizuje się obie półkule mózgowe. Mogą to być na przykład mapy myśli, wizualizacje, wpatrywanie się w punkt, wyszukiwanie wyrazu lub numeru.

Poprawienie koncentracji polega na wykonywaniu ćwiczeń, w których aktywizuje się obie półkule mózgowe. Mogą to być na przykład mapy myśli, wizualizacje, wpatrywanie się w punkt, wyszukiwanie wyrazu lub numeru. Zwiększenie koncentracji – 4 sposoby Koncentracja to umiejętność świadomego skupienia uwagi na jakiejś myśli, przedmiocie, wydarzeniu. Jako, że jest to umiejętność, można ją wyćwiczyć. Oto trzy sposoby:   Aby poprawić pamięć i koncentrację dobrze jest robić mapy myśli – nielinearne notatki, dzięki którym szybciej zapamiętujemy informacje. Różne kolory, obrazki i drukowane litery sprawiają, że uruchamiają się obie półkule – lewa odpowiedzialna za logikę, stronę werbalną, jak i prawa – odpowiedzialna za wyobraźnię, twórczą aktywność. Zwiększenie koncentracji jest możliwe dzięki wizualizacji – dobrze jest zamknąć oczy i wyobrazić sobie jakiś przedmiot, a następnie cały czas utrzymywać go w pamięci. Jeśli jakaś myśl zakłóca koncentrację, np. zaczynamy się zastanawiać, co zjemy na kolację, należy wyjść poza strumień myśli, tj. z powrotem skupić się na obrazku. Można również wyobrazić sobie mózg - w każdej z rąk trzymać jedną półkulę – czuć ich ciężar, widzieć kolor, dostrzec wszystkie połączenia między nimi. Wpatrywanie się w punkt – aby poprawić koncentrację, warto wydrukować czarną kropkę na białym papierze i powiesić ją na biurku, a następnie przed nauką lub pracą wpatrywać się w nią około 5 minut, nie myśląc o niczym innym. Wyszukiwanie – kolejne ćwiczenia zwiększające umiejętność skupienia, to wyszukiwanie konkretnych zestawień literowych lub cyfrowych w ciągu alfabetycznym lub numerowym , np. wyszukanie wyrazu osa lub numeru 98.   Ćwiczenia poprawiające koncentrację najlepiej wykonywać regularnie – codziennie lub minimum trzy razy w tygodniu....

Nasze akcje
Jenny Fairy Midday Coctail
Newsy

Ten stylowy dodatek przeniesie cię w świat wakacji i słodkiego lenistwa!

Partner
piekna-kobieta-bella
Fleszstyle

Jak się czuć pewnie i wygodnie przez cały dzień? Stawiaj na jakość

Partner
huawei-6-band-opaska
Fleszstyle

Asystent i trener personalny w jednym?

Partner
Kolekcja-wiosna-lato-CCC-2021
Fleszstyle

Czy zdrowe i wygodne dziecięce buty nie mogą być modne?

Partner
Kolekcja-wiosna-lato-CCC-2021
Fleszstyle

O tych butach marzy twoje dziecko!

Partner
catering-tajm
Fleszstyle

Pyszne, zdrowe i niebanalne dania z dostawą pod twoje drzwi?

Partner