Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna to proces oceny i wyboru kandydata na dane stanowisko pracy. Jest kolejnym etapem procesu rekrutacji. Zwykle poprzedza ją złożenie CV i listu motywacyjnego oraz niekiedy wykonanie poleconego zadania. Przeprowadzana jest przez potencjalnego pracodawcę lub jego przedstawiciela (często jest to zawodowy rekruter). Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest zatrudnienie nowego pracownika. Podczas tego procesu podejmowana jest decyzja czy kandydat jest właściwą osobą na konkretne stanowisko, czy dopasuje się do założeń i zwyczajów panujących w firmie oraz jaki wniesie wkład w rozwój firmy.  

Więcej

wynagrodzenie

Wynagrodzenie (pensja, płaca) to świadczenia, które są wypłacane pracownikowi za wykonane usługi z tytułu zatrudnienia. Najczęściej jest to forma pieniężna, jednak występują też świadczenia w naturze, czyli towary, inne usługi lub materiały.

Więcej

Prawo pracy

Prawo pracy to gałąź prawa, która zajmuje się regulacją stosunku pracy pracownika i pracodawcy (stron stosunku pracy) oraz regulacją organizacji pracowników, pracodawców, sporów zbiorowych i układów. Normalizuje także pracownicze uczestnictwo i dialog w zbiorowych stosunkach pracy. Podstawowych aktem prawnym regulującym wzajemne prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika jest kodeks pracy.

Więcej