kobieta z obandażowaną twarzą
©Konstantin Yuganov/Fotolia

Żądania poszkodowanego po nieudanej operacji plastycznej

kobieta z obandażowaną twarzą
©Konstantin Yuganov/Fotolia

Nieudane operacje plastyczne mogą być efektem błędu w sztuce chirurga przeprowadzającego operację. Nieudane operacje niekiedy są także wynikiem częstego poddawania się operacjom plastycznym.

 

Efekty nieudanych operacji plastycznych mogą być katastrofalne. Ciało może być pokryte licznymi bliznami, a twarz przypominać nieproporcjonalną bryłę.

Najpopularniejsze operacje plastycznej – powiększanie piersi, korekta nosa, liposukcja

Operacje plastyczne, na które najczęściej decydują się kobiety to zabieg powiększania biustu, korekta nosa i zabiegi modelujące ciało – liposukcja i plastyka brzucha. Wśród mężczyzn największą popularnością cieszy się korekta nosa, ginekomastia, czyli korekta męskich piersi i korekta odstających uszu.

Nieudana operacja plastyczna a dochodzenie swoich praw

Przed wyrażeniem zgody na operację plastyczną chirurg powinien bardzo szczegółowo poinformować pacjenta o wszelkich ewentualnych negatywnych skutkach zabiegu. Przed operacją pielęgniarka przynosi do podpisania dokument, z oświadczeniem o tym, że w przypadku niepowodzenia nie będzie się zgłaszać pretensji do lekarza.

 

Oświadczenie to przyczynia się do tego, że wiele oszpeconych i poszkodowanych osób po nieudanych operacjach plastycznych nie ma odwagi dochodzić żadnych roszczeń wobec lekarza, który prowadził operację. Osoby te obawiają się, że nie mają szans na uzyskanie odszkodowania. W świetle prawa obawa ta okazuje się być nieuzasadniona. Oświadczenie o rezygnacji z pretensji do lekarza jest istotnym dokumentem, jednak nie zamyka drogi dochodzenia uzasadnionych roszczeń. Lekarz, który wykonał nieudaną operację plastyczną nie jest zwolniony z odpowiedzialności za jej efekty, ból i szkodę wyrządzoną pacjentowi. Odpowiedzialność ta dotyczy błędów w sztuce lekarskiej i wynika z art. 415 Kodeksu cywilnego.

Wina lekarza w nieudanej operacji plastycznej

Jeżeli efekty operacji wskazują na wyraźne błędy lekarskie – zainfekowanie ran w trakcie zabiegu czy widoczne braki w technice chirurgicznej, poszkodowany może pociągnąć lekarza do odpowiedzialności karnej. Jeżeli przed zabiegiem lekarz w sposób niewystarczający poinformował o ewentualnych komplikacjach lub zapewniając osiągnięcie upragnionych rezultatów nie wspomniał o możliwych powikłaniach, dochodzą zarzuty niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej pomiędzy lekarzem a jego pacjentem. Można tez wysunąć wobec lekarza zarzut zobowiązania się do rezultatu, który w ostatecznym rozrachunku nie został osiągnięty.

Zadośćuczynienie za wyrządzoną krzywdę, czyli żądania po nieudanej operacji plastycznej

Po nieudanej operacji plastycznej poszkodowany może domagać się wyrównania szkód majątkowych kosztu zabiegu, utraconych zarobków, leczenia i transportu. Jeżeli osoba całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej, zwiększyły się jej potrzeby bądź zmniejszyły się jej widoki powodzenia w przyszłości, zgodnie z art. 443 Kodeksu cywilnego może żądać odpowiedniej renty. Zgodnie z art. 445 Kodeksu cywilnego osoba poszkodowana może dobiegać się pieniężnego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Do krzywd związanych z niesatysfakcjonującym wynikiem operacji plastycznej należą zarówno cierpienie fizyczne, jak i krzywdy moralne, jakie poszkodowany poniósł wskutek wadliwego postępowania lekarza.  

Przeładuj

Z okazji urodzin Party.pl Izabela Janachowska wybrała cztery najpiękniejsze suknie ostatnich czterech lat!

zobacz 01:53