Party Stories
Praca zmianowa
© industrieblick/Fotolia.com
Styl życia

Na czym polega praca na zmiany – grafik i dodatki

Pracę zmianową wykonuje się na 3 zmiany z przerwą na koniec tygodnia, na 2 zmiany z przerwą w nocy i na koniec tygodnia lub na dobowe zmiany, także w ciągu weekendu.

Pracę zmianową wykonuje się na 3 zmiany z przerwą na koniec tygodnia, na 2 zmiany z przerwą w nocy i na koniec tygodnia lub na dobowe zmiany, także w ciągu weekendu.

 

Pracownik wykonujący obowiązki w systemie zmianowym może to robić niezależnie od stosowanego w zakładzie czasu pracy. Jeżeli robi to także w niedziele, raz na 4 tygodnie przysługuje mu niedziela wolna od pracy.

Co oznacza praca zmianowa

Według Kodeksu pracy praca zmianowa to wykonywanie obowiązków, jakie wyznacza nam pracodawca, według określonego czasu pracy, który przewiduje zmianę godzin jej wykonywania po upływie ustalonych dni lub tygodni. Pracownicy wykonujący obowiązki w systemie zmianowym, wymieniają się na stanowiskach.

 

Znane są następujące modele pracy zmianowej:

  • praca w ruchu ciągłym – zmiana trwa 24 godziny w każdy dzień tygodnia,
  • system nieciągły – pracuje się na 2 zmiany z przerwą w nocy i na koniec tygodnia,
  • system półciągły – praca wykonywana jest na 3 zmiany z przerwą na koniec tygodnia.

Czy za pracę 3 zmianową przysługuje dodatek

W niektórych zakładach pracy pracodawca przyznaje pracownikom, wykonującym pracę zmianową, dodatek finansowy. Przysługuje on osobom świadczącym obowiązki poza pierwszą zmianą. Dodatek za pracę zmianową jest dodatkiem nieobowiązkowym, zależnym jedynie od dobrej woli pracodawcy. Służy on zachęceniu potencjalnych pracowników do rozpoczęcia zatrudnienia w zakładzie pracy, dodatkowemu zmotywowaniu ich i zrekompensowaniu uciążliwości pracowania o różnych porach doby. Podobnie jest z dodatkiem funkcyjnym, stażowym, za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia czy za znajomość języków obcych: nie jest on obowiązkowy. Przyznawany jest zazwyczaj za wszystkie godziny pracy poza pierwszą zmianą, a jego wysokość uzależniona jest od zajmowanego stanowiska i aktualnej zmiany.

Praca zmianowa: grafik musi być planowany

Charakter prowadzonej działalności wymusza niejednokrotnie wprowadzanie zmianowego systemu pracy. Na zmiany pracują głównie pracownicy zakładów produkcyjnych, gospodarki komunalnej, dystrybucji energii. Harmonogram czasu pracy sporządza się zazwyczaj na każdy okres rozliczeniowy z uwzględnieniem godzin pracy i dni wolnych. Stosowana jest zasada 5-dniowego tygodnia pracy. Jeżeli w którymś tygodniu przekracza się liczbę 5 dni pracujących, musi to zostać zrekompensowane w innym tygodniu tego okresu rozliczeniowego. Pracodawca planujący zmianę systemu pracy na zmianowy wprowadza zmiany w wewnętrznych aktach prawnych: układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy oraz obwieszczeniu o czasie pracy. W ciągu każdej doby zapewnia pracownikom minimum 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku i 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku (ewentualnie 24, jeśli jest to zgodne z ustaleniami czasu pracy) w ciągu każdego tygodnia.

Praca zmianowa – jak sobie radzić z pracą o różnych porach dnia i nocy

Wieloletnie wykonywanie pracy w systemie zmianowym, w tym w godzinach nocnych, skutkuje przewlekłym rozdrażnieniem, zmieszaniem, zaburzeniami snu, perystaltyki jelit, poczucia czasu i odległości, spadkiem sił mięśniowej, słabszą koordynacją wzrokowo-ruchową. WHO podaje, że po 45. roku życia nie poleca się pracy 3-zmianowej ze względu na pogorszenie się zdolności adaptacyjnych do niekonwencjonalnego systemu pracy. Aby zredukować socjologiczne, biologiczne i społeczne skutki pracy na zmiany, należy przede wszystkim dostosować do niej warunki życia domowego. Bardzo ważna jest higiena snu i wypoczynku: możliwość niezakłóconego snu w cichym, dobrze przewietrzonym pomieszczeniu, a także regeneracji sił i rekreacji, także w aktywny sposób, to podstawa. Pomocne mogą okazać się fototerapia, ruch fizyczny, znajomość zasad prawidłowego żywienia i poprawa jakości diety.

Komentarze
Zapraszamy do dyskusji
Czekamy na Twoją opinię w tym temacie. Dołącz do dyskusji!
Naprawa rury
Image by Lifetimestock.com
Styl życia
Zasady wprowadzania ruchomego czasu pracy
Ruchomy czas pracy polega na tym, że pracownicy zarówno rozpoczynają pracę, jak i kończą ją w danym dniu pomiędzy określonymi godzinami. Jednocześnie muszą zachować dobowy czy tygodniowy czas pracy. Rozwiązanie takie wymaga porozumienia z pracownikami.

Ruchomy czas pracy polega na tym, że pracownicy zarówno rozpoczynają pracę, jak i kończą ją w danym dniu pomiędzy określonymi godzinami. Jednocześnie muszą zachować dobowy czy tygodniowy czas pracy. Rozwiązanie takie wymaga porozumienia z pracownikami. Ruchomy czas pracy: na czym polega Ruchomy czas pracy to system, w którym co do zasady dobowy i tygodniowy czas pracy się nie zmienia, lecz możliwe jest rozpoczynanie i kończenie pracy w określonym przedziale godzinowym. Ruchomy czas pracy jest korzystną dla pracowników opcją. Mogą przychodzić do pracy pomiędzy wyznaczonymi godzinami – np. między 7 a 10, w zależności od ich osobistych preferencji. Od chwili, gdy przyjdą do pracy, muszą przepracować liczbę godzin zgodną z grafikiem, czyli przy pełnym etacie – 8 godzin dziennie. Muszą więc pozostawać w pracy, w takim przypadku, do 15-18 . Możliwa jest też druga opcja wprowadzenia ruchomego czasu pracy. Wówczas godziny pracy są ściśle ustalone, ale różnią się w zależności od dnia – np. w poniedziałek i środę pracownik pracuje w godzinach 7-15, w pozostałe dni tygodnia – 9-17. Ruchomy czas pracy: zasady 1. Pracodawca, zezwalając pracownikom na pracę w ruchomych godzinach pracy , jest jednak zobowiązany do zapewnienia pracownikom zarówno dobowego, jak i tygodniowego czasu odpoczynku. Jest to odpowiednio 11 godzin na dobę i 35 godzin na tydzień. 2. Wprowadzenie ruchomego czasu pracy wiąże się też z obowiązkiem wprowadzenia odpowiedniego zapisu, regulującego tę kwestię, w układzie zbiorowym, umowie z zakładową organizacją związkową, lub, jeśli taka nie istnieje w danym zakładzie pracy, w umowie z przedstawicielami pracowników. 3. Ruchomy czas pracy może być również wprowadzony na życzenie konkretnego pracownika, na jego wniosek, jeśli jest to dla niego dogodne rozwiązanie. Takie postanowienie będzie wówczas dotyczyło tylko...

mężczyzna naprawia samochód
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Jak odzyskać przepracowane nadgodziny?
Odbiór nadgodzin następuje poprzez ustalenie dodatkowych dni wolnych od pracy, lub poprzez wypłatę dodatku do wynagrodzenia za ten czas. Dodatkowy dzień wolny otrzymuje pracownik na swój wniosek, ale również może zostać mu przydzielony odgórnie, bez jego zgody. Wówczas jednak dostaje wolne w wymiarze 150% przepracowanych godzin nadliczbowych.

Odbiór nadgodzin następuje poprzez ustalenie dodatkowych dni wolnych od pracy, lub poprzez wypłatę dodatku do wynagrodzenia za ten czas. Dodatkowy dzień wolny otrzymuje pracownik na swój wniosek, ale również może zostać mu przydzielony odgórnie, bez jego zgody. Wówczas jednak dostaje wolne w wymiarze 150% przepracowanych godzin nadliczbowych. Jak odebrać nadgodziny: regulacje prawne Regulacje dotyczące czasu pracy znajdują się w kodeksie pracy ( tutaj dostępny tekst ustawy). Jest to czas, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy – w zakładzie pracy, ewentualnie w innym miejscu – na delegacji czy podczas dyżuru w innym miejscu. Zasadniczo praca powinna być wykonywana, w pełnym wymiarze czasu pracy, do 8 h dziennie i 40 h tygodniowo. Możliwe jest jednak inne określenie tego czasu w regulaminie pracy – wówczas czas ujęty w tym rozkładzie nie jest pracą w nadgodzinach . Konieczne jest jednak przestrzeganie dziennych i dobowych norm odpoczynku – 35 h nieprzerwanego odpoczynku w tygodniu, obejmującego co najmniej 11 h nieprzerwanego odpoczynku dobowego. Przepracowany w nadgodzinach czas można odzyskać biorąc dodatkowy dzień wolnego. Można również odebrać za ten czas wynagrodzenie, odpowiednio powiększone. Jak odebrać nadgodziny: dodatkowe dni wolne Za przepracowane godziny nadliczbowe pracodawca , na wniosek pracownika, może mu udzielić dodatkowych dni wolnych – w tym samym wymiarze, czyli godzina za godzinę. Nie przysługuje więc dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.   Termin udzielenia dodatkowych dni wolnych nie jest ustalony prawnie, najlepiej więc, gdy pracownik i pracodawca dojdą w tej kwestii do porozumienia. Jeśli jednak brak takiego porozumienia, odebranie dni wolnych powinno nastąpić w ciągu okresu rozliczeniowego lub ewentualnie w ciągu danego roku kalendarzowego. Może więc nastąpić w okresie rozliczeniowym późniejszym niż...

mężczyzna pracuje
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Regulacje dotyczące pracy w porze nocnej
Pora nocna jest regulowana przez pracodawcę. Przypadać musi pomiędzy 21 a 7 rano i trwać nieprzerwanie przez co najmniej 8 h. Jeśli brak jest takiego ustalenia – całe 10 h pomiędzy 21 a 7 stanowi porę nocną. Za pracę w nocy przysługuje dodatek do wynagrodzenia.

Pora nocna jest regulowana przez pracodawcę. Przypadać musi pomiędzy 21 a 7 rano i trwać nieprzerwanie przez co najmniej 8 h. Jeśli brak jest takiego ustalenia – całe 10 h pomiędzy 21 a 7 stanowi porę nocną. Za pracę w nocy przysługuje dodatek do wynagrodzenia. Praca w porze nocnej: czas pracy Praca w porze nocnej jest szczególnie uregulowana w rozdziale VI kodeksu pracy (pełny tekst ustawy dostępny jest tutaj ). Zgodnie z regulacjami prawnymi za porę nocną uważa się 8 godzin, pomiędzy 21.00 a 7.00 – w zależności od ustaleń pracodawcy . Informacja taka powinna być zawarta w regulaminie pracy, a jeśli takiego u pracodawcy nie ma – pracownik powinien otrzymać ją w formie pisemnej. Jeśli brak takiego ustalenia – cały czas pomiędzy 21 a 7 uważa się za porę nocną. Pora nocna nie musi być dla każdego pracownika ustalona w sposób identyczny. Nie ma przeciwwskazań, aby pora nocna rozpoczynała się np. o 21.15 czy 22.45, trwać musi jednak zawsze kolejnych 8 godzin, najdalej do 7 rano. Praca w porze nocnej: pracownik pracujący w porze nocnej Według kodeksu pracy pracownikiem , który pracuje w nocy, jest osoba, której rozkład pracy przewiduje przynajmniej 3 godziny w czasie doby lub ¼ czasu pracy w okresie rozliczeniowym na czas nocny. Jeśli praca wykonywana jest w warunkach szczególnie niebezpiecznych lub wymaga szczególnego wysiłku fizycznego lub umysłowego, to praca w nocy nie może przekraczać 8 godzin na dobę. Nie dotyczy to osób zarządzających zakładem pracy oraz przypadków prowadzenia akcji ratunkowych.   Na pisemny wniosek pracownika pracodawca ma obowiązek poinformować okręgowego inspektora pracy o tym, że zatrudnia pracowników w porze nocnej. Praca w porze nocnej: zakazy Niektóre grupy pracowników nie mogą być zatrudniane w porze nocnej. Dotyczy to kobiet w ciąży, pracowników młodocianych, pracowników niepełnosprawnych, jeśli nie...

Nasze akcje
maseczki-orientana
Fleszstyle

Maseczki stworzone przez naturę – 99% naturalnych składników i 100% skuteczność! 

Partner
kosmetyki-alkemie
Fleszstyle

Alkmie - polska marka, która tworzy kosmetyczne dzieła sztuki!

Partner
Newsy

Natura i nauka łączą siły w walce ze zmarszczkami. Poznaj kosmetyki Botanical HiTech

Partner
jane-perkins
Newsy

Plastikowa REwolucja, czyli o sile REcyklingu!

Partner
anabelle-minerals
Fleszstyle

Doskonały makijaż w duchu eko i zero waste: odkryj mineralne kosmetyki Annabelle Minerals! 

Partner